På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Lifeclean, Acousort, Calmark, Alm Equity, Index Pharmaceuticals, Asarina, Enad Global har publicerat sina kvartalssiffror.

Desinfektionsbolaget Lifeclean, som noterades på First North den 1 oktober i år, redovisar ett nettoresultat om -2,3 miljoner kronor (-2,0) för det tredje kvartalet 2020. Ebitda-resultatet blev -1,3 miljoner kronor (-1,3).

Intäkterna ökade till 3,5 miljoner kronor (0,9). Den organiska tillväxten uppgick till 293 procent under kvartalet, enligt delårsrapporten.

"Bolagets ökade intäkter sammanfaller dock med kostnadsökningar relaterade till bolagets planerade tillväxt. Periodens resultat blir därmed negativt", skriver bolaget i rapporten.

Tillväxten under kvartalet skedde framförallt i Europa och Asien där nya avtal erhållits med distributörer och återförsäljare, främst i-Team i Europa samt första sändningen till matvarukedjan Cactus i Luxemburg.

"Den stora ökningen under kvartal två i Norden har inneburit att våra kunder byggt upp lager vilket har fått en negativ effekt jämfört med vår prognos för perioden", heter det i rapporten.

Lifeclean uppger att covid-19 har lett till en fortsatt begränsad tillgänglighet till viktiga aktörer, inklusive nya och potentiella kunder, testlaboratorier och myndigheter, vilket innebär viss fördröjning av viktiga processer.

Acousort redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2020 på -2,2 miljoner kronor (-1,7).

De totala intäkterna sjönk marginellt till 0,7 miljoner kronor (0,7), varav nettoomsättningen minskade till 0,2 miljoner kronor (0,5).

Nettoomsättningen bestod av produktförsäljning på 0,2 miljoner kronor (0,0) och kundprojekt för 0,0 miljoner kronor (0,5).

Rörelseresultatet sjönk till -2,2 miljoner kronor (-1,7).

"Covid-19-pandemins påverkan på verksamhetens aktivitet har varit begränsad och vi har kunnat initiera nya samarbetsprojekt med internationella life science-företag och samtidigt fortsatt den interna utvecklingen av våra system", skriver vd Torsten Freltoft i delårsrapporten.

Medicinteknikbolaget Calmark, som bland annat utvecklar en analysmetod för enklare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2020 på -1,7 miljoner kronor (-1,5).

Nettoomsättningen var fortfarande noll medan intäktsposten Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 2,4 miljoner kronor (0,7). Rörelseresultatet minskade något till -1,6 miljoner kronor (-1,5).

"Fullt fokus har under de senaste månaderna legat på att få klart vår covid-19 produkt. Som omvärlden ser ut idag kommer den verkligen att göra nytta på akutmottagningar och i provtagningstält, för att ge en fingervisning om vilken vårdnivå en patient kommer att behöva", skriver Calmarks vd Anna Söderlund i rapporten. Bolaget beräknar att produkten kommer att vara klar i första kvartalet 2021.

"Diskussioner pågår nu med distributörer i flera länder för lansering av Calmarks PNA-test Covid19-LDH så fort det är klart", skriver Anna Söderlund.

Eurocine Vaccines redovisar ett resultat efter skatt på -3,2 miljoner kronor (-1,9) i det tredje kvartalet 2020. Bolaget saknade omsättning för perioden i likhet med motsvarande period föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,6 miljoner kronor (-2,4) med likvida medel på 28,3 miljoner kronor (2,6) vid utgången av rapportperioden.

Enligt bolagets vd Hans Arwidsson pågår slutförhandlingar med två potentiella kontraktstillverkare. Valet mellan de två beräknas vara klart till årsskiftet.

Bostadsutvecklaren Alm Equity förbättrade nettoresultatet i det tredje kvartalet 2020 till 40 miljoner kronor (-1).

Resultatet har påverkats positivt av orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter om 14 miljoner kronor, samt värdeförändringar av förvaltningsfastigheter under uppförande med 8 miljoner kronor.

Nettoomsättningen minskade till 215 miljoner kronor i perioden från 350 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.

First North-listade Index Pharmaceuticals, som fokuserar på immunologiska sjukdomar med stora behov av nya behandlingsalternativ, redovisar ett rörelseresultat om -7,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-27,2).

Resultatet efter skatt uppgick också till -7,7 miljoner kronor (-27,2), motsvarande -0:09 kronor per aktie (-0:39). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,3 miljoner kronor (-18,9). Bolaget hade ingen nettoomsättning under perioden (0).

Index Pharma meddelade också på onsdagsmorgonen att bolaget avser att göra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 500 miljoner kronor för att finansiera fas 3-utveckling av cobitolimod.

Avhängigt utvecklingen av covid-19-pandemin planerar bolaget att starta den första induktionsstudien under andra kvartalet 2021 och beräknar då kunna rapportera resultaten från studien inom 18 till 24 månader senare.

Forskningsbolaget Asarina Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -17,6 miljoner kronor (-20,0) i det tredje kvartalet 2020. Bolaget saknade omsättning i linje med motsvarande kvartal för ett år sedan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -18,4 miljoner kronor (-14,6) med likvida medel om 65,1 miljoner kronor (94,9) vid utgången av rapportperioden.

Trots en något inbromsad patientrekrytering väntas fas 2a-studien vid behandling av menstruell migrän kunna visa övergripande resultat i juni 2021, uppger Peter Nordkild i vd-ordet i rapporten. En fas 2a-studie vid behandling av Tourettes syndrom kommer att inledas under våren 2021.

Gamingbolaget Enad Global 7 (EG7) redovisar för årets tredje kvartal en nettoomsättning på 80,5 miljoner kronor (66,5). Bolagets totala intäkter uppgick till 121 miljoner kronor (73,0) under perioden. Ebitda-resultatet uppgick till 22,6 miljoner kronor (13,3) och rörelseresultatet blev 1,1 miljoner kronor (2,0). Resultatet efter skatt var -9,0 miljoner kronor (-7,8).

 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -