På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtech analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Det blev en svag nedgång på marknaden under måndagen, en nedgång på 0.69 procent där Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index stängde på 896 punkter. Indexet vände därmed ner efter fem dagar med uppgång. Rent tekniskt testar indexet taket i den stigande trendkanal Investtechs algoritmer identifierat på kort- och medellång sikt. Brott upp är tekniskt positivt och signalerar om en än starkare stigningstakt. Motstånd saknas i kursgraferna, medan vi på nedsidan i första hand får förhålla oss till stödet vid 865 punkter i den korta grafen. På medellång sikt återfinns stöd närmast vid 734 punkter.

För att mäta optimismen på marknaden har vi utvecklat Investtechs Hausseindex som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Indexet sträcker sig mellan 0 och 100, där ett värde på 50 indikerar jämvikt mellan optimister och pessimister. Investtechs Hausseindex står idag i 70 på kort sikt och 75 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister bland såväl de kortsiktiga- som långsiktiga investerarna.

Investtechs insiderbarometer visar antalet insiderköp och insidersälj i börsens bolag. Den senaste veckan har det registrerats 44 köp och 19 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 346 köp och 129 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 70 procent senaste veckan och 73 procent senaste månaden, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 72 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktiekursen till Train Alliance som är verksamma inom järnvägsindustrin har brutit upp ur en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det indikerar en positiv förändring av maknadspsykologin där investerare har valt att betala högre kurser för aktien, vilket signalerar en starkare stigningstakt än tidigare. Det är en köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat på denna typ av trendbrott.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd runt 68.00 kronor. Redan i slutet av januari och så sent som den 26 mars identifierades köpsignaler från rektangelformationer (REC) som signalerar fortsatt utveckling i samma riktning.

Ett RSI-värde (Relative Strength Index) över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt. Investerare har alltså på kort tid gått upp i kurs för att kunna köpa aktien. Även det indikerar ökande optimism och att kursen även ska fortsätta upp enligt Investtechs RSI-forskning.

Aktien är positiv på Investtech insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Industribolaget Sintercast ser tekniskt intressant ut. Aktiekursen har brutit upp ur en närmast horisontell trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Brott upp från en horisontell trend indikerar en positiv förändring av maknadspsykologin och är en köpsignal enligt Investtechs forkninsresultat.

Kursen befinner sig även i en rektangelformation (REC) och gav nyligen en köpsignal från en närliggande REC-fromation som signalerar en vidare uppgång. Kursen har också brutit upp genom motståndet vid cirka 150 kronor som därmed ombildades till en ny stödnivå och vidare uppgång är signalerad.

En starkt positiv volymbalans (VolBal) indikerar att volymen är högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar. Det bekräftar den stigande trendbilden.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas prsenestera sin delårsrapport den 21 april. Det kan snabbt påverka den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till medicinteknik Immunicum återfinns i fallande trendkanal. Investerare har godtagit lägre kurser för att sälja sig ur aktien de senaste månaderna, vilket signalerar en ökande pessimism där det finns ett överskott av säljare.

Statistiskt utvecklas aktier som återfinns i fallande trender sämre än börsen enligt Investtechs forskningsresultat. Trender vara ofta längre än vad många investerare tror och de investerare som letar efter köpkandidater bör undvika aktier i fallande trender.

Kursen har brutit ned genom stödet runt 6.20 kronor som har utlöst en säljsignal och bildat ett motstånd. Vidare nedgång är därmed signalerad. Volymbalansen (VolBal) är starkt negativ, vilket innebär att det är större handel på dagar med kursfall än med dagar med kuruppgång.

Ett RSI-värde (Relative Strength Index) under 30 visar att momentum i aktien är starkt negativt och att investerare har gått ned i kurs för att komma ur aktien. Det indikerar ökande pessimism och att kursen även ska fortsätta ned.

Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om trendbrott här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -