På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser har hittat köpsignaler i två aktier. Samtidgt varnas det för ett oljebolag.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index öppnade veckan men en svag nedgång på 0.82 procent och indexet stängde på 913 punkter. Kursen har brutit upp genom taket i de stigande trender Investtechs algoritmer identifierat på hela skalan från kort- till lång sikt. Brott upp genom trendtaket är tekniskt positivt och signalerar om en än starkare stigningstakt. Motstånd saknas i kursgraferna, medan vi på nedsidan i första hand får förhålla oss till stödet vid 865 punkter i den korta grafen. På medellång sikt återfinns stöd närmast vid 730 punkter.

Optimismen på marknaden indikeras av Investtechs hausseindex som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Indexet sträcker sig mellan 0 och 100, där ett värde på 50 indikerar jämvikt mellan optimister och pessimister. Investtechs Hausseindex står idag i 72 på kort sikt och 76 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister bland såväl de kortsiktiga- som långsiktiga investerarna.

Investtechs insiderbarometer visar antalet insiderköp och insidersälj i börsens bolag. Den senaste veckan har det registrerats 58 köp och 26 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 315 köp och 121 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 69 procent senaste veckan och 72 procent senaste månaden, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 72 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader).

 

IT-bolaget FormPipe Software ser tekniskt positiv ut. Kursen stängde senast på all-time-high (ATH) vilket i sig själv är en köpsignal, och återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Investerare har betalat högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det signalerar en ökande optimism, vilket indikerar ytterligare kursuppgång i linje med Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender.

Då kursen är på ATH så saknas det motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har kursen stöd runt 31.30 kronor. En starkt positiv volymbalans indikerar att volymen är högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar. Det bekräftar den stigande trendbilden och aktien har också ett starkt positivt momentum som stärker utsikterna för vidare uppgång.

Aktien är svagt positiv på Investtech insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera delårsrapport den 28 april. Marknadens reaktion på rapporten kan snabbt förändra den tekniska bilden både positivt och negativt.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till Swedencare som erbjuder produkter inom djurhälsa återfinns innanför en stigande trendkanal som är identifierad av Investtechs trendalgoritm. Investerare har varit villiga att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget, vilket är en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har kursen stöd runt 240 kronor. En starkt positiv volymbalans (VolBal) indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar än på på nedgångsdagar. Det bekräftar den postitiva trendbilden och volymen har tidigare även varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar, vilket signalerar optimism bland investerarna.

Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI-värde över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Swedencare.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera delårsrapport den 29 april. Marknadens reaktion på rapporten kan snabbt förändra den tekniska bilden både positivt och negativt.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till oljebolaget Maha Energy ligger i en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt och fortsatt utveckling i samma riktning indikeras. En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. Nyheter och kortsiktiga impulser gör att aktien pendlar på kort sikt medan den håller sig nära en långsiktig jämviktsnivå.

Kursen har brutit ned genom stödet vid cirka 12.80 kronor som därmed ombildades till ett starkt motstånd. Vidare nedgång är därmed signalerad och närmaste stöd återfinns nu strax under 12.00 kronor på kort sikt och 9.30 kronor på medellång sikt som visas i grafen.

En negativ volymbalans (VolBal) indikerar att volymen under den senaste tiden har varit högre på nedgångsdagar än på uppgångsdagar. Det signalerar pessimism från investerarna i aktien.

Aktien är negativ på Investtech insideranalys och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar. Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -