På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Även Traton ser ljuset i tunneln

Aktieanalys Fordonstillverkaren Traton, som äger Scania, lämnade nyligen preliminära Q3-siffror i en omvänd vinstvarning och som visar på en tydlig återhämtning. Lägg till förvärvet av amerikanska Navistar, och aktien värderas ändå lågt med ett p/e-tal idag på 10 gånger för nästa års vinst.

Den tyska fordonskoncernen Traton tillverkar lastbilar och bussar genom dotterbolagen Scania, Volkswagen och MAN. Nu i oktober lade Traton även ett bud på hela amerikanska Navistar om 44,5 dollar per aktie vilket innebär att fusionen, med avvaktan för godkännande av alla parter, till slut blir ett faktum efter flera förhandlingsronder.

Sedan tidigare äger Traton 17 procent av Navistar och som ifjol redovisade en årsomsättning på drygt 11 miljarder USD. Att en konsolidering sker är inte oväntat då Navistar och delar av Traton visat på en dålig lönsamhet de senaste åren, varför större skalfördelar är nödvändigt i konkurrensen. Det gäller till exempel framtagandet av nya drivlinor som kräver stora investeringar i produktionen samt forskning och utveckling.

Traton-aktien, som är sekundärnoterad på Stockholmsbörsen, har i år fallit med cirka 25 procent och har därmed inte återhämtat sig i samma utsträckning som Volvo-aktien. Men en förändring kan nu vara på väg.

Traton på Stockholmsbörsen med jämförelse till Volvos B-aktie

Scania aviserade i förra veckan att man anställer 300 personer till sin produktion i Södertälje, och är ett tydligt besked om att industrin är på väg tillbaka efter den värsta delen av pandemin. Enligt Scania-vd:n Henrik Henriksson utvecklas marknaden starkare än väntat och med en solid orderbok i bakgrunden så kommer bolaget att höja tempot ganska rejält under hösten.

Även utsikterna till 2021 ser bra ut där man redan nu indikerar att efterfrågan håller i sig. Att man kan se en sådan här utveckling är kopplat till att kunder tidigare lagt sina investeringar åt sidan i väntan på en marknadsvändning, och nu när pandemin börjar att ebba ut så kommer alla kunder tillbaka på samma gång.

Uppgifterna från Scania kommer bara några dagar efter att det tyska moderbolaget Traton lämnat en omvänd, positiv, vinstvarning med preliminära siffror för det tredje kvartalet och som visade på en tydlig omsättnings- och resultatåterhämtning. Omsättningen förväntas visserligen att minska till preliminärt 5,7 miljarder euro och rörelseresultatet till ungefär 210 miljoner euro, men ser man till det andra kvartalets resultatsiffra på -382 miljoner euro på koncern-nivå (industriellt segment -400) så är det trots allt en markant förbättring. Och i sin guidance, prognos, för det fjärde kvartalet så pekar ledningen på ett fortsatt positivt utfall givet utvecklingen i det tredje kvartalet. Detta är dock under förutsättningen att det inte blir några storskaliga förändringar i pandemin som påverkar affärsområdena.

Källa: Traton

Niomånadersrapporten kommer att släppas i sin helhet den 10:e november, men konkurrenten AB Volvo lämnade sin niomånadersrapport redan i mitten av oktober och intressant i rapporten är det tydliga trendskifte man kan se både inom ordrar och leveranser under det tredje kvartalet. Det gäller framför allt Amerika och Europa. I Asien är trenden inte lika synbar men det kan bero på att exempelvis Kina, med snabba nedstängningar, lyckats få sina ekonomier att stabiliseras ganska fort.

Order- och leveransutveckling för tunga och medeltunga lastbilar för AB Volvo. Källa: AB Volvo 

AB Volvo brukar i regel publicera data för den globala lastbilsmarknaden och även här kan vi se en indikation på en vändning framöver i Nordamerika, Brasilien, Europa och Indien. För Traton så är Europa och Sydamerika/Brasilien mycket viktiga marknader och med Navistar-förvärvet så blir Traton också en stor aktör på den nordamerikanska lastbilsmarknaden. Ifjol hade Navistar en marknadsandel på 19 procent i USA och utmärker sig också som den ledande leverantören av skolbussar i landet.

Marknadsutveckling för lastbilar globalt. Källa: AB Volvo Q3-2020 presentation.

Blickar man mot den finansiella historiken så är det bara Scania som når upp till en likartad lönsamhetsnivå som AB Volvo. Scania stod ifjol för ungefär 52 procent av omsättningen och 80 procent av rörelseresultatet för Traton. Och inom Scania så kommer majoriteten av rörelseresultatet från tillverkning av lastbilar. Under de senaste tre åren så har Scanias rörelsemarginal legat på cirka 9-11 procent, vilket kan ställas mot Volvos lastbilssegment på 8-11 procent.

Om man tycker det går dåligt för Volvo Bussar så är situationen för Volkswagens lastbilar och bussar värre där Volvo över tid, och i ett genomsnitt, visar på en bättre lönsamhet. Det är som sagt bara Scania som når upp till Volvos standard och Scania ses också som premiumaktören i Traton-koncernen när det gäller innovation.

Man kan också diskutera Tratons riskprofil. En uppenbar risk finns nämligen i balansräkningen i form av en hög skuldsättning. På ett år så har nettoskulden för hela koncernen ökat från 7390 miljoner Euro ifjol till 8650 miljoner Euro vid utgången av det första halvåret i år. Analytikerkåren bedömer samlat att nettoskulden fortsätter att öka under resterande del av året till cirka 10 500 miljoner euro. En viktig orsak är förvärvet av Navistar. Mot prognosen för rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda), och för innevarande år, så betyder ovan en nettoskuldskvot på 7 gånger. Det får anses vara högt för ett cykliskt industribolag - inte minst om man ställer balansräkningen mot AB Volvo.

Men en viktig orsak till skuldsituationen är inte bara Navistar-förvärvet utan också resultatnedgången i år. Till utgången av 2021 så förväntar sig analytikerkåren samlat att nettoskulden ligger kvar på 10 500 miljoner euro, men att rörelseresultatet före avskrivningar återhämtar sig till nästan 2800 miljoner euro. Nettoskuldskvoten sjunker därmed till 3,8 gånger år 2021 och vidare till 3,0 gånger år 2022. Det är på mer normala nivåer. Att Traton-ledningen valde att dela ut till aktieägarna nu i september tycker vi är en indirekt bekräftelse om att den finansiella situationen är hanterbar där finansiering kommer att erhållas via Volkswagen Gruppen för Navistar-förvärvet. Volkswagen Finance Luxemburg är sedan tidigare majoritetsägare i Traton.

I resultaträkningen så skissar de analytiker som täcker Traton att omsättningen växer med 14 procent till 24,5 miljarder euro år 2021. För 2022 så förväntas tillväxten att ligga på en nivå om 8 procent, vilket vi tycker är rimligt då kundernas investeringsnivå blir ovanligt hög direkt efter den värsta delen av pandemin med längre nedstängningar. Som vi lyft fram tidigare i vår analys för AB Volvo så blir ett vaccin avgörande för att länder kontinuerligt ska hålla öppna.

Vi anser i övrigt att analytikerkårens prognos är försiktig beaktat Navistar-förvärvet, men beror troligen på att man avvaktar godkännanden från alla parter. Om godkännanden erhålls så ser vi att estimaten kan revideras uppåt både i omsättning och resultat.

lönsamhetssidan så förväntas det idag dröja till år 2022 innan vi är tillbaka på 2019 års marginalnivå kring 7 procent. På vägen dit antar analytikerkåren i snitt att rörelsemarginalen till nästa år landar på drygt 5 procent, vilket på sista raden betyder en vinst per aktie om cirka 1,9 euro.

För att höja lönsamheten så är det uppenbart att Traton-ledningen behöver adressera Volkswagen-segmentet där resultatet under de senaste tre åren varit svagt i relation till Scania och MAN. Med Navistar-förvärvet så ökar Traton-koncernen som sagt även sin exponering mot den nordamerikanska lastbilsmarknaden som är en av världens största. Synergipotential på både intäkts- och kostnadssidan kan potentiellt överraska analytikerkåren i sina prognoser framöver där Traton förbättrar sin konkurrensposition med ökade skalfördelar. Det gäller t.ex. produktutveckling, inköp och logistik men också marknadsföring.

Ställt mot dagens aktiekurs så innebär en vinst per aktie på 1,9 Euro nästa år ett p/e-tal om knappt 10 gånger. Det kan låta billigt fast med en relativt hög nettoskuldsättning, i ett sektorperspektiv, så ska Traton inte handlas till en hög p/e-multipel då skuldsättningen i sig reflekterar en hög finansiell risk och som medför ett högre avkastningskrav. Detta gör sammantaget att vinstmultipeln sjunker, allt annat lika, där investerare kanske ser en risk för nyemission för att stärka likviditeten i bolaget. Vi anser därför att en p/e-multipel kring 11,5 gånger kan motiveras, mot det normala 12-14 gånger.

Multiplicerar vi ett p/e-tal på 11,5 med nästa års vinst per aktie (1,87 Euro), och i övrigt adderar 2020 års förväntade utdelning (0,22 Euro), så utmynnar det i ett börsvärde på nästan 22 Euro per aktie. I skrivande stund betyder det en uppsidepotential på drygt 20 procent.

Man kan givetvis diskutera huruvida Traton är ett bättre eller sämre bolag än t.ex. AB Volvo och vidare om riskprofilen syns i värderingen. Men vi anser att förväntningarna i Traton är så pass låga att mycket av de risker som lyfts fram redan har prisats in i dagens värdering. Att Scania, som utgör en betydande del av Traton, dessutom ser bra utsikter för resterande del av året samt 2021 så talar det emot dagens låga värdering som inte antar någon större tillväxtåterhämtning framöver. Vi vågar därför ta klivet och trycka på köpknappen i detta läge.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
TRATON Köp 176,54 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -