På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Fonderna som stigit mest på fem år

Fondkommentar En avkastning på 15 procent per år ger en total avkastning på 100 procent under fem år. Det är målet för många investerare, men få når upp ditt. Placera har listat de bästa fonderna de senaste fem åren och flera har avkastat flera hundra procent.

Att köpa teknik-, internet- och tillväxtbolag har varit några av de mest framgångsrika investeringsstrategierna. Digitaliseringen har varit en stark drivkraft under en lång period och gett många undersektorer en strukturell medvind, som accelererat under coronapandemin.

Investerarnas stora intresse för teknik, internet och tillväxtaktier har skapat den största viktkoncentrationen någonsin i det amerikanska S&P 500 index som mäter temperaturen på de 500 största och mest likvida amerikanska bolagen. De fem största bolagen i indexet är Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (Google) och Facebook. Tillsammans väger de knappt 22 procent av indexvärdet, vilket är nytt rekord. Och betydligt mer än före internetbubblan sprack för tjugo år sedan våren 2000.

Listan innehåller en uppsjö med globala teknikfonder som är USA-tunga.

En global indexfond har precis fördubblat sitt värde mätt i svenska kronor de senaste fem åren. Det är i nivå med en bred svensk indexfond som nästan dubblat sitt värde. Det gäller även för ett brett tillväxtmarknadsindex. Europaindexfonder har inte haft den starkaste femårsperioden med en avkastning på 55 procent. En indexfond med USA-fokus har stigit med hela 126 procent

Ännu flera aktievinnare hittar vi på den teknik-, hälsovårds- och tillväxttunga Nasdaqbörsen. Nasdaq 100 index som innehåller de 100 största och mest likvida aktierna har stigit mer än 220 procent mätt i svenska kronor.

Kina har varit en bra plats att parkera kapitalet de senaste fem åren trots handelskrig med USA. Vi hittar många ledande teknik- och tillväxtbolag, som gynnats av starka strukturella trender precis som de stora amerikanska motsvarigheterna. En annat positiv trend för kinesiska aktier har varit den ökade inkluderingstakten av kinesiska A-aktier i de viktigaste aktieindexen de senaste åren. Det gör att topplistan inkluderar ett antal högpresterande Kinafonder.

Den svenska kronan har haft en svängig resa mot den amerikanska dollarn under perioden. En dollar kostade 8,44 kronor för fem år sedan och som mest har den kostat hela 10,39. Som lägst har det gått att köpa en dollar för 7,84 kronor. Idag kostar en dollar 8,27 kronor, viket motsvarar en kronförstärkning på 2 procent. Det ger en liten motvind för dollartillgångar när vi räknar om avkastningen till svenska kronor. 

Jag har listat de fonder som har högst avkastning de senaste fem åren från Avanzas fondutbud på drygt 1300 fonder. Listan innehåller 35 fonder som alla har avkastat minst 200 procent.

Man kan dela in vinnarfonderna i tre klasser. Den översta klassen innehåller bara tre fonder, men det är de högst avkastande fonderna som levererat osannolikt hög avkastning norr om 400 procent.

Källa: Morningstar & Avanza 21 feb -21

Även den andra gruppen innehåller tre fonder. Här har fondernas höga avkastning skruvats ner en bit och ligger mellan 321 och 392 procent. Det är fortfarande en rejäl överavkastning.

Den tredje och sista gruppen är den absolut största som innehåller 29 fonder som har en avkastning som sträcker sig från drygt 200 procent till knappt 300 procent.

Alla de tre toppfonderna har ett tydligt amerikanskt tillväxtbolagsfokus. Två är branschfonder inom ny teknik Totalt innehåller listan 12 teknikfonder. Den tredje är en USA-fond med utpräglat tillväxtbolagsfokus som inkluderar de stora teknikbolagen.

Bästa fond är den amerikanska teknikfonden JP Morgan US Technology A. Den är aktivt förvaltad och investerar i väletablerade teknikbolag och även i mindre teknikbolag med bas i USA. Fonden består till 33 procent av små- och medelstora bolag, vilket är betydligt mer än kategorisnittet.

Fonden investerar i drygt 60 aktier och har en tydlig riskspridning, de 10 största innehaven väger 27 procent. Elbilstillverkaren Tesla är fondens största innehav på drygt 4 procent, och har en kursuppgång på närmare 300 procent det senaste året.

Fondens näst största innehav är halvledarbolaget Advanced Micro Devices som stigit 60 procent det senaste året. Apple med ett börsvärde på drygt 2 100 miljarder dollar återfinns först på nionde plats med en vikt på 2,2 procent. Apple har stigit 61 procent och är världens största bolag mätt i börsvärde.

BGF World Technology är storebrorfond till den högoktaniga BGF Next Generation Technology som inte är med på listan då den bara har dryga två års historik. BGF World Technology letar teknikbolag globalt. Fonden investerar hela 85 procent i riktigt stora bolag. USA väger 60 procent i fonden följt av kinesiska aktier med 17 procent. Största sektorbet är inom mjukvarubolag med 35 procent, följt av halvledarbolag på 16 procent. Totalt har fonden drygt 100 investeringar.

Två av fondens tre största innehav hör till de största bolagen i världen. Apple väger 3,7 procent, Microsoft 3 procent. Tredje största innehav är Tesla på 2,8 procent. Fonden har tre innehav bland de tio största som stigit mer än 200 procent det senaste året. Det är Tesla, Square och Twilio.

Klart bästa USA-fond är MS INVF US Growth A som återfinns på en tredje plats. Det är en av listans fyra USA-fonder, varav två har småbolagsfokus. Den andra USA-fonden med ett tydligt storbolagsfokus är systerfonden MS INVF US Advantage.

Fonden har ett tydligt investeringsfokus i amerikanska tillväxtbolag. Fonden har en avkastning på 405 procent. Det är riktigt bra prestation jämfört med amerikanskt aktieindex. Den är aktivt förvaltad sedan 2009 av Dennis Lynch, Alexander Norton och Armistead Nash. Dennis Lynch är ansvarig för Morgans Stanleys tillväxtbolagsteam på totalt 11 personer. Teamet letar investeringar fritt utan påverkan av index och storlek. Samma team sköter även systerfonden MS INVF US Advantage som investerar en större andel i medelstora bolag.

MS INVF US Growth är koncentrerad med 47 innehav. Kommunikationsbolag väger tyngst med 35 procent följt av teknikbolag på 33 procent. Den största under sektorn är mjukvarubolag som utgör närmare en tredjedel av fondens värde.

Det största innehavet är e-handelsgiganten Amazon på drygt 7 procent. Digitala betaltjänstbolaget Square är näst störst på 5 procent är fondens värde. Båda aktierna har haft imponerande avkastningar på 52 respektive 220 procent, det senaste året. Bästa bidragsgivare det senaste året är videostreamingbolaget Zoom Video Communications som stigit 290 procent.

I nästa grupp som har fonder med en avkastning mellan 300 och 400 procent hittar vi Swedbank Robur Ny Teknik A överst. De två andra fonderna har också ett tydligt tillväxt och teknikfokus.

Swedbank Robur Ny teknik har i huvudsak ett nordiskt småbolagsfokus. Fonden fokuserar på innovativa bolag med stark tillväxt som har uppnått lönsamhet och vars produkter eller tjänster karaktäriseras av ett högt teknikinnehåll. Avkastningen är närmare 400 procent.

Fonden förvaltas sedan i juli 2019 av Henrik Nyblom. Han som tog över som förvaltare efter Erik Sprinchorn och Carl Armfelt, som idag förvaltar TIN Ny teknik.

Swedbank Robur Ny teknik består i dagsläget av 87 bolag verksamma i första hand inom mjukvara, media & underhållning, medicinteknik, bioteknik och industriteknik. Mjukvarubolaget Sinch är fondens största innehav på drygt 6,6 procent. Sinch har stigit 262 procent det senaste året. Totalt har tre av fondens tio största innehav stigit mer än 200 procent. De andra är e-handelsbolaget Boozt och den amerikanska fotodelningsplattformen Pinterest.

Där finns även Öhman Global Growth, en aktivt förvaltad globalfond som klassas som en branschfond inom ny teknik av Morningstar. Fonden investerar företrädesvis investerar i snabbväxande tillväxtbolag bland fonderna i den andra gruppen. Nästan halva fonden består av teknikbolag, även hälsovårdsbolag utgör ett betydande tema i fonden på knappt 20 procent.

Totalt har fonden 40 innehav. Den största undersektorn är mjukvarubolag som utgör den största delen på knappt 22 procent. Små- och medelstora bolag väger tillsammans drygt 48 procent av fondens värde, vilket är mer än snittet för liknande fonder.

Högst avkastning det senaste året har den kinesiska digitala mäklar- och kapitalförvaltningsplattformen Futu Holding. Bolaget är grundat av Leaf Li som tidigare var anställd på Tencent, och Tencent är en av bolagets största ägare. Aktien har avkastat hela 1 300 procent det senaste året. Sydkoreanska batteritilvlerkaren Samsung SDI är fondens största innehav på 3,5 procent. Aktien har stigit drygt 110 procent det senaste året.

Uppgången i fonden är bred, alla tio största innehaven har positiv avkastning det senaste året på minst 42 procent.

Den tredje och största gruppen hittar vi en stor blandning av fonder. Bästa breda globalfond är MS INVF Global Advantage med en uppgång på närmare 300 procent. En globalfond med fokus på tillväxtbolag och förvaltningen sker i team. Bakom fonden står samma team som förvaltar MS INVF US Growth.

MS INVF Global Advantage Fund har en större andel medelstora och mindre bolag i portföljen än många andra globalfonder. Det är en koncentrerad fond med 37 innehav och USA-bolag står för knappt 51 procent av fondens värde. Fondens största innehav på knappt 7 procent är Singaporebaserade teknikbolaget Sea som steg 390 procent det senaste året.

Största europeiska bolag är det brittiska lyx e-handelsbolaget Farfetch som intar en andraplats på med 4,8 procent. Farfetch avkastning är hela 454 procent och hör till fondens bästa bidragsgivare det senaste året.

Vi hittar tre branschfonder inom det heta området förnybar energi. Bäst av de tre fonderna är Handelsbanken Hållbar Energi, med en avkastning på 280 procent.

Fonden förvaltas av Patric Lindqvist. Han letar bolag globalt som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Gärna i bolag som kan bidra till effektivare energianvändning genom alternativa energikällor eller miljöteknik. 

Totalt är fonden investerad i drygt 80 innehav. Amerikanska bolag utgör största delen av fonden på drygt 31 procent, följt av kinesiska bolag på drygt 20 procent och norska bolag är tredje störst på drygt 8 procent.

Fondens tio största innehav har haft en stark utveckling det senaste året. Sex av bolagen har minst fördubblat sitt värde.

Störst aktie i fonden är det Texasbaserade livsmedelsbolaget Darling Ingredients på 3,6 procent, bolaget återvinner bland annat fetter och oljor från restauranger. Näst största bolag är sydkoreanska Samsung SDI som är stora inom batteritillverkning.

Listans nästa största fondkategori efter branschfonderna Ny teknik är Kinafonder. Vi hittar totalt nio Kinafonder och två bredare Asienfonder på topplistan.

Högst avkastning av Kinafonderna har JP Morgan China A. Fonden har stigit närmare 280 procent. Det är en aktivt förvaltad fond med ett stort innehav på 100 aktier De tio största innehaven väger runt 26 procent. Förvaltarna letar i huvudsak efter kinesiska A-aktieinvesteringar på de lokala kinesiska börserna Shenzhen och Shanghai.

Internetkonglomeratet Tencent Holdings på närmare 10 procent och e-handelsbolaget Meituan väger 6,7 procent, båda är fondens största innehav. Meituan har avkastat hela 290 procent det senaste året.

En annan fondkategori som är representerad med tre fonder är svenska och nordiska småbolagsfonder.

Listans bästa småbolagsfond på en 22 andra plats är den aktivt förvaltade småbolagsfonden Enter Småbolagsfond med en avkastning på hela 234 procent. Fonden förvaltas av Jon Hyltner sedan september 2019. Cartrin Jansson förvaltade fonden tidigare och återfinns nu på Swedbank Robur. Totalt har fonden 44 investeringar med investeringsfokus på mindre tillväxtbolag. Fonden tar hänsyn till ansvarsfulla investeringar vilket har betalat sig.

Största sektor är industribolag på 27 procent följt av teknikbolag på 25 procent, vilket är en tydlig övervikt mot kategorisnittet. Fonden saknar helt investeringar i två sektorer.

Bland fondens största bidragsgivare det senaste året hittar vi Swedencare som erbjuder produkter inom djurhälsa. Bolaget är fonden näst största på 4,3 procent, med en avkastning på 420 procent.

Största bolag är teknikkoncernen Sdiptech på 4,4 procent. Det senaste året har aktien stigit närmare 190 procent till ett börsvärde på 11,1 miljarder kronor. Fondens bet på den starka husdjurstrenden är tydlig. Fondens tredje största innehav är finska husdjursspecialisten Musti Group som börsnoterades för ett år sedan, och haft en uppgång på närmare 150 procent.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -