På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Malmbergs, Zaplox, Zordix, AAC Clyde Space, Inhalation Sciences, Sensys Gatso, Signatur Fastigheter, Kakel Max och Elekta finns bland bolagen som har rapporterat sina kvartalssiffror denna torsdag.

Import-, agentur- och handelsföretaget Malmbergs Elektriska redovisar ett resultat efter skatt för det tredje kvartalet 2020 på 5,9 miljoner kronor (10,7). Nettoomsättningen sjönk till 143 miljoner kronor (146).

Rörelseresultatet minskade till 8,8 miljoner kronor (13,9) medan resultatet före skatt backade till 7,6 miljoner kronor (13,6).

"Efter en utmanande vår har vi sett en sakta återhämtning på resultatsidan under sensommaren detta trots att marginalerna fortsatt har pressats av en hög dollarkurs samt en högre kampanjaktivitet mot GDS butiker. Utvecklingen i Sverige är stabil och Danmark utvecklas med en bra volymtillväxt. Norges nya landschef är på plats och vi räknar med att förstärkningarna som görs kommer vända trenden och ge oss en positiv utveckling över tid", skriver vd Johan Folke i delårsrapporten.

Malmbergs upplevde under och efter sommaren en mer positiv marknad.

"Vi har kunnat återuppta bearbetning av vår största kundgrupp elinstallatörer som det har varit svårt att besöka under Corona restriktionerna. Vi har haft ett bra fokus på vårt smarthome-system både mot GDS-marknaden och mot den professionella marknaden", skriver Malmbergs-chefen.

Det är fortfarande svårt att bedöma hur corona-pandemin kommer att påverka Malmbergs under resten av året, upper han samtidigt.

"Vår leveranskapacitet är fortsatt god, både från vårt centrallager och i våra butiker, och vi kan i dagsläget inte se några kommande förseningar av varor som skulle ändra dessa förutsättningar", skriver Johan Folke.

NGM-handlade ljusteknikbolaget Topright nådde en nettoomsättning på 23,5 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2020 (10,4).

Rörelseresultatet uppgick till 1,2 miljoner kronor (4,9) och nettoresultatet var 1,0 miljoner (3,8). Covid-19 har inneburit längre leveranstider och framflyttade projekt, skriver bolaget i delårsrapporten.

Prognostiserad omsättning i koncernen tolv månader framåt uppskattas till 160 miljoner kronor. En övergripande målsättning är att nå en omsättning på 1.000 miljoner kronor inom en femårsperiod, med god lönsamhet för branschen, skriver bolaget också.

Topright har antagit en ny bolagstrategi och planerar listbyte till First North under första halvåret 2021. I oktober gjordes en riktad emission på 30 miljoner kronor.

Strax, som säljer mobila tillbehör, hade en försäljningsminskning om 4,6 procent under det tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 26,4 miljoner euro (27,7) och ebitda ökade till 3,5 miljoner euro (3,0).

Bruttomarginalen var 28,9 procent (23,3). Rörelseresultatet blev 3,1 miljoner euro (2,9).

Resultat per aktie under perioden var 0:02 euro (0:00).

Zaplox, som erbjuder lås- och incheckningslösningar för hotell och kasinon, redovisar en omsättning om 0,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet (0,5). Periodens resultat uppgick till -5,8 miljoner kronor (-8,5).

Kassaflöde från den löpande verksamheten var -4,7 (-7,9) miljoner kronor under kvartalet. Likvida medel uppgick till 12,4 (23,7) miljoner kronor vid kvartalets utgång.

"Det tredje kvartalet har präglats av den pågående pandemin men har samtidigt varit ytterligare ett positivt kvartal för Zaplox. Den ökade efterfrågan på vår kontaktfria mobila gästresa har fortsatt och i samarbete med våra partners har vi tecknat flera nya kundavtal, mestadels i USA", skriver Even Frydenberg, som är bolagets tillförordnade vd, i rapporten.

Bolaget ser mycket positivt på sina möjligheter att under kommande kvartal, själva eller tillsammans med partner teckna och leverera fler kundavtal och på så sätt öka antalet kontrakterade och aktiva dörrar ytterligare, enligt Even Frydenberg.

Gamingbolaget Zordix redovisar en omsättning på 1,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (1,9). Rörelseresultatet, ebit, steg till 1,4 miljoner kronor (-0,1).

"Utveckling av de egenfinansierade spelen under egna varumärken har legat i fokus under tredje kvartalet och det är även där den stora uppsidan ligger långsiktig /…/ I skrivande stund släpps Kapten Sabeltand och Ponpu. Nästa år blickar vi fram mot Flåklypa Grand Prix", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Som ett led i Zordix förvärvsplaner utökar bolaget sin ledningsgrupp genom rekryteringen av en ny finanschef, Peter Daboczi, som tillträder i januari.

"Att bygga upp ett internt M&A-team är en naturlig del av vår utveckling där vår nye CFO kommer att spela en nyckelroll. /…/ Vår förvärvsdrivna tillväxt beräknas accelerera kommande månader - vi ser ett stort intresse från andra framgångsrika entreprenörer inom gamingindustrin att vara med och bygga en familj av bolag där vi växer tillsammans till någonting riktigt stort", skriver vd Matti Larsson.

First North-listade satellitsystembolaget AAC Clyde Space redovisar ett resultat efter skatt på -4,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-11,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:05 kronor (-0:12).

Rörelseresultatet blev -4,9 miljoner kronor (-11,1). Nettoomsättningen ökade till 27,3 miljoner kronor (14,2).

Inhalation Sciences hade ett rörelseresultat på -3,0 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2020 (-2,7). Det framgår av delårsrapporten som släpptes på onsdagsmorgonen. Bolaget hade 0 miljoner kronor i nettoomsättning under kvartalet (1,7).

Periodens kassaflöde uppgick till 138 tusen kronor (-292 tusen) och likvida medel vid periodens utgång var 11,5 miljoner kronor (7,6).

"Trots fortsatta utmaningar att träffa kunder fysiskt och närvara vid stora industrikonferenser pga den pågående pandemin, ser vi att intresset för bolagets produkter och tjänster ökar hos både existerande och nya potentiella kunder. Hittills under 2020, har våra IRS-tjänster växt från 17 procent av omsättningen till 36 procent för samma period jämfört med förra året, vilket är en stor styrka och har skapat större diversifiering i våra affärer samt erbjudit kunderna mer flexibilitet under rådande omständigheter", skriver vd Manoush Masarrat i rapporten.

Sensys Gatso, som utvecklar system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, redovisar ett resultat efter skatt på 5,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-15,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:01 kronor (-0:02).

Rörelseresultatet blev 12,9 miljoner kronor (-17,8) Nettoomsättningen uppgick till 132 miljoner kronor (73).

Orderingången under tredje kvartalet uppgick till totalt 324 miljoner kronor, jämfört med 79,3 miljoner kronor under samma kvartal föregående år.

Orderingången för kvartalet är framförallt hänförlig till kontraktet från Saudiarabien, med ett totalt värde på 275 miljoner kronor. Sensys har också fått ett tilldelningsbeslut från en ny kund i Malaysia till ett värde av 14 miljoner kronor och en förlängning av ett TRaaS-kontrakt i USA med ett totalt värde på 7 miljoner kronor under kontraktstiden.

First North-bolaget Signatur Fastigheter redovisar en ökning av driftnetto på 27 procent under det tredje kvartalet 2020 till 7,5 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,4).

Intäkterna ökade med 35 procent till 11,3 miljoner kronor. Värdeförändringar i fastigheter låg totalt på 15,5 miljoner kronor (7,7) och nettoresultatet blev 10,9 miljoner kronor (6,0).

Fastighetsvärdena har under kvartalet ökat från 809 miljoner kronor till 828 miljoner, vilket har sänkt belåningsgraden från tidigare 62,7 procent till nuvarande 59,2 procent, konstaterar bolaget i sin delårsrapport.

Kakel Max, som handlas på First North, hade en nettoomsättning på 27,5 miljoner kronor (34,2) under det tredje kvartalet 2020, och resultat efter skatt uppgick till 3,8 miljoner kronor (1,4).

"Från ett marknadsperspektiv har vi under tredje kvartalet upplevt en försiktig optimism och återhämtning av vissa typer av projekt. En allvarlig andra våg av smittspridning och FHM nya riktlinjer under november påverkade självklart optimismen och tidsplanen för återhämtningen", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Enligt Kakel Max går ombyggnadsinvesteringar tillika ROT-projekt starkt och agerar som motpol till "den sargade nyproduktionen".

"Vi bedömer att denna trend kommer att hålla i sig under 2021", skriver bolaget.

Strålterapibolaget Elekta redovisar ett ebita-resultat på 752 miljoner kronor för det andra kvartalet i sitt brutna räkenskapsår. Enligt Infronts konsensus väntades ett ebita-resultat på 702 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 3.534 miljoner kronor. Här var snittestimatet 3.569 miljoner kronor, enligt Infront Data.

Orderingången uppgick till 3.627 miljoner kronor. Snittet bland de analytiker som deltagit i Infront Datas sammanställning var 3.678 miljoner kronor på denna punkt.

Gustaf Salford har med omedelbar verkan utsetts till ny vd och koncernchef för Elekta. Han har varit tillförordnad vd sedan början av juni. Elektas bolagsstyrelse har genomfört en omfattande rekryteringsprocess som landat i slutsatsen att Gustaf Salford uppfyller samtliga kriterier vilka bedöms nödvändiga för att Elektas framgångsrika utveckling ska fortsätta, skriver Elekta i ett pressmeddelande.

I somras avgick Richard Hausmann från vd-posten i Elekta med hänvisning till personliga skäl.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -