På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index gick starkt uppåt under måndagen och efter en uppgång på 1.84 procent stängde indexet på 802 punkter. Förra gången indexet steg lika mycket på en dag var den 9 november 2020, då det steg 2.57 procent. Den tekniska bilden är positiv med utveckling i stigande trend på medellång sikt där det saknas motstånd. Kursen börjar närma sig all-time-high nivån intill 805 punkter. Närmast stödnivå finns runt 790 punkter i det kortsiktiga kursdiagrammet och runt 730 punkter i det medellånga-, och långa kursdiagrammet.

Vi mäter optimismen i en aktie genom att se om investerarna är villiga till att betala mer än tidigare för aktien. Om kursen stiger över föregående topp ges en köpsignal som tas med i haussindexet. Om kursen sjunker under föregående botten ges en säljsignal som tas med i hausseindexet. Hausseindexen visar därmed andelen aktier, vars senaste signal var köp. Indexet är mellan 0 och 100. 0 innebär att alla aktier senast gav en säljsignal. 100 innebär att alla aktier senaste gav en köpsignal. Över 50 innebär att mer än hälften av investerarna är positiva. Investtechs Hausseindex står idag i 56 på kort sikt och 71 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister bland såväl de kortsiktiga- som långsiktiga investerarna.

Investtechs insiderbarometer visar att det senaste veckan registrerats 40 köp och 9 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 233 köp och 102 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 82 respektive 70 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader).

 

Elanders som erbjuder tjänster av integrerade lösningar inom Supply Chain Management ser tekniskt intressant ut. Bolaget presenterade sin årsrapport i slutet av förra veckan och marknaden reagerade positivt. Kursen har bland annat brutit upp genom taket i den stigande trendkanalen som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det som ett resultat av att investerare har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget och det signalerar en starkare stigningstakt.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd runt 85.00 kronor. Volymbalansen (VolBal) i aktien är också positiv. Det indikerar att omsättningen i aktien har varit högre på dagar med uppgång än på dagar med nedgång och att det därmed är en bra optimism bland investarare. En positiv volymbalans bekräftar även den positiva trendbilden och stärker aktien på kort sikt. Ett RSI-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt, där investerare har gått upp i pris för att kunna köpa in sig i bolaget. Det stärker den tekniska bilden enligt Investtechs forskningsresultat på RSI.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Teknikbolaget Enea som är en global leverantör av programvara för telekommunikation och cybersäkerhet presenterade sin årsrapport i slutet av förra veckan. Marknaden och investerarna tog emot den positivt och aktiekursen har brutit upp genom taket i den stigande trendkanalen Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har alltså valt att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Ett brott upp genom taket i en stigande trendkanal sänder signalerar om en förväntad starkare stigningstakt jämfört mot tidigare.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras och vid reaktioner tillbaka har aktien stöd runt 196 kronor.

Volymbalansen (VolBal) är starkt positiv och bekräftar och stärker trendbilden. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI-värde över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Enea enligt Investtechs forskningsresultat på högt RSI.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

En tekniskt negativ aktie är Clemondo Group som tillverkar rengöringsmedel och underhållsprodukter till bland annat industrisektorn. Aktiekursen som avspeglar värdet på bolaget återfinns i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har på senare tid valt att sälja sig ur aktien till lägre och lägre kurser. På kursdiagrammet för lång sikt som bygger på mer historik och en längre investeringshorisont är trendbilden fortsatt positiv men även här finns signaler att vara observant på.

En möjlig huvudskuldra-formation (HS) är under utveckling. Ett etablerat genombrott under stödet vid 2.75 kronor utlöser en säljsignal. Kursen har nyligen brutit ned genom stödet runt 3.10 kronor som därmed har ombildats till en motståndsnivå. Vidare nedgång är därmed signalerad

Ett RSI-värde under 30 visar att momentum i aktien är starkt negativt på kort sikt. Investerare har gått ned i kurser för att kunna sälja aktien, något som indikerar ökande pessimism och att kursen ska fortsätta ned. Även RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket understödjer den negativa trendbilden. En starkt negativ volymbalans (VolBal) visar att volymen är högre på nedgångsdagar än på uppgångsdagar. Det indikerar att optimismen är avtagande hos investerarna och att aktien har haft större omsättning på dagar med kursfall.

Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om trendbrott här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -