På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser pekar på köpsignaler i ett investmentbolag och ett fastighetsbolag. Samtidigt varnas det för en medtechaktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) hade en positiv utveckling under måndagen och stängde på knappt 693 punkter. Det motsvarar en uppgång på 1.38 procent. Trendbilden är fortsatt positiv, om än försvagad av en ordentligt negativ volymbalans. Brott ned genom de stigande trenderna på kort- och medellång sikt indikerar fortsatt uppgång, om än med en svagare stigningstakt. Alternativt början på en mer horisontell utveckling.

Börsens stöd- och motståndsnivåer återfinns vid 628 respektive 705 punkter på medellång sikt. Brott genom dessa nivåer är negativt, respektive positivt för indexet.

I Investtechs Hausseindex har andelen optimister på marknaden sjunkit ordentligt senaste tiden. Indexet visar andelen aktier som gett köpsignal som sista signal, och utgör en optimistindikator för marknaden. Med ett kortsiktigt Hausseindex på 24 har vi inte sett lägre värden sedan mars/april. Här är det en ordentlig övervikt av investerarna som är pessimister. På lång sikt står indexet i 51, vilket indikerar att det är en marginell övervikt av de långsiktiga investerarna som är optimister.

Börsens insiders verkar dock positiva och har i huvudsak köpt aktier den senaste tiden. Den senaste veckan och månaden ligger köpandelen av alla insidertransaktioner Investtech har registrerat på 86 respektive 83 procent. Detta är högre än senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden. För sådana case anses också risken vara reducerad.

Sammantaget har vi rekommendationen Svagt negativ för OMXSPI-indexet på medellång sikt (1-6 månader).

 

Den tekniska bilden ser bra ut för investmentbolaget Creades. Med fokus på en investeringshorisont på medellång sikt (1-6 månader) ser aktien tekniskt stark ut. Kursen återfinns i en stigande trendkanal som är en teknisk köpsignal och indikerar att köpintresset bland investerare är ökande. Aktiekurser som återfinns i stigande trender ger goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender som bygger på data från 45958 signaler från nordiska aktier under perioden 1996-2018.

Det saknas motstånd på kursdiagrammen och närmaste stödnivå återfinns knappt 22 procent ned runt 700 kronor. enligt Investtechs forskningsresultat på kurs ovanför stöd är det goda statistiskt utsikter för vidare uppgång.

Creades har även en starkt positiv volymbalans. Denna bekräftar den positiva trenden då det är större handel i aktien på dagar med uppgång än på dagar med nedgång. Investerar kollektivet är alltså positiva till aktien. Enligt Investtechs volym-forskning har aktier med positiv volymbalans i genomsnitt presterat 3.9 procentenheter bättre än marknaden det kommande året.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Under måndagen rapporterade det finländska modulfastighetsbolaget Adapteo som är noterat på Stockholmsbörsen sin senaste kvartalsrapport. Marknaden reagerade positivt på informationen och kursen steg med runt 3 procent. Aktiekursen återfinns i en stigande trendkanal som indikerar att köpintresset bland investerare är ökande. Det ger goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs datagrundlag från 45958 signaler från nordiska aktier under perioden 1996-2018.

Aktien närmar sig stödet vid cirka 82.00 kronor, något som kan ge en reaktion upp. Ett brott ned genom 82.00 kronor kommer emellertid vara en säljsignal. Den 6 oktober identifierade Investtechs algoritm en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som är en teknisk köpsignal. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det ger en starkt positiv volymbalans vilket styrker trendbilden.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Medicinteknikbolaget RaySearch Laboratories aktiekurs har under de senaste månaderna fallit tillbaka från toppen i början av juli i år. Aktiekursen har brutit ned ur den fallande trendkanalen på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har valt att sälja sig ur aktien till lägre kurser. Trendbrottet öppnar upp för en starkare nedgångstakt. Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Årlig underavkastning har varit 10.8 procentenheter (%e) vilket är signifikant sämre än referensindexet.

Aktien har stöd runt 52.00 kronor och motstånd runt 90.00 kronor. Volymbalansen är negativ och försvagar aktien på kort sikt. Det innebär att det är större handel i aktien på dagar med nedgång än på dagar med uppgång. Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Årlig underavkastning har varit 4.6 procentenheter (%e) vilket är signifikant sämre än referensindexet.

Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -