På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Swedbank: Utdelningen 7,25 kronor

Q4 Swedbanks rörelseresultat blev 5.654 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020.

Ett genomsnitt av 23 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 5.126 miljoner kronor.

Räntenettot blev 6.567 miljoner kronor, mot analytikersnittet på 6.671 miljoner kronor. Provisionsnettot blev 3.376 miljoner. Där låg snittprognosen på 3.366 miljoner.

Utdelningen för 2019 och 2020 föreslås sammanlagt blir 7:25 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 7:01 kronor. Utdelningen för 2019 föreslås blir 4:35 kronor (aviserades 19 januari) och utdelningen för 2020 föreslås blir 2:90 kronor, vilket motsvarar 25 procent av vinsten för 2019 respektive 2020 och således är i linje med Finansinspektionens maxrekommendation.

Swedbank kommer att hålla en extra årsstämma måndagen den 15 februari 2021 för att besluta om utdelning hänförligt till 2019 års vinst. Swedbanks årsstämma den 25 mars kommer att besluta om utdelningen för 2020.

När pandemins konsekvenser ytterligare kan överblickas och om förutsättningar så föreligger, avser styrelsen föreslå ytterligare utdelning hänförlig till 2019 och 2020 års resultat, skriver Swedbank, vilket är i linje med beskedet som gavs av banken den 19 januari.

Swedbanks utdelningspolicy är en utdelning motsvarande 50 procent av årsvinsten.

 Swedbanks räntenetto för 2020 års fjärde kvartal uppgick till 6.567 miljoner kronor, att jämföra med det tredje kvartalets 6.714 miljoner. Utfallet var 2 procent lägre än Infronts konsensusestimat som låg på 6.671 miljoner kronor.

Nedgången i räntenettot jämfört med tredje kvartalet berodde främst på en högre avgift för insättningsgarantin, men också på lägre inlåningsmarginal till följd av lägre marknadsräntor samt negativ påverkan från valutakursförändringar, skriver Swedbank.

Provisionsnettot ökade med 4 procent i fjärde kvartalet, jämfört med det tredje, och var i linje med Infronts konsensus.

Den sekventiella ökningen berodde främst på högre intäkter från kapitalförvaltningen och inom Stora företag & institutioner.

Kortintäkterna minskade på grund av lägre transaktionsvolymer samt att Swedbank har betalt en engångsersättning om 130 miljoner kronor till sparbankerna för att i förtid avsluta ett leveransavtal avseende kortinlösenaffären, heter det.

Nettoresultat av finansiella poster uppgick till 910 miljoner kronor, vilket kan jämföras med tredje kvartalets 669 miljoner kronor och Infronts konsensus som låg på 651 miljoner kronor.

Kundaktiviteten inom Stora företag & Institutioner var fortsatt god, skriver Swedbank.

En gynnsam valutahandel och värdejusteringar på derivat (CVA/DVA) till följd av lägre kreditspreadar påverkade resultatet positivt. Även omvärderingar av ränteinstrument inom Group Treasury bidrog medan omvärderingen av aktieinnehav var något negativ under kvartalet, skriver Swedbank.

wedbanks kostnader utvecklades enligt plan under 2020 och banken bedömer att kostnaderna planar ut under 2021 och 2022.

Det uppger Swedbanks vd Jens Henriksson i bokslutsrapporten.

Swedbank-chefen anser att banken levererar ett stabilt kvartal i svåra tider.

"Bostadsmarknaden är stark, men konkurrensen om bolånekunderna ökar. Vi vill växa i takt med marknaden, men inte på bekostnad av sämre lönsamhet eller högre risk. Vår strategi är därför att erbjuda ett konkurrenskraftigt pris och en helhetslösning till våra kunder", skriver Jens Henriksson i kvartalsrapporten.

 Swedbank är stolta över att ha levererat ett stabilt kvartalsresultat i svåra tider.

Det uppgav bankens vd Jens Henriksson för reportrar efter offentliggörandet av bokslutsrapporten för 2020.

"Våra totala intäkter ökade i fjärde kvartalet, främst på grund av en stark utveckling för provisionsnettot. Räntenettot var något lägre, framförallt på grund av högre avgifter för insättningsgarantin för helåret", sade Swedbank-chefen.

Han betonade även Swedbanks ansträngningar på hållbarhetsområdet. Swedbanks kreditförluster i kvartalet uppgick till omkring en halv miljard kronor och kan huvudsakligen förklaras av reserveringar relaterade till den utgående portföljen inom olje- och kolområdet, konstaterade Jens Henriksson.

Kostnaderna steg i spåren av att banken har anställt fler medarbetare för att arbeta mot finansiell brottslighet.

Jens Henriksson upprepade budskapet att Swedbank vill dela ut mer kapital till aktieägarna än vad Finansinspektionens maxrekommendation för närvarande medger. Banken hade vid årsskiftet en kärnprimärkapitalrelation som var omkring 5 procentenheter högre än myndighetens krav.

På senare år har flera svenska nätbanker tagit stora marknadsandelar när det gäller nysparandet. Vad drar ni för slutsatser av det?

"Det är hård konkurrens där vi måste fortsätta att vara den bank som gör det möjlighet för de många människorna och de många företagen att skapa sig en bättre framtid. Vi tror att den framtiden präglas av hållbarhetsfokus. Vi ska vara banken för de många, betona hållbarheten och fortsätta att leverera kundnytta", svarar Jens Henriksson.

Swedbank redovisade på måndagsmorgonen ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2020 på 5,65 miljarder kronor. Det var 10 procent högre än analytikernas genomsnittliga förväntan om 5,13 miljarder kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront inför bokslutsrapporten.

Kvartalets räntenetto var 2 procent lägre än vad analytikerna hade räknat med medan provisionsnettot var i linje med förväntan. Kostnaderna var lägre än befarat.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -