På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska ananlyser har hittat köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för säljsignaler i ett teknikbolag.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) inledde veckan med en svag nedgång på 0.35 procent. Indexet stängde på knappt 760 punkter och är därmed svagt ned från ny all-time-high notering runt 762 punkter, som annars signalerar vidare uppgång. Kursen till indexet återfinns i en stigande trend som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Brott upp genom den tidigare motståndsnivån vid 733 punkter som idag utgör en ny stödnivå har utlöst köpsignal. Avsaknaden av motstånd ovanför dagens kurs är positivt för den tekniska bilden. Ett 21-dagars RSI på 83 indikerar ett starkt momentum på marknaden vilket också är positivt för den tekniska bilden.

Investtechs Hausseindex har också avancerat ordentligt senaste tiden, och står idag i 58 på kort sikt och i 59 på lång sikt. Det är därmed en viss övervikt av optimister och köpsignaler som dominerar i aktierna på Stockholmsbörsen.

Den senaste veckan har det varit ett ökande antal insiderförsäljningar än insiderköp men köpandelen av alla insidertransaktioner Investtech har registrerat dominerar fortsatt med 67 procent köpandel den senaste veckan och 72 procent den senaste månaden. Dessa två nivåer ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader). En hög volatiliteten i marknaden gör det fortsatt sannolikt för kraftiga upp- och nedgångsdagar framöver. Det gör att rekommendationen snabbt kan förändras.

 

Duni som bland annat är leverantör av produkter till restaurangbranschen är ett tekniskt intressant case. Kursen har brutit upp från en närmast horisontell trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Brott upp från en horisontell trend indikerar en positiv förändring av maknadspsykologin efter att investerare har köpt på allt högre kurser för att komma in, vilket är en stark köpsignal. Enligt Investtechs forskningsresultat ger det statistiskt goda utsikter för vidare uppgång.

Kursen har marginellt brutit upp genom motståndet runt 100 kronor och ett etablerat brott kommer att indikera en vidare uppgång. Motstånd återfinns runt 127 kronor. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med ett RSI21-värde på 76. Det indikerar ökande optimism hos investerarna.

Aktien är positiv på insynshandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till medicinteknikbolaget Elekta ligger återfinns i en stigande trendkanal på medellång sikt. De senaste månaderna har alltså investerare valt att köpa in sig i bolaget till högre och högre kurser. Det är en klassisk teknisk köpsignal som ger goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat. Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna, och den årliga meravkastningen i Investtechs trendstudie på mer än 45000 signaler var hela 7,5 procentenheter bättre än referensindexet under samma period.

Kursen testar nu en motståndsnivå runt 118 kronor. Det kan ge en reaktion nedåt, men ett brott upp genom 118 kronor kommer att utlösa ännu en köpsignal. Volymbalansen i Elekta är positiv och det bekräftar trendbilden. I Investtechs studie på volym utvecklades aktier med positiv volymbalans i genomsnitt 3.9 procentenheter bättre än marknaden det kommande året.

RSI-kurvan visar en stigande trend där RSI-värdet börjar närma sig 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och understödjer den positiva trendbilden på kursdiagrammet för medellång sikt.

Aktien är positiv på insynshandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

En aktiekurs som återfinns i en negativ trendkanal på kursdigrammet för kort och medellång sikt är teknikbolaget Midsummer. Trendkanalerna pekar nedåt som ett resultat på ett överskott av säljare och av att investerare valt att sälja sina aktie till lägre och lägre kurser. Aktier med denna typ av säljsignal som ingick i Investtechs stora trendstudie hade i genomsnitt en underavkastning på 5,1 procentenheter jämfört med referensindexet. Studien bygger på mer än 26000 liknande tillfällen över en längre period.

Kursen testar stödet runt 10.00 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 10.00 kronor utlöser ännu en säljsignal och skulle försvaga den tekniska bilden ytterligare. Den 1 oktober utlöstes en säljsignal från en negativ rektangelformation (REC). Målkursen runt 12.00 kronor har nu passerats, men formationen signalerar en fortsatt utveckling i samma riktning. En starkt negativ volymbalans bekräftar den fallande trenden.

Aktien är neutral på insynshandel och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -