På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Börsveckan: Vad är egentligen risk?

Börskrönika Att ta risk lönar sig har du säkert hört, men varför? Vad innebär egentligen risk och hur kan du hantera den?

Frågorna är många som du ser, och svaren inte helt glasklara när det kommer till risktagande på börsen. Till att börja med, risk i investeringssammanhang betyder i min bok sannolikheten för att förlora hela, eller delar av din investering.

Det är alltså inte en akties rörelser som utgör risken även om marknaden lägger stor vikt vid betavärdet. Beta är ett mått på hur mycket en aktie fluktuerar i förhållande till marknaden. Det är alltså ett verktyg för att illustrera och kvantifiera risken. Men är verkligen risken i en aktie så tätt förknippad med hur marknaden prissätter aktien? 

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 7 den 15 februari.

Läs mer om Börsveckan.

Aktier rör sig många gånger av flera andra orsaker än de fundamentala vilket då omsätts till risk om vi ser till aktiens rörelser. Aktien kan alltså både stiga eller falla mycket i värde trots att de faktorer som långsiktigt avgör aktiens värde, vinstutvecklingen och den faktiska sannolikheten för framtida vinster, inte förändrats. Så en viktig måttstock är att se till aktiens värde och inte hur aktiens pris fluktuerar över tid. Se till hur stora svängningarna i vinstutvecklingen varit och vad vi kan förvänta oss framgent. 

Det är detta riskmått vi ska fokusera på i våra investeringar medan beta är relevant ur ett mer kortsiktigt likviditets- och belåningsperspektiv. För det är nämligen sant att risk lönar sig. Utfallet för investeringar innehåller diffusa sannolikheter men enklast beskrivs detta pedagogiskt genom spelteori. Här kommer ett enkelt exempel som visar just detta: 

A) Du erbjuds att placera pengar hos svenska staten (riskfritt) med en återbetalning på investerat belopp plus 5%. 

B) Du erbjuds att investera i ett forskningsbolag med 50 procents chans att lyckas med ett preparat. Aktien kommer dubblas i värde om bolaget lyckas men om de misslyckas faller aktien med 80 procent. 

Så här skulle det te sig när man beräknar en teoretisk avkastning på de två förslagen:

Utfall A: 100% sannolikhet att du får 5% i avkastning.

Utfall B: 50% sannolikhet till en dubbling (+100%) = 50%. Här finns dock även 50% sannolikhet till ett värdetapp på -80% = -40%. Allt detta ger oss en förväntad avkastning på 10% (+50% - 40%).  

Om du bara fick välja mellan dessa två under en och samma tidsperiod. Vad hade du valt?  Svaret kan förefalla självklart för många, där det dubbla väntevärdet för aktie B lockar. Men svaret på den frågan kommer också med all säkerhet skilja sig kraftigt beroende på vilken målgrupp man vänder sig till. 

I praktiken går det inte att ge något svar utan att ta hänsyn till flera andra faktorer, vilket för oss in på riskhantering. Knäckfrågan är nämligen hur mycket vi måste investera. Få personer hade nog investerat allt de ägde i alternativ B om de inte får säkra upp investeringen på något sätt. Om du däremot har möjligheten att köpa bolag B och upprepa processen ett obegränsat antal gånger med mindre belopp, så vore det en överlägsen bättre investering till en obefintlig risk. 

I verkligheten kan det vara svårare att uppskatta sannolikheten för aktiens utfall kontra en binär slantsingling. Men tänk dig att börsen är full av sådana möjligheter i olika utsträckning, fast med varierande risk, tidsperioder och väntevärden. I teorin fungerar också aktiemarknaden så att avkastningen på en aktie ska vara den riskfria räntan + riskpremien för marknaden justerat med aktiespecifika risken (beta i teorin).   

Om korrekt prissättning råder så ska en mer riskfylld investering betinga ett högre väntevärde, men (och det här är ett stort MEN), det lönar sig bara att ta risk om väntevärdet är positivt. Det är själva essensen i investeringsbeslutet, att hitta något som är värt mer än priset det handlas för. I kombination med en stor osäkerhet (risk) ska, allt annat lika, väntevärdet vara högre i en sådan investering. Att ta risk innebär en osäkerhet som många aktörer inte har råd att ta och betalalar också för att slippa risken, precis som med en försäkring. Därför lönar det sig bara att ta risk om du kan hantera den. 

Slutsatsen är därför att så länge du inte riskerar för mycket av dina ägodelar i vardera investering och därmed riskerar att permanent förlora allt, så kommer du få en bättre avkastning genom att välja det mer riskfyllda alternativet framför det trygga. 

Detta för oss in på värdet av diversifiering. I ett perfekt utförande hittar du tillgångar som har motsatta värdedrivare men ändock lika stora positiva väntevärden. Det är svårt att hitta perfekta hedgar, och den klassiska diversifieringen är 60/40 portföljen (aktier/obligationer) som bygger på att aktier och obligationer kompletterar varandra då de ska röra sig i motsatt riktning, ett samband som förvisso satts ur spel på senare år.

Det finns mycket att säga om diversifiering över tillgångsslag, men här begränsar vi oss till aktier. Jag anser att du bör ha flera aktier och löpande balansera om allokeringen mellan dessa utifrån hur stor uppsidan är kontra risken. Du kan ha hittat ett superbra investeringscase men även om den aktien har ett skyhögt väntevärde så finns alltid risken att det inte infrias och har du då alla dina investeringar i den aktien så kan du förlora allt. Om så sker så har du inte längre möjligheten att dra nytta av dina kunskaper för att skapa avkastning i nya investeringar utan kapital. 

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 7 den 15 februari.

Läs mer om Börsveckan.

Genom att sprida riskerna över fler aktier, även med lägre väntevärden, så riskerar du inte att ta en så pass stor förlust att du helt enkelt inte kan realisera kommande investeringstillfällen. Exakt hur portföljen ska balanseras är individuellt men jag anser att man ska ha en högre viktning mot de aktier där man ser störst uppsida (väntevärden) i, men se till att åtminstone ha 5-10 olika aktier.

Notera också att värdet av diversifiering avtar med varje ytterligare aktie du lägger till portföljen, samt att du antagligen inte har samma insikt i bolag 11-20 etc och därmed kan bedöma värdet av aktien mindre tillförlitligt och därmed kan sänka din förväntade avkastning.    

sammanfattningsvis, våga ta risk men ta inte risk enkom för riskens skull i hopp om snabba pengar. Var säker på att du kan hantera potentiella nedgångar som riskerna medför. Att lägga alla ägg i en korg är inte att rekommendera, men för att slå index kan du inte heller bära runt på för många korgar.  

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -