På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

SCA-rapporten: En sammanfattning

Q3 Skogsbolaget SCA:s resultat på ebitda-nivå var bättre än väntat i tredje kvartalet. Jämfört med motsvarande kvartal i fjol försämrades resultatet till följd av lägre försäljningspriser, ett oplanerat produktionsstopp i Östrand och en positiv engångseffekt i fjol från försäljningen av terminalen i Rotterdam.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Resultat bättre än väntat. SCA:s resultat på ebitda-nivå blev -88 miljoner kronor i tredje kvartalet. Analytikerna hade räknat med -342 miljoner, enligt Infronts sammanställning. Ebitda-resultatet exklusive jämförelsestörande poster låg på 1.032 miljoner kronor och den justerade ebitda-marginalen på 23,8 procent. Väntat var 908 miljoner kronor respektive 19,4 procent.

Omsättning under förväntan. Försäljningen landade på 4.338 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 4.678 miljoner kronor.

Lägre försäljningspriser. Exklusive effekten av engångsposter från avvecklingen av tryckpappersverksamheten var resultatet för det tredje kvartalet något bättre än kvartalet innan för skogsbolaget SCA. Jämfört med motsvarande kvartal i fjol försämrades det dock på grund av lägre försäljningspriser i samtliga segment, ett oplanerat produktionsstopp i Östrand och en positiv engångseffekt föregående år från försäljningen av terminalen i Rotterdam.

Engångsposter från stängning inom tryckpapper. SCA beslutade under kvartalet att avveckla exponeringen mot den krympande tryckpappersmarknaden. Ortvikens tre tryckpappersmaskiner kommer att stängas under första kvartalet 2021. Efterfrågan på tryckpapper i Västeuropa har minskat med drygt 5 procent per år från 2008 och med 30-40 procent under pågående pandemi, skriver SCA. Avvecklingen medförde engångsposter med en negativ effekt på ebitda-resultatet om 1.120 miljoner kronor i tredje kvartalet.

Fortsatt stark marknad sågade trävaror. Virkesförsörjningen till SCA:s industrier var god under kvartalet och priserna på timmer och massaved stabila. Marknaden för sågade trävaror var fortsatt stark under det tredje kvartalet, driven av hög efterfrågan inom byggvaruhandeln i USA, Skandinavien och övriga Nordeuropa. SCA noterar även att marknadspriserna ökade i jämförelse med föregående period.

Oplanerat produktionsstopp inom massa. Inom segment Massa minskade leveransvolymen jämfört med föregående kvartal, främst till följd av det oplanerade produktionsstoppet under juli månad som begränsade produktionsvolymen. Produktionen har efter återstart varit stabil och på en god nivå, enligt SCA.

Prissänkning kraftliner. Det genomsnittliga försäljningspriset för kraftliner var lägre än kvartalet innan till följd av en prissänkning under kvartalet. Under perioden genomfördes ett planerat underhållsstopp i Munksund. Expansionsprojektet i Obbola fortlöper enligt tidplan och budget.

Hittills begränsade pandemieffekter. Effekterna på produktion och leveranser av SCA:s produkter har hittills varit begränsade under pandemin, skriver SCA i delårsrapporten och anger att osäkerheten är fortsatt stor och kan komma att ha effekt på SCA:s framtida resultat. Negativ påverkan har hittills främst skett inom produktområdet tryckpapper.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -