På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Vind i seglen för Kavaljers investmentbolagsfond

ANNONS Att investera i investmentbolag världen över har varit ett framgångsrecept för fondbolaget Kavaljer. Sedan Kavaljer Investmentbolagsfond lanserades i maj 2018 summerar avkastningen till 63,2 procent. Bara i år har fonden stigit med 25,2 procent.(1) Den starka utvecklingen, i synnerhet i jämförelse med andra fonder i samma kategori, är resultatet av ett aktivt förvaltningsarbete där de utländska innehaven spelat en nyckelroll, förklarar Peter Lindvall som tillsammans med Håkan Telander förvaltar fonden.

KÖP FONDEN HÄR

”Det har varit en sällsynt bra utveckling trots de utmaningar som coronapandemin medfört. Förutom att vi har haft starka bidrag från de nordiska innehaven har även positioner i utländska innehav och konglomerat bidragit mycket positivt”, säger Peter.

Kavaljer Investmentbolagsfond har i grunden ett nordiskt fokus med kärninnehav som Investor, Svolder, Industrivärlden och Bure, men givet fondens globala mandat hittas möjligheter även på internationella börser. Bland globala investmentbolag har exempelvis fondens innehav i Prosus och HBM Healthcare noterat kraftiga uppgångar.

”Prosus är ett av världens största investmentbolag med fokus på bolag inom teknik och digitalisering. Bolagets största innehav är kinesiska Tencent. Aktiekursen har gynnats av teknologisektorns kraftiga uppgångar under de senaste åren. Prosus ger en bred exponering mot framtidens stora tekniktrender, en resa som jag tror bara har börjat”, säger Peter och fortsätter:

”HBM Healthcare är ett investmentbolag med exklusivt fokus på hälsosektorn – en sektor som också varit het och där digitaliseringen skapar många intressanta möjligheter. HBM fokuserar primärt på onoterade bolag inom bioteknologi och medicinteknik.”

Bland andra internationella investmentbolag i fonden märks de välkända konglomeraten Berkshire Hathaway och LVMH Moet Hennessy Louis Vitton.

Letar rabatter och serieförvärvare

Peter och Håkan bedriver en aktiv förvaltning av portföljen som består av 25 till 35 bolag. Det handlar bland annat om att leta efter möjligheter som uppstår när substansrabatter blir för stora. Därutöver letar förvaltarduon möjligheter bland så kallade serieförvärvare.

”Vi gillar investmentbolag som konsekvent lyckas hitta förvärvsobjekt som bidrar till aktieägarvärde. De som lyckats med detta historiskt kommer sannolikt även framåt göra det. Ett bolag som vi ser som attraktivt värderat bland dessa är svenska Ratos.”

Samtidigt som fondens val av investmentbolag sker aktivt, blir strategin delvis passiv då det är ledningen i de underliggande investmentbolagen som väljer portföljbolag. Det gör att fondens avgift kan hållas på en låg nivå.

Investmentbolag – stora möjligheter, god riskspridning

Peter menar att det finns flera faktorer som förklarar varför investmentbolag överavkastat breda aktieindex historiskt (2) – faktorer som också talar för en god framtida avkastning till en relativt låg risk.

”Till att börja med ger investmentbolag en god riskspridning eftersom de i sin tur sprider sina investeringar över många olika bolag och sektorer. Dessutom ges du som investerare möjlighet att ta rygg på ledningens insyn i portföljbolagen.”

”Det är också ett billigt sätt att komma åt investeringar som annars skulle vara omöjliga att genomföra själv. Det kan exempelvis handla om onoterade bolag där man via investmentbolaget kan komma in på ett tidigt stadium i ett bolags utveckling.”

”I Kavaljer Investmentbolagsfond får man del av några av de bästa Investmentbolagen i Sverige, Europa och USA. Fondens storlek ger oss dessutom möjlighet att välja en del mindre investmentbolag som kan växa snabbare. Fonden är ett bevis på att det går att ha aktiv förvaltning till ett lågt pris”, avslutar Peter.

KÖP FONDEN HÄR

1. Avkastning per sista november 2020

2. En siffra, hämtad ur Marcus Fridells bok ”Bygg en förmögenhet – investera i investmentbolag”, från Uppsala Universitet 2018 visar att investmentbolag som grupp var en klart bättre sparform än passivt och aktivt förvaltade Sverigefonder under en 15-årsperiod. 600 procent avkastning, jämfört med 150.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -