Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtech har hittat köpsignaler i en konsultaktie och ett affiliatebolag. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index öppnade veckan starkt. Det blev en uppgång på 2.30 procent och indexet stängde på 829 punkter, vilket är en ny all-time-high notering. Förra gången indexet steg lika mycket var 9 november 2020, då det steg 2.57 procent. Den tekniska bilden är positiv med stigande trend på kort- medellång- och lång sikt. Trendbilden försvagas dock av en starkt negativ volymbalans, indikerande att investerare pressar på och vill ur sina innehav när marknaden faller. Närmast stödnivå finns runt 811 punkter i det kortsiktiga kursdiagrammet och runt 730 punkter i det medellånga-, och långa kursdiagrammet. Motstånd saknas.

Vi mäter optimismen i en aktie genom att se om investerarna är villiga till att betala mer än tidigare för aktien. Om kursen stiger över föregående topp ges en köpsignal som tas med i haussindexet. Om kursen sjunker under föregående botten ges en säljsignal som tas med i hausseindexet. Hausseindexen visar därmed andelen aktier, vars senaste signal var köp. Indexet är mellan 0 och 100. 0 innebär att alla aktier senast gav en säljsignal. 100 innebär att alla aktier senaste gav en köpsignal. Över 50 innebär att mer än hälften av investerarna är positiva. Investtechs Hausseindex står idag i 55 på kort sikt och 70 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister bland såväl de kortsiktiga- som långsiktiga investerarna.

Investtechs insiderbarometer visar att bolagens insynspersoner handlat aktier i det egna bolaget i anslutning till att resultatet för 2020 offentliggjorts. Köpandelen har tickat upp i takt med att rapportsäsongen fortskridit. Den senaste veckan registrerats 134 köp och 41 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 413 köp och 128 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 77 procent den senaste veckan och 76 procent den senaste månaden, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktiekursen till konsultbolaget eWork Group har brutit upp ur en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar en starkare stigningstakt då investerare på senare tid har varit villiga till att betala allt högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Investtechs forskningsresultat från aktiekurser som brutit upp genom taket i stigande trendkanaler indikerar en fortsatt stark utveckling.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras. Stöd återfinns runt 85.00 kronor.

Aktien är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Raketech som är verksamma inom iGaming sektorn har stigigt kraftigt de senaste månaderna och bara sedan årskiftet är aktien upp runt 75 procent. Den tekniska bilden ser bra ut. Aktiekursen har brutit upp ur den stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Investerare har betalat högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Brottet upp ur trendkanalen signalerar en ännu starkare stigningstakt än det kursen har haft innanför trendkanalen de senaste månaderna.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd runt 12.40 kronor. En positiv volymbalans (VolBal) visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. Med ett RSI-värde över 70 har aktien ett starkt positivt momentum där ytterligare uppgång indikeras enligt Investtechs forskningsresultat på RSI.

Aktien är positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till Odd Molly som är verksamma inom mode samt fastighets och logistik branschen visar en svag utveckling innanför en fallande trendkanal på medellång sikt. Rent tekniskt tolkas det som att råder en ökande pessimism bland investerare där det finns ett överskott av säljare. Enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i fallande trendkanaler så indikeras en fortsatt svag utveckling.

Kursen har nyligen brutit ned genom den starka stödnivån runt 13.70 kronor som därmed ombildades till en stark motståndsnivå. Fortsatt nedgång är därmed signalerad.

Odd Molly har en extrem volatilitetsrisk och Investtechs forskning visar att aktier med extrem volatilitetsrisk i genomsnitt har utvecklats mycket dåligt

Aktien är svagt positiv på Investtech insideranalys men är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om trendbrott här.

David Östblad, analytiker Investtech

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -