På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser visar på köpsignaler i ett läkemedelsbolag och ett friluftsbolag. Däremot varnas det för en Cleantech-aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) föll kraftigt under måndagen, en nedgång 2.90 procent och stängde strax under 704 punkter. Indexet har marginellt brutit ned genom stödet vid cirka 705 punkter. Etablerat brott indikerar vidare nedgång. Negativ volymbalans indikerar att volymen är hög på nedgångsdagar och låg på uppgångsdagar, något som försvagar indexet. På lång sikt återfinns fortsatt kursen inom en stigande trendkanal.

Investtechs Hausseindex mäter andelen optimister på marknaden. Den senaste tiden har värdena fallit ordentligt. Indexet visar andelen aktier som gett köpsignal som sista signal, och utgör en optimistindikator för marknaden. Med ett kortsiktigt Hausseindex på 39 har det inte varit lägre värden sedan mars/april. Det är därmed en övervikt av pessimister kontra optimister på marknaden. På lång sikt är det med ett värde på 64 fortsatt en övervikt av optimister.

Börsens insiders verkar dock positiva och har i huvudsak köpt aktier den senaste tiden. Den senaste veckan och månaden ligger köpandelen av alla insidertransaktioner Investtech har registrerat på 84 respektive 79 procent. Detta är högre än senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden. För sådana case anses också risken vara reducerad.

Sammantaget har vi rekommendationen Neutral för OMXSPI-indexet på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör dock att rekommendationen snabbt kan ändras.

 

Rent tekniskt ser det bra ut för Thule Group som är verksamma inom sport- och fritidsbranschen. Under förra veckan presenterade bolaget sin kvartalsrapport och marknaden reagerade positivt. Kursen återfinns i stigande trendkanaler på kursdiagrammen för kort till lång sikt. Stigande trender är en teknisk köpsignal som indikerar att köpintresset bland investerare är ökande och ger goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender.

Det saknas motstånd på kursdiagrammen från kort till lång sikt och närmaste stödnivå återfinns runt 290 kronor på kort sikt och 262 kronor på medellång sikt. enligt Investtechs forskningsresultat på kurs ovanför stöd är det goda statistiskt utsikter för vidare uppgång.

En starkt positiv volymbalans bekräftar de positiva trenderna. Enligt Investtechs volym-forskning har aktier med positiv volymbalans i genomsnitt presterat 3.9 procentenheter bättre än marknaden det kommande året. Aktien har dessutom ett RSI-värde på 71 och därmed ett starkt positivt momentum som även det indikerar en ökande optimism och en vidare uppgång.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till läkemedelsbolaget Cantargia har brutit upp ur den stigande trendkanalen på medellång sikt. Stigande trender indikerar att köpintresset bland investerare är ökande och ett brott upp öppnar upp för en ännu starkare stigningstakt. Det är en teknisk köpsignal som statistiskt ger goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier som brutit upp ur stigande trender. I tillägg har aktien en positiv volymbalans som bekräftar den stigande trenden.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet för medellång sikt och i mitten av augusti bröt kursen upp genom motståndet runt 24.50 kronor som därmed ombildades till en ny stödnivå. Vidare uppgång är signalerad vilket även stöds statistiskt av Investtechs forskningsresultat på mer än 44000 liknande signaler från nordiska aktier.

Den rödfärgade tonen på aktiekursen indikerar ett högt RSI-värde starkt positivt momentum som även det är en stark köpsignal enligt Investtechs studier högt och lågt RSI.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Cleantech-bolaget Cortus Energy som är noterad på First North kan vara en drömaktie för den riskvilliga investeraren som handlar på kort sikt. Aktien har en skyhög volatilitetsrisk som i genomsnitt ligger på 36.74 procent. Det betyder att den genomsnittliga skillnaden mellan högsta och lägsta kurs på månadsbasis har varit 36.74 procent och att kursen kan förväntas stiga och falla med många procent på relativt kort tid.

Genom att studera kursdiagrammet på medellång sikt så ser man tydligt hur kursen har rört sig relativt sidledes mellan topp- och bottennivåer under de senaste 18 månaderna. Investtechs trendalgoritm som dagligen söker efter den mest optimala trendkanalen bland mer än 80000 kombinationer av trender har identifierat en negativ trend där kursen har brutit den fallande trendkanalen nedåt. Det är ett resultat av att investerare under den senaste tiden har valt att sälja sig ur aktien till lägre kurser. Trendbrottet öppnar upp för en starkare nedgångstakt. Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Årlig underavkastning har varit 10.8 procentenheter (%e) vilket är signifikant sämre än referensindexet, läs mer här.

Aktien har även marginellt brutit ned genom stödet vid cirka 0.43 kronor. Etablerat brott indikerar vidare nedgång. Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Årlig underavkastning har varit 2.7 procentenheter (%e) svagare än referensindexet, läs mer här.

Volymbalansen är negativ och försvagar aktien på kort sikt. Det innebär att det är större handel i aktien på dagar med nedgång än på uppgång. Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Årlig underavkastning har varit 4.6 procentenheter (%e) vilket är signifikant sämre än referensindexet, läs mer här.

RSI är under 30 efter kursnedgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt negativt momentum och ytterligare nedgång indikeras. RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket understödjer den negativa trendbilden. Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Årlig underavkastning har varit 6.2 procentenheter (%e) vilket är signifikant sämre än referensindexet, se mer här.

Så baserat på forskning från tekniska element som trend, stöd och motstånd, volym och RSI och tusentals tekniska signaler från aktier som har haft samma negativa säljsignaler så går det att konstatera att det statistiskt ser mörkt ut på medellång sikt (investeringshorisont på 1-6 månader). Aktien kan däremot appellera till den riskvilliga investeraren som handlar på kort sikt.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

 

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -