På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Hopp om en kraftig tillväxtboom

Makrokommentar Trots en förhållandevis svag konjunkturutveckling har många av världens börser utvecklas mycket starkt i inledningen av 2021. Påbörjad vaccinering spär på förväntningarna om en ordentlig tillväxtbom en bit in på det nya året och drar med sig de flesta tillgångsslagen.

Det nya börsåret har fått en flygande start med imponerande uppgångar i flertalet länder. Vaccinoptimism, väntan på ett amerikanskt stödpaket (och i något mindre grad att EU-paketet på 750 miljarder euro ska börja rullas ut) samt ett fortsatt flöde av kapital från de stora centralbankerna fortsätter att spä på riskviljan på finansmarknaden. Dessutom fortsätter Kina, som kanske kommit allra längst i den ekonomiska återhämtningen, att gå riktigt starkt.

Kinas ekonomiska återhämtning bidrar dessutom i högsta grad till fortsatt stigande råvarupriser. Bland annat har oljepriset rusat och Brentoljan kostar nu runt 64 dollar per fat. Att även andra råvarupriser stiger har dragit med sig börserna i flera råvarutunga ekonomier i inledningen av 2021. Så det är kanske inte så förvånande att tillväxtekonomierna (Emerging Markets) gått allra starkast så här långt in på det nya året. Uppgången för gruppen som helhet uppgår till hela 11,7 procent, mätt som MSCI-index i lokal valuta.

Det är närmast dubbelt så mycket som i gruppen utvecklade ekonomier (6,2 procent) och fyra gången så mycket som förhoppningsekonomerna (Frontier Markets) mäktat med.

I mångt och mycket är det förväntningarna på ett rejält amerikansk tillväxtlyft som driver på de internationella finansmarknaderna. Men härifrån kommer också det kanske främsta hotet i form av stigande marknadsräntor. Den amerikanska tioårsräntan har nu stigit med närmare 80 räntepunkter sedan bottennoteringarna i somras, även om den nuvarande nivån på 1,28 procent inte är särskilt skrämmande. Och kanske är det den uppåtgående räntetrenden som bidrar till att volatiliteten på den amerikanska börsen (S&P500) inte riktigt kommer ner i nivåerna från perioden 2017 – 2019.

På konjunktursidan är läget förhållandevis stabilt. Citigroups Economic Surprise Index (ESI), som mäter hur makrostatstiken rullas ut i förhållande till analytikernas prognoser, ligger förhållandevis stabilt för alla de stora områdena. Det beror delvis på att prognoserna för inledningen av 2021 skruvats ner till följd av förnyad smittspridning och nya restriktioner. Främst gäller detta konjunkturutvecklingen i Europa medan USA och delar av tillväxtekonomierna fortfarande presterar hyggliga siffror. Möjligen den amerikanska arbetsmarknaden undantagen.

Väntat är ändå förhållandevis svaga konjunktursiffror under kommande den kommande månaden och risken är stor att vi får se negativ tillväxt i flera länder. Däremot väntas detta inte bidra till att dämpa den mer långsiktiga konjunkturoptimismen. Som i sin tur bygger på att vaccineringarna dämpar smittspridningen och tillåter ekonomierna att åter öppna upp på bred front. Sedan är visserligen tidpunkten från när detta kan komma att ske i större skala fortfarande något osäker.

Developed Markets

Börserna i de mer utvecklade ekonomierna har fått en fin start på börsåret med en genomsnittlig uppgång på 6,2 procent hittills i år. Nederländerna fortsätter att gå starkt samtidigt som Hong Kong nu rider på den kinesiska supervågen. I Japan fortsätter börsen att gå bra efter en stark rapportskörd samtidigt som cykliska aktier tagit ordentlig fart. Sverige placerar sig också i toppskiktet och USA, som nog ändå får anses agera motor till den inledande börsfesten, har startat året med en uppgång på 6,2 procent.

I botten hittar vi bland annat Irland som, förutom omfattande smittspridning, pressas av de ekonomiska konsekvenserna efter Brexit. Något förvånande har Nya Zeeland, som klarat Coronasmittan så bra, inlett året svagt. Fortsatta restriktioner kostar förstås på.

Emerging Markets

Tillväxtekonomierna har inlett året mycket starkt och den genomsnittliga uppgången summerar till hela 11,7 procent. Fortsatt är det tjurrusningen i Kina som drar upp snittet men flera andra börser har också haft imponerande uppgångar. Vinnarlistan består av en blandning av tech- respektive råvarudrivna börser. Uppgången i oljepriset sätter också en viss prägel på börslistan.

Noterbart är att många av de börser som utvecklades svagt under fjolåret fortsätter att tappa i inledningen av det här året. Där hittar vi Filippinerna, Grekland och Colombia. Noterbart är dessutom att börserna i Mexico och Brasilien har det fortsatt trögt.

Frontier Markets

Förhoppningsekonomierna har som grupp utvecklats svagast med en genomsnittlig uppgång på 2,9 procent under inledningen av 2021. Men här hittar vi också årets vinnare, Kazakstan, med en uppgång på hela 24,4 procent och eftersom även valutan hållit sig förhållandevis stabil är det reda pengar för en svensk placerare. Även Kenya och Sri Lanka har gått starkt men till skillnad från Kazakstan är det en rekyl uppåt efter ett svagt fjolår.

I övrigt kan noteras att det mest är afrikanska länder som haft en svag inledning på året. Risk för fortsatt smittspridningen och en plats långt ner i kön när vaccinen ska distribueras är en möjlig förklaring till att redan hårt drabbade ekonomier fortsätter att gå svagt.  

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -