På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser har hittat köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index hade en svag nedgång under måndagen, en nedgång på 0.33 procent där indexet stängde på knappt 820 punkter. Den tekniska bilden är positiv med stigande trend på kort- medellång- och lång sikt. Närmast stödnivå finns runt 810 punkter i det kortsiktiga kursdiagrammet och runt 734 punkter i det medellånga-, och långa kursdiagrammet. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras.

Vi mäter optimismen i en aktie genom att se om investerarna är villiga till att betala mer än tidigare för aktien. Om kursen stiger över föregående topp ges en köpsignal som tas med i haussindexet. Om kursen sjunker under föregående botten ges en säljsignal som tas med i hausseindexet. Hausseindexen visar därmed andelen aktier, vars senaste signal var köp. Indexet är mellan 0 och 100. 0 innebär att alla aktier senast gav en säljsignal. 100 innebär att alla aktier senaste gav en köpsignal. Över 50 innebär att mer än hälften av investerarna är positiva. Investtechs Hausseindex står idag i 59 på kort sikt och 73 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister bland såväl de kortsiktiga- som långsiktiga investerarna.

Investtechs insiderbarometer visar att det senaste veckan registrerats 144 köp och 38 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 316 köp och 107 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 79 procent den senaste veckan och 75 procent den senaste månaden, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader).

 

Medicinteknikbolaget Episurf Medical presenterade i slutet av förra veckan sin årsrapport. Marknaden reagerade positivt på den och aktiekursen återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trender är en klassisk teknisk indikator som indikerar att det är en ökande optimism bland investerare. Investtech har genom åren forskat på tekniska köpsignaler från bland annat trender. Resultaterna från forskningsstudien som är baserad på data från över 45000 signaler mellan åren 1996-2018 indikerar att aktier med den här typen av tekniska köpsignaler gör det bättre än marknaden de kommande månaderna.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras. Stöd återfinns runt 2.60 kronor och volymbalansen (VolBal) är starkt positiv. Det indikerar att det är en större handel i aktien på dagar med uppgång än på dagar med nedgång. Det bekräftar den positiva trendbilden och stärker aktien på kortsiktigt. Även RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket också stödjer den positiva trendbilden.

Aktien är positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till den tunga fordonsåterförsäljaren Ferronordic återfinns innanför en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Bolaget presenterade sin årsrapport den 19 februari och marknaden reagerade positivt. Investerare har över tid betalat högre och högre kurser för att köpa in sig i Ferronordic och en stigande trend signalerar vidare uppgång.

Kursen ligger nu på en all-time-high nivå (köpsignal) och det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd runt 165 kronor. En starkt positiv volymbalans (VolBal) visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare.

Aktien är positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till livsmedelsproducenten Scandi Standard har brutit ned från en närmast horisontell trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Brott ned från en horisontell trend indikerar en negativ förändring av marknadspsykologin och är en säljsignal som indikerar ett ökat utbud. Det finns helt enkelt ett överskott av säljare. Det kan bero på fundamentala nyheter. Särskilt om brottet sker på stigande volym indikerar brottet inledningen på en fallande trend och därmed vidare nedgång. Enligt Investtechs forskningsresultat på brott ned genom horisontella trendkanaler så indikeras en fortsatt svag utveckling.

Den 22 februari identifierade Investtechs formationsalgoritm en säljsignal från en stor huvudskuldra-formation (HS). Aktien testar nu stödet runt 60.00 kronor och ett brott nedåt genom 60.00 kronor utlöser ytterligare en säljsignal. En negativ volymbalans (VolBal) visar att volymen är högre på nedgångsdagar än på uppgångsdagar. Det indikerar också att optimismen är avtagande hos investerarna.

RSI-värdet är under 30 och visar att momentumet i aktien är starkt negativt på kort sikt. Investerare har alltså gått ned i pris för att kunna sälja aktien, något som indikerar ökande pessimism och att kursen ska fortsätta ned. Även RSI-kurvan visar en fallande trend.

Aktien är svagt positiv på Investtech insideranalys men är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

 

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -