På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en läkemedelsjätte.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) hade en positiv utveckling under måndagen och stängde på 768 punkter, vilket motsvarar en uppgång på 1.09 procent. Därmed sattes ett nytt all-time-high rekord för 25. gången i år, vilket är en positiv köpsignal som även signalerar vidare uppgång. Ser vi till trendbilden så återfinns kursen i en stigande trend som Investtechs algoritmer har identifierat i kursdiagrammet för medellång sikt. 734 punkter utgör stöd vid reaktion ned. På kort sikt har vi även stöd vid 764 punkter.

Investtechs Hausseindex visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som fått köpsignal som sista signal, och är en indikator på optimismen/pessimismen på marknaden. Indexet står idag i 63 på kort sikt och i 65 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister bland såväl de kortsiktiga som långsiktiga investerarna.

Investtechs insiderbarometer visar att det senaste veckan registrerats 88 köp och 59 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 425 köp och 223 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 60 respektive 66 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 75 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader).

 

Investmentbolaget VNV Global har flera tekniska köpsignaler som statistiskt signalerar en fortsatt god utveckling. Kursen har bland annat brutit upp genom taket i den stigande trendkanalen som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det som ett resultat av att investerare har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget och det signalerar en starkare stigningstakt.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd runt 87.00 kronor. Volymbalansen i aktien är också starkt positiv. Det indikerar att omsättningen i aktien har varit högre på dagar med uppgång än på dagar med nedgång och att det därmed är en bra optimism bland investarare. En positiv volymbalans bekräftar även den stigande trenden som har identifierats.

Ett RSI-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt, där investerare har gått upp i pris för att kunna köpa in sig i bolaget.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Etrion som äger och förvaltar samt utvecklar solkraftverk i Sydamerika och Asien ser teksniskt spännande ut. Aktiekursen har brutit upp genom taket i den stigande trendkanalen som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har alltså valt att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Ett brott upp genom taket i en stigande trendkanal sänder signalerar om en förväntad starkare stigningstakt än tidigare.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras oh vid reaktioner tillbaka har aktien stöd runt 1.74 kronor, knappt 45 procent ned från dagens kurs.

Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det signalerar optimism där även volymbalansen är starkt positiv och bekräftar och stärker trendbilden. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI-värde över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Etrion enligt Investtechs forskningsresultat på högt RSI.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Läkemedelsbolaget AstraZeneca har brutit ned genom golvet i en fallande trendkanalen på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har valt att sälja sig ur aktien till lägre och lägre kurser. Brott ned genom golvet i en identifierad trendkanal signalerar en starkare nedgångstakt. På kursdiagrammet för lång sikt som bygger på mer historik och en längre investeringshorisont är trendbilden fortsatt positiv men de tekniska signalerna är totalt sett neutrala på lång sikt.

Redan runt den 3 september i år identifierades sälsignaler från både en dubbeltopp- (DT) samt en huvudskuldra- (HS) formation och dessa kursformationssignaler signalerar en fortsatt utveckling i samma riktning.

Kursen har nu stöd runt 744 kronor och motstånd återfinns runt 970 kronor. En starkt negativ volymbalans visar att volymen är högre på nedgångsdagar än på uppgångsdagar. Det indikerar att optimismen är avtagande hos investerarna och att aktien har haft större omsättning på dagar med kursfall.

Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om trendbrott här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -