På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

ABB: Bättre tider kommer till slut

Aktieanalys Åsikterna spretar inom analytikerkåren kring ABB utsikter, vilket är förståeligt givet historiken. Men Rosengrens egna aktieköp signalerar ändå att bättre tider väntar.

Teknikjätten ABB anordnade en kapitalmarknadsdag i november, vilket var Björn Rosengrens första större framträdande sedan han tog över vd-rollen från Peter Voser i början av året.

ABB-aktien har i år ökat marginellt med knappt 1 procent till dagens datum, vilket är sämre än utvecklingen för Stockholmsbörsen i sin helhet.

Aktiemarknaden har hittills inte övertygats av resultatåterhämtningen under det tredje kvartalet då omsättningen och orderingången fortfarande sjunker. Och det går inte att bara skylla på coronapandemin då utvecklingen ifjol också var svag i flera affärsområden såsom elektrifiering och robotisering/automatisering.

Samtidigt är det viktigt att blicka framåt och med Björn Rosengren vid vd-rodret, med tidigare erfarenhet som vd hos Sandvik, så finns trots allt ljuspunkter.

Under kapitalmarknadsdagen presenterade Rosengren flera åtgärdspunkter för att lyfta teknikjättens finansiella utveckling. Bland de mest centrala åtgärderna så är det att man kommer att lämna tre divisioner som står för ungefär 1,75 miljarder dollar, eller 6 procent, av koncernens totala intäkter. Det är Turbocharging (Industrial Automation), Mechanical Power Transmission (Motion) och Power Conversion (Electrification).

ABB har även gjort en översyn av sin digitala strategi och planerar att utvidga sitt digitala erbjudande för specifika sektorer eller applikationer med sin domänexpertis. Detta kommer att ske genom ökade tillslag till forskning och utveckling samt investeringar om cirka 5 procent av intäkterna per år.

Rosengren är tillsynes optimistisk som efter kapitalmarknadsdagen köpt ABB-aktier för närmare 1,2 miljoner kronor till aktiekursen 24,45 schweizerfranc. Med dagens valutakurs så blir det en kurs om cirka 230 svenska kronor.

Björn Rosengren

Åsikterna går dock isår mellan analytikerkåren och ledningen huruvida ABB går mot en substantiell förändring eller ej. Flera analytiker som täcker ABB-aktien har valt att bibehålla sina tidigare riktkurser trots att ledningen har en ambition att lönsamheten ska förbättras till en rörelsemarginal före avskrivningar (ebita) om 13-16 procent. Ledningen vill nå det övre delen av spannet från och med år 2023.

En orsak till analytikerkårens bedömning kan vara att man tar större hänsyn till intäktstillväxten som en mer hållbar faktor än lönsamhet då kontinuerliga kostnadsbesparingar är svåra att uppnå om man också vill driva innovationsutvecklingen i ett bolag. Man pekar exempelvis på vissa konkurrenter som förväntas uppvisa en betydligt högre intäktstillväxt och är bättre positionerade i sin mjukvarustrategi.

Deutsche Bank tillhör skaran som inte är övertygade och som efter kapitalmarknadsdagen sänkte sin rekommendation till sälj (behåll), och hänvisar bland annat till ett svagare organiskt tillväxtmål och att man ligger bakom rivalerna Schneider och Siemens när det gäller den digitala strategin.

Cevian och Investor är storägare i ABB, och Christer Gardell (Cevian) har efter kapitalmarknadsdagen också kommenterat att de nya finansiella målen är för låga men bedömer att de kommer att överträffas. Han noterar likheter mellan hur Rosengren och Ericsson-chefen Börje Ekholm (med bakgrund i Investor) agerar, vilket är att kommunicera konservativa mål för att sedan överträffa och höja dem. Gardell ser heller ingen anledning till varför ABB ska ha lägre tillväxt och marginaler än sina konkurrenter.

Rosengrens svar hittills kring målen är att man först behöver “få ordning på sitt hus – sedan fokusera på tillväxt.”. Vi delar hans uppfattning givet ABB:s svaga exekvering.

Men även om man vill vara pessimist så begränsas nedsideriskerna utav bolagets utdelningar och aktieåterköp där ABB har för avsikt att återföra nettolikviden från försäljningen av affärsenheten Power Grids om 7,6-7,8 miljarder US-dollar till aktieägarna. Nuvarande återköpsprogram uppgår till 10 procent av aktiekapitalet (180 miljoner aktier) och löper fram till årsstämman i mars 2021. Under det tredje kvartalet så köpte bolaget tillbaka 59 miljoner aktier.

Genom att Rosengren dessutom själv köpt aktier så kommer han att göra allt i sin makt för att ge avkastning till aktieägarna. Marknadsutvecklingen som extern faktor kan han bara anpassa sig till, men när det gäller avyttringar och förvärv samt utdelning/aktieåterköp som interna faktorer så kan han påverka relativt mycket.

Vi ställer oss i övrigt frågan om det finns en historisk bias mot ABB i och med aktie- och resultatutvecklingen under de senaste åren. Med all rätt så har det funnits strukturella problem i ABB i form av en allt för toppstyrd och byråkratisk organisation som hämmat innovationsutvecklingen.

Men man ska komma ihåg att historiken också är orsaken till varför Rosengren nu är vd och kan han återupprepa sin bragd hos Sandvik, så finns till syvende och sist en uppsidepotential för den långsiktige investeraren. Sandviks aktiekurs ökade med cirka 120 procent då Rosengren var vd under 2015-2020 och som är en betydligt bättre utveckling än för Stockholmsbörsen under samma period.

ABB börjar heller inte på ruta ett utan man har i ingångsläget starka marknadspositioner och exponering mot tillväxtsektorer som elfordon, batterier, smarta fabriker, automatisering, förnybar energi och digitalisering. Tillväxtförutsättningarna finns alltså redan idag.

Blickar vi mot värderingen så är ABB ingen “quick fix” när det gäller strukturella förändringar i divisionerna och det ser man också i de finansiella ambitionerna där det kommer att dröja till år 2023 innan man nått en högre lönsamhet.

För innevarande år skissar analytikerkåren en omsättningsnedgång på ungefär 8 procent tillsammans med en rörelsemarginal på ebita-nivå om 11,0 procent (11,1). Givet vad bolaget levererat hittills under de första tre kvartalen, runt 75 procent av helårsprognosen, så bedömer vi estimaten som ganska rimliga.

Till nästa år så ökar omsättningen positivt med 7 procent och även under 2022 med drygt 4 procent. Rörelsemarginalen förväntas då också expandera till 12,9 procent under 2021 på vägen till marginalmålet om 13-16 procent.

Värt att notera är att avkastningen på det egna kapitalet förbättras rejält under prognosperioden, vilket inte bara beror på utdelningar men också aktieåterköpen som minskar substansen och således förbättrar avkastningen. Detta är viktigt då det påverkar värderingsmultipeln som med en högre avkastning kan expandera.

Och ser vi till värderingen, och utvecklingen nästa år, så anser vi (som i många andra fall på grund av pandemin) att det är trubbigt att använda resultat- eller vinstmultiplar för att beräkna uppsidepotentialen givet att lönsamheten under nästa år inte representerar den långsiktiga nivån.

Ifjol värderades ABB-aktien till en skuldjusterad omsättningsmultipel (ev/sales) om drygt 2 gånger då ebita-marginalen låg på 11,1 procent.

Med en förväntad nettoskuld och en omsättning om 2,9 respektive 27,5 miljarder US-dollar per 2021, så utmynnar det idag i en ev/sales-multipel om cirka 2,2 gånger.

Om ledningen förbättrar rörelsemarginalen före avskrivningar (ebita) till 16 procent så anser vi att man kan motivera en multipel kring 2,4 gånger. Och tillsammans aktieåterköp och utdelningen för 2020, så ser vi därmed en uppsidepotential på runt 20 procent i skrivande stund.

Summerat så betraktar vi ABB-aktien som intressant för den långsiktige med en flerårig horisont då ledningen, med bolagets storlek och geografiska närvaro, inte vänder skutan snabbt. Notera att det tog Rosengren ungefär 4 år att lyfta Sandviks aktiekurs. Men vi anser att han är värd en chans och som själv signalerar, genom aktieköp, att bättre tider väntar.

Vi bibehåller därför vårt tidigare köpråd.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
ABB Ltd Köp 228,20 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -