På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Växande Arjo värt en hög värdering

Aktieanalys Medicinteknikbolaget Arjo har sedan noteringen i december 2017 haft en fantastisk aktiekursresa. Marknadsutsikterna är mycket positiva och med en hög vinstvisibilitet så går det fortsatt att motivera en hög värderingsmultipel för bolaget.

Medicinteknikbolaget Arjo utgjorde tidigare affärsområdet Patient and Post Acute Care (PPAC) inom Getinge, men knoppades av under hösten 2017. Sedan dess har aktien avancerat med cirka 130 procent, vilket är en bättre kursutveckling än för Getinge-aktien.

Arjo och Getinge (ombaserat)

Orsaken till ovan utveckling går att finna i årsredovisningen för 2019 där Arjo, under ledning av Joacim Lindoff som vd, sett en stark tillväxt i Nordamerika och Övriga världen, goda resultat från effektiviseringsinitiativ samt positiva bidrag från förvärv och partnerskap. Detta bidrog till att både omsättningen och rörelsemarginalen stärktes ifjol.

Produktförsäljning stod under 2019 för cirka 60 procent av omsättningen, och resterande del service (inklusive reservdelar) samt uthyrning. Ser man till den geografiska fördelningen så stod Nordamerika och Västeuropa för majoriteten av omsättningen under fjolåret.

Värt att notera i övrigt är att koncernen inte har några kunder som står för 10 procent eller mer av den totala omsättningen. Det gör att omsättningsutvecklingen blir ganska stabil över tid och att affärsmodellen är mindre sårbar vid större kriser.

Marknaden för Arjos produkter förväntas växa kontinuerligt under en lång tid framöver. Tillväxtpotentialen är störst i segmentet Övriga världen och som stod för 13 procent av bolagets omsättning under 2019, och med en organiskt tillväxt på 12 procent. Här ingår länder/regioner som Östeuropa, Japan, Kina och Brasilien. Globala megatrender som en allt växande andel äldre i världen på grund av demografi, ökade krav på arbetsmiljö samt vårdkvalitet påverkar efterfrågan på marknaden.

Exempel på produktområden hos Arjo

Källa: Arjo - årsredovisning, 2019. (VTE-prevention är en kompressionsbehandling för säkert och effektivt förebyggande av ventrombos (VTE/DVT) och behandling av ödem.)

Bolaget lämnade sin delårsrapport i mitten av juli och där omsättningen under det andra kvartalet ökade organiskt med drygt 2 procent till 2,3 miljarder kronor. Då ska man även beakta en påverkan från pandemin där tillväxten hölls tillbaka av den begränsade åtkomsten till sjukhus och äldreboenden globalt. Detta påverkar främst produktkategorier som patienthantering, hygien och service. Försäljningen av sjukvårdssängar och trycksårsmadrasser var dock positiv under kvartalet, och uthyrningsverksamheten i USA såg också höga volymer.

Kombinerat med en bra kostnadskontroll så bidrog ovan till att det underliggande, justerade, rörelseresultatet kunde stärkas med nästan 50 procent till 244 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 10,8 procent (7,5) under samma period.

I sitt vd-ord, i delårsrapporten, skriver Joacim Lindoff att ledningen ser positiva tecken på att åtkomst till sjukhus och äldreboenden gradvis ökar, och att bolaget under det tredje och fjärde kvartalet kommer att se en successiv återgång till mer normala volymer i de kategorier som hittills drabbats hårdare av pandemin, så som patienthantering och service.

Den andre november planerar Arjo att hålla i en kapitalmarknadsdag och det är möjligt att man gör en positiv revidering av bolagets finansiella mål. Idag består målen utav att omsättningstillväxten ska ligga på 2-4 procent per år och vidare att resultatet före avskrivningar (ebitda) ska växa med över 10 procent per år.

Ser vi till historiken så lyckades ledningen öka omsättningen organiskt med 3,9 procent under 2019 och rörelseresultatet före avskrivningar, exkluderat IFRS 16 (leasing), växte med 12,6 procent. Resultatet påverkades positivt av en högre försäljning och en fortsatt god kostnadskontroll.

Nettoskulden var inledningsvis mycket hög under 2019 med en skuldkvot på över 3,5 gånger rörelseresultatet före avskrivningar. Ledningen har dock disciplinerat sänkt denna till 3,2 gånger vid utgången av det andra kvartalet i år. För innevarande år, och till utgången av 2021, så antar analytikerkåren samlat att kvoten fortsätter att sjunka till 2,8 respektive 2,3 gånger. Vi ser därmed möjlighet till fler kompletterande förvärv framöver både på produktsidan men också geografiskt. Tillsammans med globala megatrender så kan detta understödja tillväxten för Arjo under de kommande åren.

Blickar vi mot resultaträkningen så förväntar sig analytikerkåren till nästa år en omsättning på 9,8 miljarder med en rörelsemarginal som expanderar till drygt 11 procent. På sista raden utmynnar det i en vinst per aktie om cirka 2,6 kronor, vilket motsvarar en vinsttillväxt på 39 procent. Vinsttillväxten normaliseras dock, mot bakgrund av coronapandemin, till cirka 15 procent år 2022.

Mot dagens aktiekurs, på 60 kronor, så innebär en vinst per aktie år 2021 om 2,6 kr ett p/e-tal på 23 gånger. Det kan låta dyrt men beaktat en förväntad vinsttillväxt i snitt på över 27 procent under prognosperioden 2021-2022, så ser vi att det finns uppsidepotential kvar i aktien. Under de senaste tre åren, 2017-2019, så har p/e-talet legat på cirka 37 gånger i genomsnitt varav 26 gånger som lägst år 2018.

I årsredovisningen för 2019 anges tydligt att förvärv tillhör en av ledningens prioriteringar och att man framöver “ökar fokus på förvärvsagendan”. Och med en nettoskuldskvot som sjunker till närmare 2 gånger till nästa år så ökar ledningens möjligheter till detta där Arjo har förutsättningar i att bli en serieförvärvare.

Att värdera serieförvärvare är alltid svårt i förhand då man även ska väga in ledningens affärsskicklighet. Men tittar man framåtblickande på förvärvsbufferten och ledningens fokus, samt den finansiella historiken bakåt, så tycker vi det i sig talar för att Arjo kommer att driva tillväxten framåt. Och om det är något som investerare gillar i dessa tider, i dagens lågräntemiljö, så är det just tillväxt.

Summerat, så lutar vi trots allt mot en köprekommendation där Arjos höga värderingsmultipel kan motiveras av vinstvisibiliteten och som gör att bolaget utan större problem kan växa in i dagens värdering.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Arjo B Köp 60,00 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -