På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser pekar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för säljsignaler i en kursraket.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) inledde veckan med en svag nedgång på 0.30 procent. Indexet stängde på knappt 756 punkter. Indexet är därmed svagt ned från en ny all-time-high notering som annars signalerar vidare uppgång. Senaste tidens positiva utveckling har gjort att indexet återfinns i en stigande trend som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Brott upp genom den tidigare motståndsnivån vid 733 punkter har utlöst köpsignal. Avsaknaden av motstånd ovanför dagens kurs är positivt för den tekniska bilden. Stöd finns vid 733 punkter.

Investtechs Hausseindex har avancerat ordentligt senaste tiden, och står idag i 53 på kort sikt och i 57 på lång sikt. Det är därmed i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på kort sikt, medan det på lång sikt är viss övervikt av optimister.

Börsens insiders är också positiva och har i huvudsak köpt aktier den senaste tiden. Den senaste veckan och månaden ligger köpandelen av alla insidertransaktioner Investtech har registrerat på 67 respektive 79 procent. Dessa två nivåer ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden. För sådana case anses också risken vara reducerad.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader). En hög volatiliteten i marknaden gör det fortsatt sannolikt för kraftiga upp- och nedgångsdagar framöver. Det gör att rekommendationen snabbt kan förändras.

 

Kursen till handelsbolaget Bufab återfinns i en stigande trendkanal. Stigande trender indikerar ett ökande köpintresse bland investerare som varit villig till att betala mer för aktien. Enligt Investtechs forskningsresultat ger det statistiskt goda utsikter för vidare uppgång. Studien bygger på data från hela 45958 signaler från nordiska aktier under perioden 1996-2018 där aktier med denna köpsignal i genomsnitt slår marknaden med 7,5 procentenheter på årsbasis.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Kursen återfinns därmed långt ovanför närmaste stödnivå runt 138 kronor. Enligt Investtechs forskningsresultat från aktier i Norden som återfinns ovanför stöd är det starka statistiskt utsikter för vidare uppgång.

Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med ett RSI-värde över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Bufab.

Aktien är även svagt positiv på insynshandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till aluminiumproducenten Gränges återfinns i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det som ett resultat av att investerare över tid har betalt allt högre priser för att köpa in sig i bolaget. Det ger goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat. Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna, och den årliga meravkastningen har varit 7,5 procentenheter bättre än referensindexet.

Kursen har brutit upp genom motståndet vid cirka 102 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 102 kronor vid reaktioner tillbaka. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är därmed positiv och det stärker trendbilden. Enligt Investtechs volym-forskning har aktier med positiv volymbalans i genomsnitt presterat 3.9 procentenheter bättre än marknaden det kommande året.

Med ett RSI-värde över 70 är det kortsiktiga momentumet i aktien starkt positivt. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Gränges.

Aktien är positiv på Investtechs insynsanalys, med bland annat ett insiderköp som rapporterades in igår. Köp från rapporteringspliktiga insynspersoner i ett företag kan vara en signal om att aktien är billig. Gränges är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Kursen till teknikbolaget Minesto har gått urstarkt sedan årsskiftet. Det senaste kvartalet har investerare valt att sälja sig ur aktien till lägre och lägre kurser beroende på ett överskott av säljare och att köpintresset bland investerare har avtagit. Det kan bero på fundamentala nyheter och kursen visar nu en svag utveckling innanför en fallande trendkanal på medellång sikt.

Aktier med denna typ av säljsignaler har i genomsnitt haft en underavkastning på 5,1 procentenheter sämre än referensindexet enligt Investtechs forskningsresultat från mer är 26000 liknande tillfällen. Aktien har brutit ned genom stödet vid cirka 30.40 kronor som därmed har ombildats till en motståndsnivå. Vidare nedgång är därmed signalerad, och närmaste stöd återfinns nu runt 27.00 kronor på kort sikt och 20.00 kronor på medellång sikt. Brott upp genom 30.40 kronor skulle stärka utsikterna något och stängningskurser under 27.00 kronor skulle försvaga dessa en del.

Aktien är maximalt negativ på insynshandel där samtliga nio transaktioner som har registrerats i år har varit säljtransaktioner. Försäljning från rapporteringspliktiga insynspersoner kan vara en signal om att aktien är dyr. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -