På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en annan aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index steg svagt med 0.64 procent och stängde på 879 punkter under mars månads sista handelsdag. Därmed slog indexet ännu ett nytt all-time-high rekord som signalerar fortsatt styrka. Den övergripande tekniska bilden är positiv med stigande trend på både kort- och medellång sikt. 865 punkter utgör närmsta stödnivå på kort sikt och 730 punkter utgör närmsta stödnivå på medellång sikt och motstånd saknas.

Optimismen på marknaden indikeras av Investtechs hausseindex som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Indexet sträcker sig mellan 0 och 100, där ett värde på 50 indikerar jämvikt mellan optimister och pessimister. Investtechs Hausseindex står idag i 63 på kort sikt och 72 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister bland såväl de kortsiktiga- som långsiktiga investerarna.

Investtechs insiderbarometer visar antalet insiderköp och insidersälj i börsens bolag. Den senaste veckan har det registrerats 75 köp och 33 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 439 köp och 166 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 69 procent senaste veckan och 73 procent senaste månaden, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 72 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktiekursen till den teknikinriktade handelskoncernen Beijer Ref har brutit upp ur en närmast horisontell trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Brott upp från en horisontell trend indikerar en positiv förändring av maknadspsykologin och är en köpsignal enligt Investtechs forkninsresultat på brott upp genom taket i horisontella trendkanaler.

Kursen har nu stöd runt 373 kronor och det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras.

Aktien är positiv på Investtech insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Husvagns- och husbilstillverkaren Kabe ser tekniskt intressant ut. Aktiekursen har brutit upp ur den stigande trendkanalen som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det öppnar upp för en starkare stigningstakt och är en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd runt 171 kronor.En starkt positiv volymbalans indikerar att volymen är högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar. Det bekräftar den stigande trendbilden.

Ett RSI-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt. Investerare har på kort tid varit villiga till att betala mer för att kunna köpa in sig i bolaget, vilket indikerar en ökande optimism och att kursen ska fortsätta upp.

Aktien är positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till forskningsbolaget Xspray Pharma som utvecklar läkemedel för cancerbehandlingar återfinns i fallande trendkanal, vilket signalerar en ökande pessimism bland investerare där det finns ett överskott av säljare. Investerare har godtagit lägre kurser för att komma ut ur aktien de senaste månaderna.

Aktier i fallande trend indikerar vidare nedgång enligt Investtechs forskningsresultat. Trender vara ofta längre än vad många investerare tror och de investerare som letar efter köpkandidater bör undvika aktier i fallande trender.

Kursen har brutit ned genom stödet runt 120 kronor som har utlöst en säljsignal. Vidare nedgång är därmed signalerad, och det är nu motstånd vid 120 kronor vid reaktioner tillbaka. Volymbalansen (VolBal) är starkt negativ, vilket innebär att det är större handel på dagar med kursfall än med dagar med kuruppgång.

Ett RSI-värde under 30 visar att momentum i aktien är starkt negativt på kort sikt. Investerare har gått ned i kurs för att kunna sälja aktien, något som indikerar ökande pessimism och att kursen även ska fortsätta ned.

Aktien är neutral på Investtech insideranalys och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om trendbrott här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -