På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Teknisk analys: Tre nyårsraketer

Teknisk analys Investtech har plockat fram tre aktier där tekniska faktorer talar för en uppgång fram till början av januari.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) öppnade veckan med en svag nedgång på 0.20 procent och stängde därmed på 756 punkter. Indexet har därmed sjunkit fyra dagar på rad. Indexet är därmed svagt ned från den nya all-time-high noteringen runt 762 punkter, som annars signalerar vidare uppgång. Kursen återfinns i en stigande trend som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Avsaknaden av motstånd ovanför dagens kurs är positivt för den tekniska bilden. 733 punkter utgör stöd vid reaktion ned.

Investtechs Hausseindex visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som fått köpsignal som sista signal, och är en indikator på optimismen/pessimismen på marknaden. Indexet står idag i 59 på kort- och 60 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister på Stockholmsbörsen.

Investtechs insiderbarometer visar att det senaste veckan registrerats 85 köp och 26 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 428 köp och 166 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 77 respektive 72 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader). En hög volatiliteten i marknaden gör det fortsatt sannolikt för kraftiga upp- och nedgångsdagar framöver. Det gör att rekommendationen snabbt kan förändras.

Nyårsraketer Stockholmsbörsen 2021

Investtechs nyårsraketer 2021 är aktier som baserat på statistiska kriterier ska prestera bra, och bättre än börsen, från cirka mitten av december och till en bit in i januari.

Kriterium 1: Aktier som fallit mycket

Aktier som har fallit mycket har traditionellt utgjort huvudvikten av aktier i en portfölj av nyårsraketer. Tanken är att aktier som har presterat svagt fram till början av december, ofta får en extra nedgång fram mot jul. Detta kan vara drivet av investerare som vill realisera förluster för att få skatteavdrag, och institutioner som ser över sina innehav innan årets resultat ska upprättas. Därefter får samma aktier en god uppgång i mellandagarna och under början av januari.

Kriterium 2: Små företag

Små företag presterar statistiskt bättre än stora företag i perioden runt nyår, speciellt i januari. Statistik som Investtech har beräknat för Stockholmsbörsen över perioden 2008 till 2018 visar att 60-80procentpercentilen av aktier baserat på likviditet, steg 0,8 procentenheter mer än de största aktierna i december, och 1,7 procentenheter mer i januari.

Statistik som Investtech har beräknat för Oslobörsen över perioden 2008 till 2018 visar att 60-80 procentpercentilen av aktierna baserat på likviditet, motsvarande aktier med mellan cirka 2,5 och 17 miljoner kronor i genomsnittlig daglig omsättning, har stigit 3,2 procent, vilket är helt likt med de största aktierna i december, men med 3,4 procentenheter mer i januari. Också i Köpenhamn har aktierna inom 60-80 procentpercentilen presterat bättre än de mest omsatta aktierna. Meravkastningen har varit 2,1 procentenheter i januari, medan klassen har gett en underavkastning på 0,9 procentenheter i december. Köpenhamnsiffrorna är beräknade för perioden 2005 till 2015.

Kriterium 3: Volatila företag

Statistik som Investtech beräknat visar att högvolatila aktier, alltså aktier där kursen svänger mycket från dag till dag, presterat undefär i linje med mindre volatila aktier i december och januari. Under tidigare perioder, 1996-2015, har dessa presterat lite sämre i december men mycket bättre i januari. Intressant är emellertid att de volatila aktierna nu först fallit, men sedan stigit väldigt bra i perioden 15 december till cirka 10 januari. För Sverige hade de i genomsnitt en meravkastning mot de minst volatila aktierna på 5,7 procentenheter under perioden. Detta framgår av statistik Investtech har beräknat genom att dela aktierna i fem klasser baserat på volatilitet. Statistiken är för Stockholmsbörsen och Oslobörsen över perioden 2008 till 2018 och för Köpenhamnbörsen över perioden 2005 till 2015, för alla företag med en genomsnittlig daglig omsättning på 0,5 miljoner kronor eller mer.

Kriterium 4: Teknisk bild och insiderhandel

Insiderköp anses som ett tecken på att centrala nyckelpersoner i företaget är positiva till aktien baserat på fundamentala förhållanden.

Aktier med köpsignaler från tekniska indikatorer, som trender och kursformationer, alternativt varselsignaler om vändning upp, som positiv volym eller momentum, anses som tecken på att investerarpsykologin står inför en positiv vändning. För många liknande förhållanden har Investtech gjort forskning som visar korrelationer mellan signaler och kommande avkastning.

Summering

-       Aktier som har fallit mycket under året får ofta en extra nedgång före jul, då investerare och förvaltare vill stuva om i portföljerna och förbereda sig för ett nytt år. Sådana aktier kan stiga igen över nyår.

-       Små och mellanstora aktier har givit en meravkastning på 2,5-3,4 procentenheter mot stora aktier i december och januari.

-       Högvolatila aktier får ofta en extra nedgång före jul, innan de stiger klart mer än de minst volatila aktierna från 15 december till 10 januari. För Sverige var skillnaden 5,7 procentenheter under perioden 2008-2018.

-       Investtech har gått igenom alla aktier på Stockholmsbörsen och värderat dem efter ovanstående kriterier.

Sammantaget har vi kommit fram till en portfölj av 10 aktier som vi tror kommer prestera bra från mitten av december till första veckan i januari och här presenteras tre av dessa. Flera av de 10 aktierna har negativt kortsiktigt momentum och starkt säljtryck som kan sända kursen ytterligere nedåt de första dagarna. Baserat på statistik över aktier med liknande förhållanden tidigare år kommer man kunna göra bra köp i dessa fram till cirka 20 december, för att få en fin uppgång fram till första eller andra veckan i januari.

Lägg märke till att många av aktierna har mycket hög risk. Man måste därmed vara förberedd på stora förluster i några av dessa. Baserat på historisk utveckling för aktier med liknande karaktär och samma tid på året, menar vi emellertid att man kan få bra betalt för att ta en kalkylerad risk i en portfölj av dessa aktier nu.

Lägg också märke till att alla aktier är small- och midcaps med relativt låg daglig omsättning. Det kan leda till stora kursrörelser från dag till dag eftersom många önskar att köpa eller sälja. I dessa fall kan det vara värt att studera andra aktier med liknande karaktär, och kanske handla dessa istället.

 

Bankaktien Collector tillhör en av årets förloraraktier men som framför allt har bjudit på fina tekniska köpsignaler den senaste månaden. Aktien är tekniskt stark på kort- till medellång sikt och har en bra uppsida. Kursen återfinns i en stigande trendkanal på kort sikt och har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt. Det öppnar för en starkare stigningstakt och innebär en positiv förändring av marknadspsykologin där man kan förvänta en ännu snabbare stigningstakt än tidigare.

Aktien har stöd vid cirka 19.50 kronor och motstånd vid cirka 22.50 kronor på kort sikt och stöd runt 16.00 kronor och motstånd runt 35.50 kronor på medellång sikt. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker och bekräftar den positiva trendbilden.

Aktien är även maximalt positiv på Investtechs insideranalys. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.Aktien är totalt sett tekniskt positiv på kort- (1-6 veckor) och medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Ur ett tekniskt perspektiv ser byggkoncernen Sernekes aktie intressant ut. Bland annat uppfyller den kriterier som en så kallad nyårsraket aktie, som att aktien kategoriseras som ett småbolag sett till likviditeten i aktien. Aktien har en hög volatilitetsrisk och personer med insiderstatus har nyligen köpt aktier i bolaget. På kursdiagrammet för medellång sikt visas ingen klar trend men på kort sikt har Investtechs algoritmer identifierat en stigande trendkanal. De senaste veckorna har investerare därmed valt att köpa in sig i bolaget till högre och högre kurser. Det är en klassisk teknisk köpsignal som ger goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Kursen har nu stöd runt 58.00 kronor och motstånd vid cirka 69.00 kronor. Ett RSI-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har alltså på kort tid gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp.

Serneke Group B är även maximalt positiv på Investtechs insideranalys. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på kort- (1-6 veckor) och medellång sikt (1-6 månader). Aktien är positiv på insynshandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

En annan av årets förloraraktie med relativt liten omsättning (småbolag) är energibolaget Tethys Oil. Kursen har brutit den fallande trendkanalen på medellång sikt. På kort sikt (se kursdiagram) har Investtechs algoritmer identifierat en stigande trendkanal men kursen har brutit ner genom golvet i den stigande trendkanalen. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling.

Aktien närmar sig nu stödet runt 44.90 kronor, något som kan ge en reaktion upp. Ett brott ned genom 44.90 kronor kommer emellertid vara en säljsignal. Handelsvolymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är därmed också positiv, vilket försvagar trendbrottet på kort sikt då en positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare.

Aktien är svagt positiv på insynshandel och är totalt sett tekniskt positiv på kort sikt (1-6 veckor).

Investtechs rekommendation: Köp.

David Östblad, analytiker Investtech

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -