På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser har hittar köpsignaler i en teknikhandelsaktie och en biotechaktie. Däremot varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index steg svagt med 0.48 procent under veckans första handelsdag och stängde därmed på 813 punkter. Den tekniska bilden är positiv där kursen återfinns i en stigande trend på medellång sikt där det saknas motstånd. Dessa indikatorer är köpsignaler och stärker den tekniska bilden. Närmast stödnivå finns runt 790 punkter i det kortsiktiga kursdiagrammet och runt 730 punkter i det medellånga-, och långa kursdiagrammet.

Vi mäter optimismen i en aktie genom att se om investerarna är villiga till att betala mer än tidigare för aktien. Om kursen stiger över föregående topp ges en köpsignal som tas med i haussindexet. Om kursen sjunker under föregående botten ges en säljsignal som tas med i hausseindexet. Hausseindexen visar därmed andelen aktier, vars senaste signal var köp. Indexet är mellan 0 och 100. 0 innebär att alla aktier senast gav en säljsignal. 100 innebär att alla aktier senaste gav en köpsignal. Över 50 innebär att mer än hälften av investerarna är positiva. Investtechs Hausseindex står idag i 61 på kort sikt och 73 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister bland såväl de kortsiktiga- som långsiktiga investerarna.

Investtechs insiderbarometer visar att det senaste veckan registrerats 41 köp och 19 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 228 köp och 100 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 68 procent den senaste veckan och 70 den senaste månaden, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader).

 

Teknikhandelsbolaget Addtech presenterade i slutet av förra veckan sin senaste delårsrapport som marknaden reagrade positivt på. Aktiekursen återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att det är en ökande optimism bland investerare. Investtech har forskat på tekniska köpsignaler från trender och aktiekurser i stigande trender indikerar vidare kursuppgång enligt forskningsstudien som är baserad på data från över 45000 signaler mellan åren 1996-2018.

Aktien handlas till all-time-high nivåer som stärker den tekniska bilden och kursen saknar motstånd. Vid reaktioner tillbaka återfinns stöd runt 127 kronor. Volymbalansen (VolBal) är positiv, vilket indikerar en större handel i aktien på dagar med uppgång än på dagar med nedgång. Det bekräftar den positiva trendbilden och stärker aktien på kort sikt.

Aktien är svagt positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Bioteknikbolaget Xbrane Biopharma ser tekniskt intressant ut. Investtechs trendalgoritm har identifierat en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt, vilket är ett resultat av att investerare har varit villiga till att betala mer för aktien än tidigare. Den 21 januari i år identifererades en köpsignal från en rektangelformation (REC) av Investtechs formationsalgoritm. Det ger signal om vidare uppgång.

Kursen saknar motstånd och vid reaktioner tillbaka återfinns stöd runt 88.00 kronor. Volymbalansen (VolBal) är starkt positiv. Det kan tolkas som att det är en stor optimism bland investerare och stärker utsiktetrna för aktien på kort sikt. En starkt positiv volymbalans signalerar att det har varit en större handel i aktien på dagar med uppgång än på dagar med nedgång. Blickar man tillbaka i grafen så ser man att volymen tidigare har varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Detta är ett styrketecken som bekräftar den stigande trenden.

Aktien är starkt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

För medicinteknikbolaget SpectraCure ser det tekniskt negativt ut. Aktiekursen återfinns i en fallande trendkanal på medellång sikt. Investerare har alltså över en längre tid godtagit lägre och lägre kurser för att komma ut ur aktien. Enligt Investtechs forskningsresultat på fallande trendkanaler så indikeras en fortsatt svag utveckling.

Det saknas stöd i kursdiagrammet där ytterligare nedgång indikeras. Vid reaktioner upp har aktien motstånd runt 21.00 kronor.

Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -