På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Ericssons rapport bättre än prognoser

Q1 Telekombolaget Ericssons justerade rörelseresultat blev 5,3 miljarder kronor för det första kvartalet 2021. Genomsnittet av 20 analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 4,7 miljarder kronor.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 10,7 procent, mot snittestimatet om 9 procent, och den justerade bruttomarginalen var 42,9 procent. Analytikernas snittestimat var en bruttomarginal på 39,1 procent.

Det rapporterade rörelseresultatet, inklusive engångsposter, blev 5,3 miljarder kronor, mot snittestimatet 4,3 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 49,8 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront på 52,6 miljarder kronor.

Telekombolaget Ericsson upprepar sin bedömning om att marknaden inom radioaccessnät (RAN) under helåret 2021 ökar med 3 procent.

Det framgår av delårsrapporten.

Liksom tidigare förväntas Kina växa med 4 procent, Nordamerika med 2 procent och Europa med 3 procent, enligt rapporten.

"Den pågående globala pandemin har påskyndat samhällets digitalisering, och skapat en betydande premie för nätanslutning av hög kvalitet både ekonomiskt och för samhället i stort. Vi ser positiva tecken på att regeringar och företag i allt högre grad ser 5G som ett förstahandsval för anslutning, med accelererande utbyggnad", skriver Ericssons vd Börje Ekholm i rapporten för det första kvartalet.

 Ericssons justerade bruttomarginal, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 42,9 procent under det första kvartalet 2021, en ökning jämfört med 40,4 procent motsvarande period i fjol.

Det var även en ökning jämfört med fjärde kvartalet 2020, då bruttomarginalen var 40,6 procent.

Enligt Infronts sammanställning av 20 analytikerprognoser låg snittestimatet på en justerad bruttomarginal på 39,1 procent för kvartalet.

"En operativ hävstångseffekt bidrog till högre marginal inom Networks och Digital Services. Kritiska kontrakt hade begränsad påverkan inom Digital Services under första kvartalet 2021, medan påverkan under första kvartalet 2020 var -0,2 miljarder. Bruttomarginalen inom Managed Services förbättrades, främst på grund av förbättrad effektivitet", skriver bolaget i rapporten.

Inom Networks var den justerade bruttomarginalen 46,0 procent, jämfört med 44,6 procent motsvarande kvartal i fjol.

Justerad bruttomarginal inom Managed Services uppgick till 21,0 procent mot fjolårets 20,6 procent.

Ericsson har kunnat tackla bristen på halvledare under det första kvartalet.

Det skriver bolagets vd Börje Ekholm i rapporten för det första kvartalet.

"Med proaktiva och kontinuerliga åtgärder för en robust leveranskedja har vi hittills kunnat hantera den globala bristen på halvledare utan att kundleveranserna har påverkats", skriver han i rapportens vd-ord.

Han skriver även att bolaget kommer att fortsätta investera "för ökade marknadsandelar samt för ökad motståndskraft i leveranskedjan under resten av året".

 Ericsson räknar med att affärsområdet Digital Services kommer att ha en liknande resultatnivå under det andra kvartalet 2021 som under det första kvartalet 2021.

Det skriver Ericsson i rapporten för det första kvartalet.

Bolaget upprepar att 2021 kommer att vara ett investeringsår för Digital Services.

Under det första kvartalet uppgick det justerade rörelseresultatet inom Digital Services till -1,5 miljarder kronor (-1,4).

"Digital Services visar bra momentum gällande vunna kontrakt, främst inom vår molnbaserade 5G Core-portfölj, och fortsätter att genomföra planen, vilket syns i en ökad bruttomarginal till 43,6 procent (40,1)", skriver Ericssons vd Börje Ekholm i rapporten.

Han hänvisar till en ökad försäljning inom Digital Services, som visade en organisk tillväxt med 3 procent under kvartalet, trots lägre patent- och licensintäkter samt fortsatt sjunkande försäljning inom den tidigare produktportföljen.

Det negativa ebit-resultatet under kvartalet beror på säsongsmässigt lägre försäljning, lägre patent- och licensintäkter samt en pågående upptrappning av FoU-investeringar, skriver Ericsson.

"Vi kommer att fortsätta investera i FoU för den nya, molnbaserade 5G Core-portföljen, och vi kommer att se initiala utbyggnadskostnader som påverkar 2021. Dock förväntar vi oss att intäkterna från vunna 5G Core-kontrakt börjar komma sent under 2021 eller tidigt 2022", skriver Börje Ekholm.

Ericsson upprepar också målet att Digital Services ska nå en ebit-marginal på 4-7 procent under 2022.

Ericssons bruttomarginal inom affärsområdet Networks kan tillfälligt påverkas negativt av en högre andel projektutrullning under det andra kvartalet.

Det skriver Ericsson i rapporten för det första kvartalet i sina planeringsantaganden.

Under det första kvartalet uppgick Networks justerade bruttomarginal till 46,0 procent (44,6) och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 19,9 procent (16,8).

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -