På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Wallenstam för den långsiktige

Aktieanalys Fastighetsbolaget Wallenstam är en framgångssaga som saknar motstycke med en fantastisk aktiekursutveckling de senaste 25 åren. Även om aktien handlas med en substanspremie idag så är vi trygga med affärsplanen 2019-2023 baserat på historiken.

Det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Wallenstam har haft en fantastisk resa sedan börsnoteringen 1984.

Hans Wallenstam, son till grundaren Lennart Wallenstam, är idag vd tillika storägare och är en av få vd:ar som faktiskt var med om fastighetskrisen i början på 1990-talet.

Lärdomen från dessa tider är framför allt att fastighetslägen är helt avgörande. För även om företag eller organisationer får problem och vakanser uppstår så går det ofta att fylla dessa kontor/lokaler snabbt om läget är bra, vilket kan kopplas till hur centrumnära fastigheten ligger. Då är till exempel kommunikationer och servicen runtomkring goda, vilket är viktigt för kunderna.

Och Wallenstam klarade sig ur krisen på 1990-talet och är det enda överlevande börsnoterade fastighetsbolaget i Västsverige.

Idag är det just fastighetslägen och hyresrätter som Wallenstam fokuserar mycket på i och runt stadskärnor där befolkningstillväxten är hög.

Fastighetsbolagets totala uthyrningsbara yta uppgår i dagsläget till cirka 1,2 miljoner kvm och på de orter där man har valt att verka råder stor bostadsbrist.

Det kommersiella beståndet är vidare koncentrerat till Göteborgs innerstad, vilket minskar vakansrisken.

Källa: Wallenstam

Wallenstam lämnade sin rapport för det tredje kvartalet i slutet av oktober där hyresintäkterna ökade med 5 procent till 536 miljoner kronor genom bland annat nyproduktion.

Förvaltningsresultatet ökade mot bakgrund av ovan till 310 miljoner kronor (304) under perioden, motsvarande en förvaltningsmarginal om 57,8 procent (59,6).

I sitt vd-ord i kvartalsrapporten skriver Hans Wallenstam att den pågående nybyggnationen i stort inte har påverkats av pandemin utan löper på enligt plan. Han konstaterar också att efterfrågan på bostäder fortfarande är enormt stor med drygt 120 000 personer i Wallenstams egna kö till nyproducerade hyreslägenheter.

Finns det några risker? Tittar man på de 10 största hyrestagarna så utgörs de av kommuner eller företag med icke-cyklisk verksamhet. Butiker står för blott 8 procent av hyresintäkterna. Detta medför att vakansriskerna är låga och med strategin att växa i attraktiva lägen så mildras givetvis risken ytterligare.

Under finanskrisperioden 2007-2010 så låg uthyrningsgraden kvar på 98-99 procent. Det visar på stabiliteten i Wallenstam.

När det gäller finansiella risker så ligger soliditeten idag på 42 procent (43), vilket är väl över målet om lägst 30 procent. Även räntetäckningsgraden ligger på en bra nivå om 5,7 gånger (7,0). Belåningsgraden har legat stabilt kring 45 procent de senaste åren.

Enligt bolagets egna känslighetsanalys så innebär en förändring av låneräntan en stor påverkan på kassaflödet, men det gäller också själva aktievärderingen genom värderingsmultipeln.

Källa: Wallenstam

I september emitterade Wallenstam en grön obligation på 300 miljoner kronor med en löptid på 2 år och en ränta om 0,695 procent. Det visar att risken i grunden är låg för fastighetsbolaget och som därmed motiverar en hög värderingsmultipel.

Det som gör Wallenstam ganska unik som aktiebolag är att man har en tydlig affärsplan utåt som man kontinuerligt följer. Det gör att transparensen är god i bolaget.

I den tidigare affärsplanen för 2014-2018 var målet att ha en genomsnittlig tillväxttakt i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, om minst 10 procent per år. Detta överträffade ledningen med god marginal då den genomsnittliga substansvärdestillväxten uppgick till 17 procent per år under den perioden.

I den nya affärsplanen 2019-2023 ska Wallenstam uppnå en substansvärdesökning om 40 kr per aktie, motsvarande en ökning om 50 procent från och med den 1 oktober 2018 eller omräknat till en substanstillväxt på 6-8 procent per år.

Källa: Wallenstam

Under tiden så får man också utdelningar med en årlig direktavkastning, i skrivande stund, kring 2 procent.

Substansmålet ska nås genom en effektiv förvaltning, värdeskapande investeringar och en kostnadseffektiv nyproduktion. Nyproduktionen består i huvudsak av hyresrätter framöver, där efterfrågan är hög med långa bostadsköer i storstadsregionerna.

Wallenstam värderas idag till en substansmultipel på 1,3 gånger, utifrån ett substansvärde per aktie om 95,1 kronor vid utgången av det tredje kvartalet. Det kan låta högt men kontra andra bolag i sektorn så bedöms risken i Wallenstam som lägre utifrån hyreskategori och centrala attraktiva fastighetslägen, samtidigt som skuldsättningen inte sticker ut som särskilt hög.

Att vice vd Marina Fritsche köpt Wallenstam-aktier för 2 miljoner kronor till aktiekursen 130,50 kronor efter kvartalsrapporten i oktober, (vilket är över dagens kurs) tycker vi även är en bekräftelse på att värderingen inte är så krävande.

I grunden är det ganska enkelt. Så länge Wallenstam har en lång bostadskö och levererar mot affärsplanen, med en positiv substansförändring över tid, så ska man äga aktien.

Placera har tidigare haft ett köpråd för Wallenstam och det finns inget i den senaste kvartalsrapporten som förändrar det rådet. Vi tycker aktien fortfarande passar de med en längre investeringshorisont, så som affärsplanen till 2023 anger, där vi betraktar Wallenstam som en bra sparaktie.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Wallenstam B Köp 128,20 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -