Höstrensa din ekonomi: Försäkringarna

Privatekonomi Försäkringar är en fragmenterad och snårig del av privatekonomin. Det gäller att inte vara underförsäkrad, men heller inte överförsäkrad eller dubbelförsäkrad. Placeras steg-för-steg-guide hjälper dig.

Spektret av försäkringar täcker allt från allmänna personförsäkringar till sakförsäkringar. Vissa är obligatoriska, andra får man via jobb eller fackförbund eller köper på egen hand.

Att lägga en timme eller två på att gå igenom vilka försäkringar du kan skippa och vilka du kan byta ut kan förhoppningsvis hjälpa dig att spara tusenlappar.

Hur försäkrad ska man vara?

En tumregel man kan höra när det kommer till försäkringar är att ”man ska bara försäkra det man inte har råd att förlora” och det är ofta en bra riktlinje. Den är dock lättare att applicera på vissa typer av försäkringar, typ hemförsäkring, få har råd med att huset brinner ned, men svårare när det kommer till personförsäkringar.

Försäkringsbehovet beror förstås också på hur tajt budgeten är i dagsläget. Har du en stor buffert och mycket pengar över varje månad är rimligen försäkringsbehovet inte lika stort, eftersom eventuell frånvaro från jobb eller ett trasigt kylskåp inte anstränger ekonomin alltför mycket.

Försäkringsbolagen talar gärna till vårt behov av trygghet i sin kommunikation, tänk ”för det du bryr dig om” och ”för allt du älskar”. Men när det kommer försäkringar är det inte helt fel att använda en annan del av hjärnan och ta fram sin inre matematiker också. Helst också sin inre jurist.

Hur försäkrad man ska vara är också en smaksak och lite beroende på personlighet. Vissa vill ha både hängslen och livrem och riktiga slarvpellar torde sannolikt få ut mer av sina försäkringar än de mest ordentliga – såtillvida slarvet inte påverkar premierna alltför mycket förstås.

Jenny Sparring är jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå. Hon håller med om att det är behov och ekonomi som avgör hur försäkrad var och en ska vara.

”Men vi delar in försäkringarna i ”krav enligt lag”, ”nödvändiga” och ”bra att ha” och det tycker jag är en bra uppdelning att utgå från."

Jenny Sparring

Precis som i de andra delarna av denna artikelserie börjar vi med det som går någorlunda snabbast att plöja igenom, i det här fallet den enda försäkringen man behöver ha enligt lag, nämligen en trafikförsäkring.

Trafikförsäkring – måste enligt lag

Att försäkra sin bil med en trafikförsäkring är den enda försäkring du måste teckna enligt lag. Däremot vill de flesta bilägare utöver det också ha en halv- eller helförsäkring eftersom trafikförsäkringen bara täcker skador som du orsakar i trafiken med bilen.

Bilförsäkring

I en halvförsäkring ingår i princip alltid trafik-, stöld-, brand-, glas-, allrisk-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. En helförsäkring är en halvförsäkring med vagnskadeförsäkring, alltså skador på karossen.

Har du en ny bil finns nästan alltid en vagnskadegaranti som räcker i tre år. Bilförsäkringar tecknas nästan alltid om ett år i taget, så lägg in en notis i kalendern när det är dags om du vill byta.

På sidor som Compricer och Insplanet kan du föra in ditt registreringsnummer och se vilket pris du kan få på din försäkring. Men tänk på att det inte är säkert att billigast är bäst, därför är det bra att använda Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida för att också jämföra hur många poäng försäkringen fått för innehållet i deras rankning.

Har du en bil där andrahandsvärdet inte är särskilt stort och du har en helförsäkring är det läge att fundera på om du ska byta till halvförsäkring istället. Det är helt enkelt en avvägning mellan värdet på din bil, skillnad i kostnad mellan hel- och halvförsäkring, självrisken och risken för att bilen får en vagnskada.

Fundera på om du exempelvis skulle råka ut för en vagnskada i snitt var tredje år, skulle det vara mer ekonomiskt att spara prisskillnaden mellan halv- och helförsäkringen i en bilbuffert? Liknande räkneexperiment kan du också göra när du exempelvis väljer nivå på självrisk.

Behöver du en assistansförsäkring?

Bärgning och hemtransport ingår i alla halv- och helförsäkringar. I försäkringsvillkoren kallas det för räddning. Det betyder att du till viss del är dubbelförsäkrad om du har en assistansförsäkring. Du behöver däremot inte betala självrisk (ofta 1 500 kronor) och du får ersättning för hyrbil i ett antal dagar.

Just hyrbil kan vissa bilförsäkringar modell större även ersätta, så det är bra att ta sig en titt på att du inte betalar för mycket enbart för självrisken om bilen skulle bli stående. Ofta kan assistansersättningen bara användas ett par till tre tillfällen per år.

Hemförsäkring – nödvändig försäkring

Alla bör ha en hemförsäkring. Det du kan undersöka är förstås om du betalar ett bra pris för en bra försäkring. Bor du i bostadsrätt eller villa behöver du ha en särskild försäkring eller tillägg för just detta.

Det du kan kolla upp är om din eventuella bostadsrättsförening redan har ett bostadsrättstillägg i sin fastighetsförsäkring, för i så fall behöver du inte teckna detta.

Förutom att skydda ditt hem och din egendom ingår alltid reseskydd, ett rättsskydd, ett överfallsskydd och ett ansvarsskydd i en hemförsäkring.

En hemförsäkring gäller ett år i taget, därför är det långt ifrån säkert att du kan byta just nu. Gör ändå researchen och skriv in en notis i kalendern om du hittar ett bättre alternativ till samma eller lägre pris än det du betalar idag.

”Vissa har fler än en hemförsäkring, men det är onödigt”, säger Jenny Sparring.

Här kan du jämföra olika hemförsäkringar.

Reseförsäkring för längre resor – nödvändig försäkring

En reseförsäkring ingår alltså alltid i hemförsäkringen, men bara i ett visst antal dagar (ofta 45). Ofta finns också en reseförsäkring om du betalar resan med ett kreditkort, men är oftast ett komplement till hemförsäkringens reseskydd.

Ska du vara borta längre än så eller om ditt vuxna hemmaboende barn ska jobba, studera eller bara ut och luffa utomlands behövs en extraförsäkring. En akut sjukdom eller skada kan annars i värsta fall göra dig skuldsatt för livet.

Barnförsäkring – nödvändig försäkring*

När det gäller barnförsäkringar är det bra att välja rätt från början, eftersom minsta lilla symtom hos barnet som du har sökt hjälp för kan göra det omöjligt att kvalificera sig för allt skydd som en barnförsäkring annars innebär. Säg alltså aldrig upp en barnförsäkring innan du tecknat en ny!

Här kan du jämföra olika barnförsäkringar.

Läs också vad Placera skrivit om vad som är bra att tänka på när det kommer till barnförsäkringar och varför en gravidförsäkring faktiskt är en av de få försäkringar du rent statistiskt går plus på, eftersom det är en lockprodukt till den lukrativa barnförsäkringen.

Jenny Sparring tycker att man ska ha en gruppförsäkring ifall man inte har råd med en individuell försäkring.

”Då får man ett förmånligt pris men med ett mindre omfattande skydd.”

Tänk på att skolans eller förskolans försäkring bara täcker olycksfall och inte alltid under fritiden.

*Det finns en (visserligen ganska perifer och för vissa kontroversiell) diskussion om huruvida den individuella barnförsäkringen verkligen behövs och istället kan ersättas med ett eget sparande. Det vill säga att du är ditt eget försäkringsbolag – inte minst för att samhällets stöd är ganska långtgående, risken för en allvarlig skada är ganska liten och premien ganska hög.

Det är ett beslut som bara du kan ta och behovet ska i så fall ställas mot vad du får att barnet riskerar en bestående funktionsnedsättning orsakad av en olycka eller sjukdom. Just den medicinska och den ekonomiska invaliditeten är de viktigaste delarna i en barnförsäkring och anledningen till att ha en. Diverse ärrersättning och liknande är snarare bara grädde på moset.

Ett allvarligt sjukt barn kan leda till stora inkomsttapp för föräldrar och behov av till exempel ändringar i boendet, men också att barnet kanske aldrig kan försörja sig själv, så se i så fall till att räkna på det ordentligt, både utifrån hur ekonomin ser ut idag, hur det allmänna försäkringsskyddet ser ut, spardisciplin med mera. Tänk på att även ett med ett ambitiöst sparande så tar det några år att komma upp i summor av betydelse – och ditt barn kan ju bli sjukt redan första levnadsåret.

Olycksfallsförsäkring – bra att ha

Det är vanligt att man har en olycksförsäkring via jobbet och/eller fackförbundet, ta reda på vilka försäkringar just du omfattas av. Just olycksfallsförsäkringar kan du ha flera, det vill säga vara dubbelförsäkrad, utan att det behöver vara dåligt då du kan få ut stora delar av försäkringen från flera försäkringsbolag.

”Det är ganska vanligt att man har olycksförsäkringar från flera håll. Det enda man inte får dubbelt av är ersättningar för kostnader”, säger Jenny Sparring.

Den olycksfallsförsäkring som du har via jobbet gäller ofta/alltid bara just till, från och på arbetet, men det brukar gå att teckna en tilläggsförsäkring för att utöka skyddet, berättar Jenny Sparring.

”Det är precis samma resonemang som med barnförsäkringar, gruppförsäkringarna är billigare, men ger inte samma skydd.”

Sjuk- och olycksfallsförsäkring – bra att ha

Det finns också kombinerade sjuk- och olycksfallsförsäkringar och precis som i barnförsäkringen är det medicinsk och ekonomisk invaliditet som är det viktiga.

”Varför vi anser sjuk- och olycksfallsförsäkring är bra att ha för vuxna, men nödvändiga för barn är för att vuxna nästan alltid får ett visst stöd från Försäkringskassan vid ekonomisk invaliditet, eftersom man ofta har en inkomst att försäkra. Ett barn får också ett visst stöd, men lägsta möjliga om skadan är så stor att barnet aldrig kommer ut i arbetslivet”, säger Jenny Sparring.

Tänk dock på att din ålder kan ha en kraftig påverkan på försäkringsbeloppet och att detta skiljer sig från försäkring till försäkring. Vissa försäkringar har exempelvis ett sänkt försäkringsbelopp med 10 procent per år från och med 50 års ålder, andra inte alls.

Här kan du jämföra sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Priser får du undersöka själv, eftersom de sätts utifrån individuella förutsättningar.

Det kan vara vanskligt att byta försäkring, i alla fall om du inte varit frisk som en nötkärna. Precis som med barnförsäkringen gäller det att se till att du beviljas försäkringen från det nya försäkringsbolaget innan du säger upp det gamla.

”Vissa försäkringsbolag lockar med att det inte krävs någon hälsodeklaration, men tänk på att de mest diffusa symtom långt bak i tiden som kan finnas i dina journaler kan utesluta ersättning för vissa sjukdomar”, säger Jenny Sparring.

Tänk också på att vissa försäkringar inte innefattar skador vid all typ av idrott.

Inkomstförsäkring – bra att ha

Hur stort ditt behov av att teckna en egen inkomstförsäkring avgörs av tre faktorer. Den ena är såklart hur bra du och ditt hushåll skulle klara sig med en lägre inkomst och den andra hur lätt det skulle vara för dig att hitta ett nytt jobb med minst lika bra lön. Den tredje faktorn är hur ditt skydd ser ut i form av andra inkomstförsäkringar.

”Man kan aldrig få full ersättning med en inkomstförsäkring”, säger Jenny Sparring.

Upp till 80 procent enligt lag är gränsen för hur mycket du kan få om du förlorar jobbet, 90 procent om du blir sjuk.

Så, ta reda på 1) vilken inkomst du får av försäkringskassan/a-kassan om du blir sjuk/arbetslös 2) om du har en inkomstförsäkring via eventuellt fackmedlemskap och vad den täcker 3) om du har någon inkomstförsäkring via jobbet och vad den täcker 4) om du behöver ytterligare skydd eller om det kan ersättas med ett sparande exempelvis.

En inkomstförsäkring som du tecknar privat ska alltså komplettera den arbetslöshetsförsäkring du får från Försäkringskassan, A-kassan och om du har någon försäkring via facket eller arbetet.

”Man får fundera på om man skulle klaras sig med ersättningen från Försäkringskassan och a-kassan”, säger Jenny Sparring.

Är du med i a-kassan kan du  i vanliga fall aldrig få mer än 80 procent av ersättningstaket på dryga 25 000 kr/mån. Det blir ungefär 14 500 kronor efter skatt. Tänk på att det för tillfället råder särskilda regler inom a-kassan i spåren av corona. Dem kan du läsa mer om här.

Om du är medlem i a-kassan kan du alltså ha en extra inkomstförsäkring som ofta ingår i ett eventuellt fackmedlemskap, men den har ofta ett tak. Har du hög lön och små marginaler i din ekonomi kan det alltså finnas anledning att se över om du ska komplettera den.

Du kan inte teckna en inkomstförsäkring om du inte är med i a-kassan. Det är förstås viktigt att ha koll på hur många dagar inkomstförsäkringen gäller samt kvalifikationstid och eventuell karenstid.

Se till att försäkringsbolaget har rätt uppgifter om din lön. Om du tecknar en ny inkomstförsäkring kan du behöva lämna en hälsodeklaration och då gäller även här att inte säga upp den gamla försäkringen innan du tecknat en ny.

Livförsäkring – kan vara bra att ha

Anledningen till att ha en eller flera livförsäkringar är att de efterlevande ska klara sig ekonomiskt i händelse av din död. Ofta kretsar behovet kring att klara att bo kvar exempelvis. Det är inte ovanligt att ha fler livförsäkringar eller liknande funktioner inbakade andra försäkringar.

Här är det alltså på sin plats att 1) se till de efterlevandes behov 2) ta reda på vilka livförsäkringar och livförsäkringsmoment du har 3) minska eller utöka skyddet beroende på behov och se var du får mest skydd för pengarna.

I punkt 2 ovan kan du kolla ditt livförsäkringsskydd i dessa försäkringsformer:

- Tjänstegrupplivförsäkring

- Låneskydd, via banken

- Gruppförsäkringspaket där livförsäkring ingår

- Tjänstepensioner med återbetalningsskydd

- Kapitalförsäkring med sambo/partner som förmånstagare

Kanske du kommer fram till att återbetalningsskyddet på tjänstepensionen är mycket dyrare än en vanlig livförsäkring eller att ett låneskydd (alltså att halva bolånet löses om du eller den du delar lånet med dör) är ett mer kostnadseffektivt sätt att trygga familjen ifall du skulle dö.

”Vi brukar ge rådet att alltid jämföra kostnaden för en livförsäkring med kostnaden för den minskade pensionen med återbetalningsskydd”, säger Jenny Trapper.

Tänk på att en ansökan för att teckna en livförsäkring ofta kräver en hälsodeklaration.

Försäkringar du bör överväga att skippa

Har du någon eller några av dessa försäkringar? Då är risken stor att du är dubbelförsäkrad eller åtminstone betalar onödigt mycket för en dålig försäkring.

Tandvårdsförsäkring (särskilt om den inte är via Folktandvården): Här finns många oseriösa aktörer och undantagen i försäkringsvillkoren är ofta många.

Produktförsäkringar: Försäkringar för enskilda produkter kan nästan alltid ersättas med en allriskförsäkring i hemförsäkringen och blir på så sätt mycket billigare.

Avbeställningsskydd vid resa: Många tror att skyddet är mycket större än det faktiskt är och avbeställningsskydd vid sjukdom ingår i mer omfattande hemförsäkringar och i regel om du betalat resan med ett kort.

ID-skyddsförsäkring: Ingår i flera hemförsäkringar.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -