Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser har hittat köpsignaler i två aktier, bland annat ett skogsbolag. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index inledde veckan med en svag nedgång på 0.23 procent. Indexet stängde därmed på 862 punkter. Den tekniska bilden är positiv med stigande trend på kort- och medellång sikt. Närmast stödnivåer finns vid 826 punkter i det kortsiktiga kursdiagrammet och runt 734 punkter i det medellånga-, och långa kursdiagrammet. Motstånd saknas.

Vi mäter optimismen i en aktie genom att se om investerarna är villiga till att betala mer än tidigare för aktien. Om kursen stiger över föregående topp ges en köpsignal som tas med i haussindexet. Om kursen sjunker under föregående botten ges en säljsignal som tas med i hausseindexet. Hausseindexen visar därmed andelen aktier, vars senaste signal var köp. Indexet är mellan 0 och 100. 0 innebär att alla aktier senast gav en säljsignal. 100 innebär att alla aktier senast gav en köpsignal. Över 50 innebär att mer än hälften av investerarna är positiva. Investtechs Hausseindex står idag i 63 på kort sikt och 71 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister bland såväl de kortsiktiga- som långsiktiga investerarna.

Investtechs insiderbarometer visar antalet insiderköp och insidersälj i börsens bolag. Den senaste veckan har det registrerats 88 köp och 38 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 543 köp och 181 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 70 procent den senaste veckan och 75 procent månaden, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen också ligger på 74 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktiekursen till pappersmassaproducenten Rottneros har brutit upp ur en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har varit villiga till att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget där trendbrottet signalerar en starkare stigningstakt.

Redan den 26 februari identifierade Investtechs formationsalgoritm en köpsignal från en rektangelformation (REC) som signalerar fortsatt utveckling i samma riktning.

Kursen har stöd runt 9.45 kronor och motstånd vid cirka 11.10 kronor. Brott genom en av dessa nivåer signalerar vidare utveckling. Det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras. En starkt positiv volymbalans indikerar att volymen är högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar. Det bekräftar den stigande trendbilden.

Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI-värde över 70. Även det indikerar en ökande optimism hos investerarna och signalerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på RSI.

Aktien är svagt positiv på Investtech insideranalys och totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Bilkedjan Bilia ser tekniskt intressant ut. Aktiekursen har brutit upp ur den stigande trendkanalen som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Det öppnar upp för en starkare stigningstakt och är en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Kursen ligger mellan stödet runt 119 kronor och motståndet runt 131 kronor. Ett etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera den framtida riktning.

Aktien är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den tekniska bilden på både kort- medellång- och lång sikt i medicinteknikbolaget OssDsign ser negativ ut. Fokuserar man på medellång sikt så har aktiekursen brutit ned från en fallande trendkanal, vilket signalerar en ökande pessimism bland investerare där det finns ett överskott av säljare.

Enligt Investtechs forskningsresultat på aktier som brutit ned från fallande trendkanaler så indikeras en fortsatt svag utveckling. Kursen har nyligen även brutit ned genom en stödnivå runt 10.90 kronor som därmed ombildades till en motståndsnivå.

Ett RSI-värde under 30 visar att momentum i aktien är starkt negativt på kort sikt. Investerare har gått ned i kurs för att kunna sälja aktien, något som indikerar ökande pessimism och att kursen även ska fortsätta ned.

Aktien är svagt positiv på Investtech insideranalys men är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om trendbrott här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -