På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Skanska: En attraktiv värdering

Aktieanalys Nordamerika genererade ifjol 42 procent av byggjätten Skanskas omsättning. Pandemin kommer att fortsatt påverka bolaget i närtid, men fram till 2024 gynnas man av Bidens infrastrukturplaner. Det senare syns dock inte i dagens aktiekurs.

Vi har tidigare på Placera (20/10) lyft fram den danska vindkraftstillverkaren Vestas som ett bolag som kan gynnas vid en valseger för Joe Biden i och med en stor USA-exponering på intäktssidan.

Sedan dess så har Vestas-aktien avancerat med cirka 15 procent där Biden, tidigt efter att det preliminära resultatet redovisades, angett att USA ska ansluta sig till Paris-avtalet i kampen mot klimatkrisen. Biden har även i sin egna klimatplan stipulerat att USA ska investera i hela 60 000 nya vindturbiner.

Foto: Skanska

Men det är inte bara vindkraftstillverkare som drar nytta av Bidens planer. Ett annat bolag i Norden med stor USA-exponering är den svenska byggjätten Skanska som haft en etablering på den nordamerikanska marknaden sedan 1971. Bolagets första projekt var tunnelbanesystemen i New York och Washington D.C.

Ifjol stod USA för närmare 42 procent av Skanskas intäkter varav byggverksamheten, som rörelsesegment, utgjorde över 90 procent av intäkterna i landet.

Källa: Skanska

Inför presidentvalet i november så presenterade Joe Biden sin plan för att rusta upp USA:s infrastruktur. I grunden handlar det om att modernisera infrastrukturen som är föråldrad sett till vägar, broar, flygplatser, hamnar och järnvägsnät. Men det handlar också om infrastruktur kopplat till vatten- och elförsörjning som redan passerat sin förväntade livslängd.

Vi kommer troligen att behöva vänta för detaljer kring ovan investeringar tills Biden formellt utsetts till president, men redan nästa år så bör visibiliteten förbättrats kring storleken på infrastruktursatsningarna.

Redan idag så bygger Skanska objekt som nämns i Bidens infrastrukturplaner. Nyligen vann Skanska ett kontrakt om totalt 2,9 miljarder kronor för att designa och bygga ny infrastruktur vid Los Angeles International Airport. När byggprojektet är klart år 2025 så kommer det att minska trängseln av människor på flygplatsen som är den näst mest trafikerade i USA.

Enligt en marknadsprognos från Mordor Intelligence för den nordamerikanska byggmarknaden 2019-2024, så pekar de på att marknadsutvecklingen fram till år 2024 är positiv med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 4,2 procent. Effekterna från coronapandemin dämpar givetvis tillväxten under 2020, men prognosen visar trots allt den underliggande efterfrågan i ett längre perspektiv och som snabbt bör komma tillbaka när pandemin ebbar ut. Gammal infrastruktur och byggnation blir sällan bättre med tiden.

Källa: Mordor Intelligence

Skanska lämnade sin senaste rapport, för det tredje kvartalet, i början av november där intäkterna minskade med 15 procent till 37,9 miljarder kronor. Omsättningen påverkades av pandemin som under perioden genererat störningar i verksamheten samt förseningar av nya projekt.

Rörelseresultatet sjönk således också med 29 procent till 1,5 miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 4,0 procent (4,8).

För de första tre kvartalen i sin helhet så är dock resultatnedgången betydligt mindre om 2 procent, och då en rörelsemarginal på 4,6 procent (4,3). Bostadsutvecklingssegmentet har utvecklats starkt och där ledningen fortsatt ser en strukturell brist på bostäder på många av Skanskas marknader.

I sitt vd-ord skriver Anders Danielsson att man under kvartalet till viss del upplevt en återhämtning efter pandemins inledande effekter. Inom rörelsesegmentet Byggverksamhet så fortsätter man sitt arbete med att förbättra lönsamheten genom att minska kostnader och risker. Under kvartalet så redovisade segmentet en rörelsemarginal om 3,0 procent (2,8).

Ledningens målsättning är att rörelsemarginalen i segmentet Byggverksamhet ska uppgå till minst 3,5 procent och för de första tre kvartalen i sin helhet så låg man på 2,3 procent (2,3). Under 2019 så stod byggverksamheten för 84 procent av Skanskas totala omsättning, men endast för 46 procent av rörelseresultatet. Det visar på förbättringsmöjligheten, där Skanska under 2015 låg nära målet kring 3 procent.

Skanska har i övrigt en mycket stark balansräkning med en justerad nettoskuld om 8 miljarder kronor vid utgången av det tredje kvartalet (exkluderat leasing- och pensionsskuld). Detta skapar en förvärvsbuffert för Skanska som därmed kan konsolidera den nordamerikanska marknaden inom lönsamma byggkategorier.

Idag täcks Skanska av ett handfull analytiker som för innevarande år förväntar sig en omsättningsnedgång på 8 procent drivet av pandemiutvecklingen. Rörelsemarginalen ses dock öka där bostadsutvecklingssegmentet sett en bättre resultatutveckling under året.

Till nästa år så skissar analytikerkåren på en oförändrad omsättningstillväxt tillsammans med en rörelsemarginal i nivå med ifjol om cirka 4,3 procent. Det är först till år 2022 som analytikerna räknar med en återhämtning för Skanska med en omsättningstillväxt på drygt 3,5 procent.

När det gäller marginalprognosen för 2021 så ser vi den som rimlig då vi antar att efterfrågan för kontorsfastigheter kommer att minska. Ifjol stod rörelsesegmentet Kommersiell fastighetsutveckling för cirka 9 procent av intäkterna men 40 procent av rörelseresultatet.

I ett längre perspektiv så ser vi en stor möjlighet för Skanska att bygga om kontorsfastigheter till bostäder i urbana områden, men även att renovera äldre kontorsfastigheter för att uppnå högre energieffektivitet och därmed minska klimatpåverkan. Skanska har som exempel redan erfarenhet av att konvertera en kontorsfastighet till bostäder i Nacka strand.

Men när det kommer till analytikerkårens snittprognos för omsättningen 2021 så tycker vi det finns skäl att ifrågasätta denna. AB Volvo presenterade den 16:e oktober sin Q3-rapport där man i sin anläggningsverksamhet bland annat tillverkar grävmaskiner och asfaltsläggare. Om det är någon som har koll på byggnationsmarknaden i USA så är det Volvo och konkurrenten Caterpillar.

Enligt Volvos marknadsdata och prognos för anläggningsmarknaden i USA för perioden 2020-2021 så indikerar man en nedgång i år på 15 till 25 procent. Det är en något större nedgång än för den europeiska marknaden om 10 till 20 procent. Samtidigt så kan man konstatera en återhämtning på uppemot 10 procent i efterfrågan under 2021 för båda marknaderna.

Det är en ganska stor skillnad mot konsensusprognosen för Skanska och år 2021 där omsättningstillväxten bedöms vara oförändrad. En tillväxt runt 3-5 procent anser vi är mer rimlig givet en återhämtningsfas med generella konjunkturstimulanser i sektorn, och att några av Bidens större infrastrukturplaner sjösätts. Värt att notera är att f.d. riksbankschefen Janet Yellen utsetts till finansminister av Biden och som troligen kommer att fokusera på stimulanser under vårkanten för att stävja arbetslösheten i landet.

Källa: AB Volvo

En bakomliggande förklaring till analytikerkårens omsättningsprognos för 2021 kan vara att man just nu har sina blickar mot pandemiläget och dess kortsiktiga finansiella påverkan för Skanska. Det vill säga man ser alla träd (detaljpåverkan från pandemin), men inte skogen (marknaden i ett längre perspektiv) trots att Biden markerat att USA kommer att göra betydande moderniseringar av infrastrukturen under mandatperioden.

Att blankare, investerare som spekulerarar i en nedgång för Skanska-aktien, på senare tid minskat sina positioner tycker vi också är en bekräftelse på utsikterna för anläggningsmarknaden.

Men det är inte bara estimaten som det finns skäl att fundera kring. Även värderingen behöver synas där resultatmultipeln för nästa år, ev/ebit, ses ligga på cirka 11 gånger idag utifrån analytikerkårens resultatprognos. På ytan kan man därmed tycka att värderingen är ganska rimlig för Skanska som ett cykliskt bolag. Men problemet med ovan värdering är att resultatet, lönsamheten, är mer nedtryckt än normalt. Det innebär således att resultatmultipeln blir högre än vad den borde vara.

Av ovan anledning så bör man beakta omsättningsmultiplar istället för resultat- eller vinstmultiplar för att värdera Skanska-aktien.

Att Skanska-aktien idag handlas till en kassajusterad omsättningsmultipel, ev/sales, om cirka 0,5 gånger per 2021 tycker vi i sig visar att aktien är undervärderad. Om vi utgår ifrån att Skanska i en normal konjunkturmiljö kan uppvisa en rörelsemarginal kring 5 procent så kan man översätta detta till en omsättningsmultipel på cirka 0,7 gånger.

Multiplicerar vi 0,7 med nästa års omsättning om 159,1 miljarder kronor, samt adderar dagens nettokassa (inklusive leasing- och pensionsskuld) om 1,3 miljarder kronor, så betyder det ett totalt värde om 112,7 miljarder kronor (268 kr per aktie). Mot dagens börsvärde om 85,7 miljarder kronor (204 kr per aktie) så ger det oss en uppsidepotential i aktien kring 30 procent, vilket får anses vara attraktivt.

Vi noterar i övrigt också köp från huvudägaren Lundbergs som den 26-27:e november köpte Skanska-aktier för 104 miljoner kronor till en snittkurs på 208 kronor. Att Industrivärden och Lundbergs är två kompetenta storägare i Skanska är positivt för bolagsstyrningen.

När vi senast tittade på Skanska, i juli, så gav vi på Placera ett köpråd där vi bedömde utsikterna som grumliga i det kortsiktiga perspektivet men poängterade samtidigt återhämtningspotentialen nästa år. De orden har inte förändrats, och med Biden som president så accentueras återhämtningspotentialen ytterligare där hans infrastrukturplaner bör understödja volymtillväxten för Skanska 2021-2024. Vi återupprepar därför vår köprekommendation.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Skanska B Köp 203,80 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -