På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Argumenten för att köpa Byggmax

Aktieanalys Byggvaruhandlaren Byggmax räknar med att vi fortsätter att lägga mycket krut på våra hem och ställer in siktet på 10-miljardersvallen. Vi tror att baksmällan efter rekordåret 2020 blir lindrigare än befarat och ser fortsatt potential i aktien.

Få bolag personifierar en corona-vinnare lika mycket som Byggmax. Oron och kursraset i mars i fjol förbyttes snabbt till hög efterfrågan på både bolagets produkter och bolagets aktie. Med en tillväxt på 29 procent och en fördubblad rörelsemarginal blev 2020 till slut ett rekordår för bolaget. Aktien hakade på och kursen nästan fördubblades under året.

Nyckelfrågan för 2021 är därför hur stor och hur tillfällig corona-effekten egentligen var. Den kraftiga tillväxten och en 10-procentig rörelsemarginal understryker att 2020 var ett extraordinärt år för Byggmax, men det betyder inte att baksmällan måste stå i paritet med festen.

I samband med bokslutet i januari gjorde bolagets vd Mattias Ankarberg bedömningen att hemmet fortsatt kommer spela en större roll än före pandemin i konsumenternas liv, samt att lågprissegmentet där bolaget verkar fortsätter ta marknadsandelar. Guidningen för 2021 landade i att marknaden blir större än 2019, men mindre än 2020. Det är ett brett prognosspann men det vore mycket begärt att Byggmax skulle förutspå pandemins framtida förlopp i detalj.

tisdagens kapitalmarknadsdag upprepades bedömningen för 2021 samtidigt som Ankarberg beskrev utvecklingen hittills i år som bra.

I samband med kapitalmarknadsdagen uppdaterade även Byggmax sina finansiella mål. Bolagets tidigare tillväxtmål om att växa organiskt med 10-15 procent per år ersätts nu med ett mål om att 2025 omsätta minst 10 miljarder kronor. Med 2020 som basår motsvarar det en årlig tillväxt på styvt 8 procent. Givet det stora uppstället i omsättning i fjol och med tanke på de föregående årens svaga tillväxtutveckling så får det betraktas som väldigt ambitiöst.

Var ska då denna tillväxt komma från?

Bolaget pekar på tre drivkrafter som totalt omfattar en potential för ytterligare omsättning på 4-5 miljarder kronor inom bolagets befintliga initiativ. En mindre del kommer från konverteringen till ett nytt butikskoncept, kallat 3.0, och det kan ge 200 miljoner kronor. Den stora delen på 2,5-3,5 miljarder kronor kommer från utrymmet att gå från 169 Byggmax-butiker i Norden till 280 butiker. Sista benet är e-handeln där potentialen bedöms ligga på 1,5 miljarder kronor.

Med en omsättning i fjol på 6,8 miljarder är det således strax över 3 miljarder som Byggmax måste krama ur dessa tre initiativ, alternativt göra fler förvärv, om det nya tillväxtmålet ska infrias fram till 2025.

Vad gäller lönsamheten så ligger det tidigare marginalmålet om 7-8 procent i ebita-marginal kvar, liksom utdelningsmålet som säger att minst hälften av nettovinsten ska delas ut.

Återkommer vi till nyckelfrågan om corona-effektens beständighet så sällar vi oss till lägret som tror att intresset för att fixa med hem och trädgård kommer att vara fortsatt högt. Dels på grund av att osäkerheten kring pandemin ser ut att hänga i under Byggmax högsäsong och att vi då fortsätter tillbringa mycket tid hemma, dels på grund av att fjolårets hemmafixarprojekt eller sommarstugeköp kan föda efterfrågan på nya projekt.

En viss avkylning från fjolårets urstarka siffror är dock rimligt att räkna med. Vi skissar på måttliga 5 procents nedgång där lite positiv draghjälp kommer från det danska förvärvet Næstved Lavpristræ som man gjorde i december. Sedan ser vi utrymme för en återgång till blygsam tillväxt nästa år och en uppväxling där de egna tillväxtinitiativen biter året därpå, vilket i princip är ett måste om Byggmax menar allvar med att nå 10-miljardersmålet.

Marginalen blir svår att hålla kvar på samma nivå som i fjol när omsättning går ned men efter att ha vänt på problemhärdar som Skånska Byggvaror och den finska verksamheten så ska inte lönsamheten behöva falla igenom till de senaste årens alltför låga nivåer. Historiskt låg ebita-marginalen länge kring eller över 8 procent och vi väljer att parkera mitt i bolagets målintervall på 7,5 procent de kommande åren. En ökande andel e-handel har visserligen en utspädande effekt men skalfördelar när man växer och den interna lågkostnadskulturen bör kunna kompensera.

Det ska sägas att osäkerheten är väldigt stor både kring årets underliggande marknad och hur hårt en försäljningsnedgång slår mot marginalen men baserat på våra antaganden landar vinsten per aktie i år på 5,3 kronor och strax däröver nästa år. Det ger ett p/e-tal på 12 och kombinerat med att utdelningen på 2,75 kronor motsvarar drygt 4 procent i direktavkastning ser värderingen attraktiv ut även efter den senaste tidens kursuppgång.

Att 2021 inte blir så illa som tidigare befarat i bygghandeln är ett argument för aktien på kort sikt. Att Byggmax har kommit till rätta med sina egna tillkortakommanden och kan trumfa den underliggande marknaden med egna tillväxtinitiativ de kommande åren är ett argument för aktien på längre sikt.

Vi tycker att båda argumenten är giltiga och säger köp.    

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Byggmax Group Köp 63,15 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -