På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Bortglömd potential i Fenix Outdoor

Aktieanalys Friluftsbolaget Fenix Outdoors aktie har backat med nästan 20 procent i år i och med en sämre försäljningsutveckling i spåren av corona. Men förutom värderingen så har aktiemarknaden också glömt bort den stora förvärvsbufferten i balansräkningen.

Svensk Handels HUI Research utsåg nyligen stormköket till årets julklapp 2020. Friluftsbolaget Fenix Outdoor, som köpte Primus år 2002 och i övrigt äger butiks- och e-handelsaktören Naturkompaniet, kan på kort sikt gynnas av utnämningen.

Primus ingår i rörelsesegmentet Brands som ifjol stod för ungefär 74 procent av Fenix Outdoors rörelseresultat.

Vi väntar oss dock inte någon stor omsättningsuppgång enbart utifrån försäljningen av stormkök, men utnämningen kan generellt öka efterfrågan på friluftsprodukter nu när vi närmar oss julhandeln.

Intresset för friluftsliv har ökat generellt de senaste åren då människor vill byta miljö och komma ut i naturen för både motion och rekreation.

Foto: Primus/Fenix Outdoor

Fenix Outdoor International, som idag har sitt säte i Schweiz och med nuvarande aktie noterad på Stockholmsbörsen sedan 2014, grundades år 1960 av Åke Nordin och Fjällräven.

Innan 2014 så var aktien noterad under Fenix Outdoor AB, men då man bytte legal hemvist från Sverige till Schweiz så avnoterades aktien varvid aktieägare istället fick andelar i Nidron Holding AG. Nidron bytte sedan namn till Fenix Outdoor International AG och Fenix noterades åter på Stockholmsbörsen.

Idag är äldsta sonen Martin Nordin storägare likväl arbetande styrelseordförande i koncernen.

Det betyder snabba beslutsvägar, vilket är en stor fördel givet att Fenix Outdoor har verksamhet i många länder.

Källa: Fenix Outdoor

Under de senaste tre åren, 2017–2019, så har omsättningen växt från 540 till 607 miljoner euro, men rörelsemarginalen har under samma period sjunkit från 15,7 procent år 2017 till 14,0 procent ifjol.

Enligt årsredovisningen för 2019 så innebar högre kostnader i stort en lägre rörelsemarginal under 2019 jämfört med föregående år.

Implementeringen av ett nytt affärssystem och ny logistikorganisation påverkade kostnadsutvecklingen.

Konkurrenslandskapet är idag också ganska komplext med dels e-handelsjättar som Amazon men också lågpriskedjor i många länder. Tar vi Sverige som exempel så har sportkedjan Sportshopen växt snabbt i butiksantal och på nätet med fokus på låga priser.

Men för handelsaktören Naturkompaniet, som Fenix äger, så tillhör man premiumdelen av marknaden med ett detaljerat och kvalitetsinriktat produktutbud för friluftsliv. Genom sina butiker och e-handel så kan man vidare erbjuda expertråd. Man differentierar sig därmed till den hängivna målgrupp friluftsentusiaster som dedikerar en stor del av sin fritid ute i naturen.

Fenix Outdoor har också en produktportfölj med högkvalitativa varumärken som exempelvis Tierra, Fjällräven och Royal Robbins.

Även om billiga alternativ finns på marknaden så kan de i många fall inte mäta sig med den kvalitet som Fjällräven uppnår i sitt produktsortiment. Och med ett fokus på ett hållbart samhälle hos delar av den unga generationen där man vill gå ifrån en “köp å släng”-mentalitet så uppskattas produkter som kan hålla länge även om prislappen är något högre kontra budgetalternativ. Detta är en viktig faktor i den nya cirkulära ekonomin.

Källa: Fenix Outdoor

Blickar vi till den senaste rapporten för det tredje kvartalet, så minskade omsättningen med 3 procent till cirka 186 miljoner euro på grund av coronapandemin. Men genom en strikt kostnadskontroll så kunde rörelseresultatet ändå bibehållas om 45,4 miljoner euro (45,5).

Det är framför allt övriga externa kostnader och personalkostnader som sjunkit under kvartalet och som gjorde att rörelsemarginalen expanderade till 24,5 procent (23,7) under perioden. Ett begränsat resande är en bakgrundsfaktor ovan.

Värt att notera är e-handeln som på årsbasis gav en tillväxt för den digitala försäljningen om 37,4 procent och bidrog till 16,4 procent (10,8) av den totala försäljningen.

Enligt Martin Nordin så tror bolaget att den digitala försäljningen betyder ett permanent skifte och man har därför ökat investeringarna i den digitala verksamheten.

Butiksstängningar tror vi på sikt blir aktuellt i stor skala, vilket skulle kunna sänka kostnadsbasen och därmed förbättra lönsamheten. Då blir Fenix Outdoor en mer renodlad produktaktör med sin varumärkesportfölj.

Bolagets finansiella mål är att omsättningen ska växa med minst 10 procent per år under de närmsta fem åren, och att vinstmarginalen ska uppgå till minst 10 procent. Man vill uppnå dessa två mål genom dels en organisk tillväxt inom Europa, och dels genom att expandera affärsområdet Brands genom organisk tillväxt samt förvärv.

Balansräkningen är i övrigt stark med en nettoskuld på bara 48 miljoner euro (med leasingskuld inkluderat) per det tredje kvartalet. Det motsvarar en nettoskuldskvot på 0,4 gånger utifrån 12 månaders rullande rörelseresultat före avskrivningar (ebitda), vilket är lågt.

Till 2021 bedömer analytikerkåren dessutom att nettoskulden övergår till en nettokassa i och med positiva kassaflöden. Sammantaget gör det att Fenix Outdoor framåtblickande har en stor förvärvsbuffert tillgodo.

Idag är det inte så många analytiker som täcker Fenix Outdoor-aktien på Stockholmsbörsen. Nordea Markets och Handelsbanken är två aktörer som efter kvartalsrapporten i oktober lämnade ett köpråd för aktien.

För innevarande år så anger konsensusprognosen en fallande omsättning med en nedgång på cirka 8 procent till 561 miljoner euro. Även rörelsemarginalen antas sjunka för helåret.

Till nästa år förväntas dock en återhämtning med en omsättningstillväxt på närmare 12 procent kombinerat med en rörelsemarginal på 15,9 procent, vilket är naturligt då många köpbeslut lagts åt sidan i år för andra prioriteringar i pandemin.

Bolaget bör även gynnas av ett nytt affärssystem och en ny logistikorganisation framöver.

Ovan innebär således ett rörelseresultat per 2021 om cirka 100 miljoner euro.

Och värderingen? Då analytikerkårens prognos är en nettokassa om 13 miljoner euro per 2021 så blir den kassajusterade resultatmultipeln, ev/ebit, 12,5 gånger. Vi tycker inte det är dyrt ställt mot den historiska värderingen och den framtida tillväxten i rörelseresultatet.

Under perioden 2017–2019 så låg ev/ebit-multipeln i snitt på cirka 15 gånger, varav 18,5 ifjol och för prognosperioden 2021–2022 så antas tillväxten i rörelseresultatet att uppgå till 30 procent i genomsnitt.

Om vi multiplicerar 15 gånger med nästa års rörelseresultat på 100 miljoner euro, och vidare adderar den förväntade nettokassan på 13 miljoner euro, så utmynnar det i ett värde per aktie om 1142 svenska kronor. I skrivande stund så betyder det en uppsidepotential kring 20 procent.

Till ovan ska också tilläggas belåningsutrymmet som finns ovanpå nettokassan som kan användas till kompletterande förvärv i syfte att stärka produktportföljen - i linje med bolagets strategi i rörelsesegmentet Brands.

Förutom en likviditetsposition om drygt 100 miljoner 3uro idag så har bolaget även säkrat 90 miljoner 3uro i tillgänglig finansiering för att kunna utnyttja möjliga affärsmöjligheter, enligt Martin Nordin.

Men förvärvsbufferten och dess möjligheter reflekteras inte i konsensusestimaten, eller för den delen i dagens aktiekurs, och som innebär en dold uppsidepotential i aktien.

Vi lämnar därför en köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fenix Outdoor International B Köp 975,00 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -