På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i ett teknikbolag och ett investmentbolag. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) startade den nya veckan med att utvecklades negativt under måndagen. Det blev en nedgång på 0.94 procent där indexet stängde på 795 punkter.

Kursen för indexet återfinns i den stigande trend Investtechs algoritmer identifierat på medellång sikt. Motstånd saknas medan närmaste stödnivå finns runt 765 punkter i det kortsiktiga kursdiagrammet och runt 730 punkter i det medellånga och långa kursdiagrammet.

Investtechs Hausseindex visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som fått köpsignal som sista signal, och är en indikator på optimismen/pessimismen på marknaden. Indexet står idag i 68 på kort sikt och 71 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister bland såväl de kortsiktiga- som långsiktiga investerarna.

Investtechs insiderbarometer visar att det senaste veckan registrerats 35 köp och 22 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 281 köp och 152 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 61 respektive 65 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel har överpresterat mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktiekursen till investmentbolaget Ratos återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att det är en ökande optimism bland investerare. Investtech har forskat på tekniska köpsignaler från trender och aktiekurser i stigande trender indikerar vidare kursuppgång enligt forskningsstudien som är baserad på data från över 45000 signaler mellan åren 1996-2018.

Kursen saknar motstånd och vid reaktioner tillbaka återfinns stöd runt 35.30 kronor. Volymbalansen (VolBal) är starkt positiv, vilket indikerar en större handel i aktien på dagar med uppgång än på dagar med nedgång. Det bekräftar den positiva trendbilden och stärker aktien på kort sikt.

Aktien är positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). OBS. Bolaget förväntas presentera sin årsrapport den 11 februari 2021. Marknadens reaktioner på årsrapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Teknikbolaget Hexatronic Group som är verksamma inom fiberkommunikation ser tekniskt intressant ut. Investtechs trendalgoritm har identifierat en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Aktiekursen har på senare tid brutit upp genom taket i trendkanalen. Det öppnar upp för en starkare stignigstakt än tidigare och är ett resultat av att investerare har varit villiga till att betala mer för aktien än tidigare.

Kursen saknar motstånd och vid reaktioner tillbaka återfinns stöd runt 64.00 kronor. Volymbalansen (VolBal) är starkt positiv. Det kan tolkas som att det är en stor optimism bland investerare och bekräftar den positiva trendbilden och stärker utsiktetrna för aktien på kort sikt. En starkt positiv volymbalans signalerar att det har varit en större handel i aktien på dagar med uppgång än på dagar med nedgång.

RSI-värdet är runt 85 efter en stark kursuppgång de sista veckorna och aktien har därmed ett starkt positivt momentum som enligt Investtechs forskningsresultat på RSI indikerar en fortsatt positiv utveckling.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

För bioteknikbolaget Hansa Biopharma ser det tekniskt negativt ut. Aktiekursen har brutit ned från en närmast horisontell trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Enligt Investtechs forskningsresultat på brott ned genom horisontella trendkanaler så indikeras en fortsatt svag utveckling. Den 19 januari 2021 identifierades även en säljsignal från en så kallad dubbeltopp-formation (DT) vid brottet ner genom stödet runt 187 kronor som signalerar en fortsatt nedgång.

Stödet runt 187 kronor ombildades i och med brottet till en motståndsnivå och närmaste stödnivå återfinns nu runt 122 kronor på kursdiagrammet för medellång sikt. Ett RSI-värde under 30 visar att momentum i aktien är starkt negativt på kort sikt. Investerare har sålt sig ur aktien till lägre och lägre kurser vilket indikerar ökande pessimism och att kursen ska fortsätta ned. Även RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket kan vara en signal om en fallande trend också för kursen.

Aktien är därmed totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader). OBS. Bolaget förväntas presentera sin årsrapport den 4 februari 2021. Marknadens reaktioner på årsrapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -