På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två teknikbolag. Samtidigt varnas det för en annan teknikaktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index inledde veckan med en svag nedgång på 0.67 procent, där indexet stängde på knappt 866 punkter. Den övergripande tekniska bilden är fortsatt positiv med stigande trend på både kort- och medellång sikt. 863 punkter utgör närmsta stödnivå på kort sikt och motstånd saknas.

Optimismen på marknaden indikeras av Investtechs hausseindex som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Indexet sträcker sig mellan 0 och 100, där ett värde på 50 indikerar jämvikt mellan optimister och pessimister. Investtechs Hausseindex står idag i 60 på kort sikt och 72 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister bland såväl de kortsiktiga- som långsiktiga investerarna.

Investtechs insiderbarometer visar antalet insiderköp och insidersälj i börsens bolag. Den senaste veckan har det registrerats 74 köp och 38 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 483 köp och 174 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 66 procent senaste veckan och 74 procent senaste månaden, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 72 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader).

 

Teknikbolaget Seamless Distribution ser tekniskt positiv ut. Kursen återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Det signalerar en ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång i linje med Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd runt 47.00 kronor.

En starkt positiv volymbalans indikerar att volymen är högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar. Det bekräftar den stigande trendbilden och stärker aktien på kort sikt. RSI-värdet är över 70 och aktien är överköp. Följt av Investtechs forskning har överköpta aktier fortsatt upp, och det i en starkare takt än marknaden.

Aktien är maximalt positiv på Investtech insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Kursen till Acconeer som är verksamma inom tekniksektorn återfinns i en stigande trendkanalen som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det indikerar att det råder en optimism runt bolaget där investerare varit villiga till att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har kursen stöd runt 28.70 kronor. En starkt positiv volymbalans (VolBal) indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar än på på nedgångsdagar. Det bekräftar den postitiva trendbilden och att investerare är positiva till aktien.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den tekniska bilden för teknikbolaget Climeon ser negativ ut. Kursen återfinns i en fallande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har valt att sälja sig ur bolaget till lägre och lägre kurser.

Den 29 mars identifierade Investtechs trendalgoritm en säljsignal från en rektangelformation (REC) som signalerar en fortsatt nedgång. Särskilt när aktiekursen ligger i en fallande trend. Man kan tolka det som att investerarna har fått en negativ överraskning och att rädslan är stigande.

Kursen har stöd runt 30.00 kronor och möter på motstånd runt 42.00 kronor.

Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar. Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -