På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Atvexa, Öresund, Micro Systemation, SEB och Essity har lämnat sina bokslut.

Skolföretaget Atvexa, som bytte från First North till Stockholmsbörsens huvudlista i december, redovisar ett resultat efter skatt på -11 miljoner kronor för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021 (-14) avseende perioden september till november 2020. Resultatet per aktie uppgick till -0:87 kronor (-1:12).

Rörelseresultatet blev -3 miljoner kronor (-7).

Nettoomsättningen uppgick till 505 miljoner kronor (443).

"Smittspridningen av covid-19 och tillhörande rekommendationer och restriktioner har naturligtvis påverkat verksamheterna under kvartalet på många sätt. Vi ser dock ingen negativ ekonomisk effekt under perioden", skriver Atvexas vd Katarina Sjögren i vd-ordet i rapporten.

Investmentbolaget Öresund redovisar ett substansvärde vid utgången av det fjärde kvartalet 2020 på 125 kronor per aktie.

Resultat efter skatt blev 33 miljoner kronor (431), och resultatet per aktie sjönk till 0:72 kronor (9:48). Under fjärde kvartalet ökade substansvärdet med 0,5 procent justerat för lämnad utdelning. SIX Return Index steg under samma period med 6,1 procent. En utdelning om 6:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2020 (6:00).

Öresunds substansvärde minskade under år 2020 med 2,3 procent justerat för lämnade utdelningar. Det var 17,1 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med 14,8 procent under året.

Programvarubolaget Micro Systemations nettoomsättning minskade med 20,6 procent till 66,7 miljoner kronor (84,0) under det fjärde kvartalet 2020.

Rörelseresultatet uppgick till -4,0 miljoner kronor (3,7) och rörelsemarginalen blev därmed -6,0 procent (4,4). Resultat efter skatt uppgick till -7,0 miljoner kronor (1,3) motsvarande ett resultat per aktie om -0:38 kronor (0:07). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 47,2 miljoner kronor (10,5).

SEB redovisar ett rörelseresultat på 6.382 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020. Ett genomsnitt av 18 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 5.821 miljoner kronor.

Räntenettot ökade till 6.559 miljoner kronor, att jämföra med analytikersnittet på 6.370 miljoner.

Provisionsnettot blev 4.774 miljoner. Där låg snittprognosen på 4.614 miljoner.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 4:10 kronor per aktie men ingen extrautdelning, att jämföra med analytikernas snittestimat om en ordinarie utdelning på 4:16 kronor per aktie och en extrautdelning på 3:72 kronor.

"Förslaget ska ses mot bakgrund av Finansinspektionens pressmeddelande om att banker ska vara restriktiva vad gäller utdelningar och aktieåterköp fram till den 30 september 2021", kommenterar vd Johan Torgeby.

Utdelningsförslaget motsvarar 25 procent av SEB:s nettoresultat för åren 2019 och 2020, vilket är i linje med Finansinspektionens maxrekommendation.

SEB:s räntenetto uppgick under det fjärde kvartalet 2020 till 6.559 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på 4 procent jämfört med det tredje kvartalet 2020 och en ökning med 11 procent jämfört med samma period året innan.

Utfallet var 3 procent bättre än snittestimatet i Infronts analytikersammanställning som låg på 6.370 miljoner kronor.

Det kunddrivna räntenettot ökade med 42 miljoner kronor jämfört med det tredje kvartalet.

"Utlåningsmarginaler och inlåningsvolymer påverkade räntenettot positivt medan utlåningsvolymer hade en negativ påverkan på grund av den starkare svenska kronan", skriver SEB.

Den negativa effekten på räntenettot från övriga aktiviteter (inklusive till exempel finansiering och annan Treasury-verksamhet, trading och myndighetsavgifter) förbättrades med 181 miljoner kronor jämfört med det tredje kvartalet till -414 miljoner kronor, till följd av ett förhöjt räntenetto inom Marketsaffären, skriver SEB.

Provisionsnettot, en viktig intäktsrad för SEB, ökade med 11 procent från det tredje kvartalet och uppgick till 4.774 miljoner kronor, vilket var 3 procent bättre än Infronts konsensus.

"Företagskunderna var mer aktiva än under tredje kvartalet och företagstransaktionerna ökade", skriver SEB.

Bruttoprovisionerna från emissioner och rådgivning ökade med 153 miljoner kronor från tredje kvartalet till 356 miljoner kronor under det fjärde kvartalet.

Låneprovisioner, brutto, ökade med 16 procent till 776 miljoner kronor.

"Även om provisionsnettot från betalningsförmedling och kortverksamhet ökade med 3 procent till 846 miljoner kronor under det fjärde kvartalet, var den covid-19-relaterade nedgången tydlig med en minskning på 234 miljoner kronor jämfört med förra året", skriver SEB.

Den positiva utvecklingen av aktiemarknaderna under kvartalet bidrog till att bruttoprovisionsintäkterna från fondverksamhet och depåförvaring, exklusive resultatbaserade provisioner, ökade med 72 miljoner kronor jämfört med det tredje kvartalet till 1.989 miljoner kronor.

Hygien- och hälsobolaget Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 4.392 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (4.742). Enligt Infronts sammanställning av 18 analytikers prognoser väntades i genomsnitt ett justerat ebita-resultat om 4.297 miljoner.

Den justerade ebita-marginalen blev 14,2 procent. Snittestimatet löd här på en marginal om 14,2 procent. Nettoomsättningen uppgick till 30.956 miljoner kronor (33.686), mot väntade 30.225.

Utdelningen för helåret 2020 föreslås bli 6:75 kronor per aktie (6:25). Här låg snittförväntan på 6:70 kronor.

 Essitys organiska försäljningstillväxt minskade med 0,5 procent i det fjärde kvartalet 2020, framgår det av bokslutsrapporten.

Väntat var enligt Infronts sammanställning av 15 analytikers prognoser en organisk tillväxt om -2,9 procent.

För helåret 2020 minskade den organiska tillväxten med 1,9 procent. Väntat här var -2,4 procent.

Covid-19-pandemin och relaterade nedstängningar och restriktioner har påverkat Essitys försäljning negativt under kvartalet, vilket främst påverkat affärsområdena Professional Hygiene och Medical Solutions.

Den organiska nettoomsättningen minskade med 5,1 procent på mogna marknader medan den i stället steg med 6,5 procent på tillväxtmarknaderna. Tillväxtmarknader svarade för 36 procent av nettoomsättningen.

För affärsområdet Personal Care, personliga hygienprodukter, ökade tillväxten 2,2 procent organiskt. Analytikersnittet låg på -0,8 procent.

Affärsområdet Consumer Tissue, mjukpapper för konsumenter, visade en organisk tillväxt om 5,6 procent. Här låg snittestimatet på +2,7 procent.

För Professional Hygiene, mjukpapper för storförbrukare, sjönk försäljningen organiskt med 15,1 procent. Här låg snittprognosen på -15,8 procent.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -