Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i ett medtechbolag och ett luftbolag. Samtidigt varnas det för en satellitaktie.

Stockholmsbörsen öppnade veckan med en svag stigning där OMX Stockholm PI (OMXSPI) steg med 0.22 procent och stängde på 864 punkter. Den tekniska bilden är positiv med stigande trend på både kort- och medellång sikt. Trendbilden försvagas dock av en negativ volymbalans, indikerande att investerare pressar på och vill ur sina innehav när marknaden faller. Motstånd saknas och närmast stödnivåer finns vid 824 punkter i det kortsiktiga kursdiagrammet och runt 730 punkter i det medellånga-, och långa kursdiagrammet.

Vi mäter optimismen i en aktie genom att se om investerarna är villiga till att betala mer än tidigare för aktien. Om kursen stiger över föregående topp ges en köpsignal som tas med i haussindexet. Om kursen sjunker under föregående botten ges motsvarande en säljsignal. Hausseindexet visar därmed andelen aktier vars senaste signal var köp. Indexet sträcker sig mellan 0 och 100. 0 innebär att alla aktier senast gav en säljsignal, medan 100 innebär att alla aktier senast gav en köpsignal. Över 50 innebär att mer än hälften av investerarna är positiva. Investtechs Hausseindex står idag i 612 på kort sikt och 72 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister bland såväl de kortsiktiga- som långsiktiga investerarna.

Investtechs insiderbarometer visar antalet insiderköp och insidersälj i börsens bolag. Den senaste veckan har det registrerats 129 köp och 31 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 559 köp och 177 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 81 procent den senaste veckan och 76 procent senaste månaden, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 73 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader).

 

Getinge som producerar och levererar tekniska lösningar för sjukvårdsindustrin ser tekniskt positiv ut. Kursen stängde senast på all-time-high (ATH) vilket i sig själv är en köpsignal, och återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Investerare har betalat högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det signalerar en ökande optimism, vilket indikerar ytterligare kursuppgång i linje med Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender.

Redan den 27 januari i år identifierade Investtechs formationsalgoritm en köpsignal från en rektangelformation (REC) som illustreras med en stor grön pil. Den signalerar en fortsatt utveckling i samma riktning.

Då kursen är på ATH så saknas det motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har kursen stöd runt 216 kronor. En positiv volymbalans indikerar att volymen är högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar. Det bekräftar den stigande trendbilden.

Aktien är positiv på Investtech insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Kursen till First North bolaget QleanAir Holding som är verksamma inom miljösektorn har brutit upp ur den stigande trendkanalen som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det indikerar att det råder en optimism runt bolaget där investerare varit villiga till att betala högre kurser för att köpa aktien

Det öppnar upp för en starkare stigningstakt och är en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har kursen stöd runt 42.00 kronor. En starkt positiv volymbalans (VolBal) indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar än på på nedgångsdagar. Det bekräftar den postitiva trendbilden.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den tekniska bilden för rymdbolaget AAC Clyde Space ser negativ ut. Som ett resultat av att investerare har valt att sälja sig ur bolaget till lägre och lägre kurser återfinns aktiekursen i en fallande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Kursen befinner sig i en rektangelformation (REC) mellan 2.25 kronor och 3.99 kronor. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Kursen återfinns även mellan stödet runt 2.63 kronor och motståndet runt 3.00 kronor och ett etablerat brott på en av dessa nivåer kommer också att signalera den framtida riktning.

En starkt negativ volymbalans (VolBal) bekräftar den negativa trendbilden och signalerar att det har varit större omsättning på nedgångsdagar än på dagar med uppgång.

Ett RSI-värde under 30 visar att momentum i aktien är starkt negativt på kort sikt. Investerare har gått ned i kurs för att kunna sälja aktien, något som indikerar ökande pessimism och att kursen även ska fortsätta ned.

Aktien är svagt positiv på Investtech insideranalys men är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Volymbalans – Investtechs indikator på aggressivitet hos köpare och säljare

Investtech har utvecklat indikatorn Volymbalans som ett mått på aggressiviteten hos köpare och säljare av en aktie. Syftet var att utforma en indikator som kunde förutsäga om en aktie stod inför en uppgång eller nedgång. Tanken var att om kurs- och volym-mönster i en aktie kunde förklaras av att köparna var aggressiva och säljarna passiva, skulle detta indikera att kursen skulle stiga. På liknande sätt skulle ett mönster med aggressiva säljare och passiva köpare förutsäga att aktiekursen skulle falla.

Diagrammet visar att aktier med positiv volymbalans (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier med negativ volymbalans (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om volymbalans här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -