På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Savosolar, Nitro Games, Akelius och Poolia har publicerat sina siffror för det tredje kvartalet.

Solvärmeproducenten Savosolars omsättning uppgick till 1,7 miljoner euro i det tredje kvartalet 2020 (0,1). Rörelseresultatet låg på -0,8 miljoner euro (-1,3) och efter skatt var resultatet -1,0 miljoner euro (-1,3).

Vd Jari Varjotie pekar på att Savolsolars verksamhet fortsatte att utvecklas bra under tredje kvartalet trots pandemin. Pågående kundprojekt i Centraleuropa kunde fortsätta efter att restriktioner på grund av covid-19 lättades i början av sommaren.

Orderstocken låg på 2,2 miljoner euro i slutet av september. Motsvarande siffra i fjol var 4,8 miljoner euro, men då ingick ett kontrakt i franska Issoudun, bolagets största order hittills.

Savosolar konstaterar att covid-19-pandemin har lett till försenade investeringsbeslut hos en del industrikunder och nya restriktioner kan komma att ytterligare skjuta upp investeringsbeslut och leveranser.

I september meddelade Savosolar att det hade slutfört tidigare aviserade personalförhandlingar och beslutat att 21 personer skulle varslas i max 90 dagar under de kommande tre månaderna.

Gamingbolaget Nitro Games redovisar intäkter på 0,1 miljoner euro (0,3) och ett ebitda-resultat om -0,8 miljoner euro (-0,3) för det tredje kvartalet 2020. Kassan och kassaekvivalenter uppgick till cirka 4 miljoner euro vid utgången av kvartalet.

Nitro Games fokus är på spelet Lootland där utvecklingen mot mjuklansering går framåt, skriver vd Jussi Tähtinen i rapporten.

"Vi har framgångsrikt tilldelat projektet mer resurser och känner oss positiva kring de sekventiella förbättringar vi har sett i tekniska utvärderingar", skriver han.

I service-verksamheten har Nitro Games utvärderat resultaten av mjuklanseringen av The Hunter: Mobile som gjordes tillsammans med Expansive Worlds. Spelet mötte inte Nitros prestationskriteria och därför har beslutet gemensamt fattats av parterna att inte fortsätta med spelet.

"Vi gillade samarbetet med Expansive Worlds och är öppna för eventuella framtida samarbeten skulle tillfälle uppstå", skriver Nitro Games.

I bolagets så kallade MVP-process har Nitro fokuserat på att skapa nya spelkoncept inom shooter-kategorin. Under tredje kvartalet, av de 20 koncept som bolaget hade, har totalt tre spel gått igenom förproduktion till MVP-testning. Bolaget har till viss del använt partnerstudios för att temporärt rampa upp utvecklingen utan att öka de fasta kostnaderna.

"Men detta återspeglas dock i ökade tredjepartskostnader under kvartalet", skriver vd.

First North-listade Akelius redovisar hyresintäkter på 118 miljoner euro (120) för det tredje kvartalet 2020. Driftöverskottet blev 67 miljoner euro (64) och överskottsgraden uppgick till 57,0 procent (53,1).

Rörelseresultat exklusive värdeförändringar, ebitda, blev 59 miljoner euro (57). Periodens resultat summeras till 26 miljoner euro (79).

Bemannings- och rekryteringsföretaget Poolia redovisar ett resultat efter skatt på 3,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (8,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:07 kronor (0:19).

Nettoomsättningen uppgick till 342 miljoner kronor (417). Intäkterna i kvartalet minskade med 18 procent jämfört med samma period 2019, vilket i princip i sin helhet är hänförligt till effekter av covid-19-pandemin, skriver Poolia.

Rörelseresultatet blev 5,4 miljoner kronor (11,1) och rörelsemarginalen var 1,6 procent (2,6). Resultatet före skatt uppgick till 4,8 miljoner kronor (10,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12,4 miljoner kronor (11,3).

"Efterfrågan på bemanningstjänster påverkades även under det tredje kvartalet 2020 negativt av den nedstängning av samhällen som spridningen av covid-19 gett upphov till. Detta ledde till såväl minskad omsättning som lägre resultat för koncernen i kvartalet jämfört med samma period föregående år", skriver Poolia.

Störst omsättningsminskning skedde i Tyskland, Norge och Finland där samhällena i stora delar stängts. I dessa länder nyttjar Poolia de stödinstrument som ställts till förfogande av respektive lands regeringar.

"I Norge och Finland har vi med hjälp av dessa stöd, men också tack vare en hög aktivitetsnivå, nått positiva rörelseresultat", skriver vd Jan Bengtsson i delårsrapporten.

I Tyskland gjorde Poolia förlust under perioden.

"I Sverige, som präglats av mer öppenhet än ovan nämnda länder, har vi drabbats i mindre utsträckning och vi har även börjat skönja en viss ökning av efterfrågan. Vi beslöt därför att avbryta samtliga permitteringar i Sverige efter semestrarna. Det påverkar vårt resultat negativt på kort sikt men ger oss marknadsfördelar när den pågående krisen är över", skriver vd.

I Sverige noterar Poolia stor skillnad i efterfrågan mellan olika sektorer. Under det tredje kvartalet var nedgången i efterfrågan störst inom delar av den traditionella verkstadsindustrin och turist- och besöksnäringarna. Intäkterna från Poolias rekryteringsaffär har också minskat. Från Poolias kunder inom läkemedel, livsmedel, logistik och offentlig sektor är efterfrågan oförändrad.

"Poolias utveckling under kommande kvartal påverkas av i vilken grad myndigheterna på våra marknader väljer att hålla samhällena öppna. Vi ser tydligt att den svenska vägen varit mer gynnsam för vår affär, än den som många andra länder valt. Trots de utmanande tider som råder i spåren av covid-19-pandemin, hyser jag gott hopp om framtiden. Vi har en stark balansräkning och en god kassa. Vi har goda kundrelationer och kompetent personal. Sammantaget står vi därför väl rustade att ta oss an kommande kvartal", skriver Jan Bengtsson.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -