På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Svedbergs, Atlas Copco, Wallenstam, Cloetta, Peab, JM, Duni, Collector, Gränges, Ratos, Lifco, Nyfosa, Alfa Laval, Evolution, SSAB, Tomra, Haldex, Axfood, Essity och SEB finns bland bolagen som har lämnat sina kvartalsrapporter.

Bulten, som är underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat om 40 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-8).

Nettoomsättningen uppgick till 853 miljoner kronor (718). Rörelsemarginalen landade därmed på 4,7 procent (-1). Resultat efter skatt blev 17 miljoner kronor (-14). Resultatet per aktie uppgick till 0:91 kronor (-0:75).

Bulten hade en avvaktande inledning på det tredje kvartalet, i spåren av covid-19, men mot slutet av augusti och i september skedde en markant förbättring.

Det skriver vd Anders Nyström i bolagets delårsrapport.

Rörelseresultatet i kvartalet steg till 40 miljoner kronor (-8) vilket speglar främst de högre försäljnings- och produktionsvolymerna.

Alla de medarbetare som till följd av pandemin har varit inkluderade i arbetstidsförkortning eller korttidspermittering är sedan den 1 oktober tillbaka i full tjänst, uppger vd:n.

Under kvartalet ökade Bultens nettoomsättning med nära 19 procent och orderingången med drygt 70 procent.

"Den högre omsättningen och kraftigt förbättrade orderingången visar en fordonsmarknad i återhämtning och vi fortsätter att vinna marknadsandelar som en följd av att nöjda kunder har anförtrott oss nya kontrakt", skriver Anders Nyström.

Marknadsutvecklingen under resterande delen av 2020 är svårbedömd på grund av covid-19 och makroekonomiska faktorer som kan påverka Bultens kunders produktion.

"Vi kommer liksom tidigare under året att anpassa vår verksamhet till förändringarna i vår omvärld", avslutar Anders Nyström sitt vd-ord.

Djurhälsovårdsbolaget Swedencare redovisar ett resultat efter skatt på 14,5 miljoner kronor (8,9) i det tredje kvartalet 2020. Omsättningen steg med 119 procent till 69,6 miljoner kronor (31,8). Organiskt och valutajusterat var tillväxten 27 procent under kvartalet.

Den finansiella målsättningen om att under 2024 uppnå en omsättning om 500 miljoner kronor med en rörelsemarginal överstigande 25 procent befinner sig nu under översyn.

Tagmasters nettoomsättning minskade under tredje kvartalet med 13,9 procent till 71,0 miljoner kronor (82,4).

Justerad ebitda minskade under tredje kvartalet med 30,3 procent till 8,6 miljoner kronor (12,4), vilket motsvarar en justerad ebitda- marginal på 12,2 procent (15,0).

Rörelseresultatet uppgick till 2,7 miljoner kronor (1,2). Periodens resultat uppgick till 3,3 miljoner kronor (-5,6) motsvarande 0:01 krona per aktie. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 miljoner kronor (-4,4).

"Efter ett synnerligen utmanande andra kvartal kännetecknades tredje kvartalet av stabilisering och en försiktig, gradvis, återhämtning för stora delar av våra verksamheter. De starka marginaler som vi levererade under kvartalet är ett tecken på vår motståndskraft och våra åtgärder för att öka verksamheternas flexibilitet, fokus och tillväxtorientering gör att jag tror på en fortsatt god utveckling", skriver vd Jonas Svensson i rapporten.

Det effektiviseringsprogram som aviserades under andra kvartalet löper väl och bedömningen är att kostnadsbesparingarna blir något högre än vad bolaget initialt bedömde.

Koncernens omsättningsminskning under tredje kvartalet förklaras helt av att boalgets Railsolution-affär minskade under kvartalet till följd av senarelagda projekt.

SDS redovisar ett resultat efter skatt på 1,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet (3,6). Rörelseresultatet blev 4,7 miljoner kronor (5,9) och rörelsemarginalen blev 6,9 procent (9,4). Nettoomsättningen uppgick till 68,4 miljoner kronor (63,4).

Strålterapibolaget C-Rad redovisar ett resultat efter skatt på 3,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-1,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:11 kronor (-0:05). Nettoomsättningen minskade 5 procent till 52,6 miljoner kronor (55,6).

Orderingången ökade samtidigt med 15 procent till 80,5 miljoner kronor (69,7) och orderstocken var vid periodens utgång värd 306 miljoner kronor (230).

Badrumsföretaget Svedbergs redovisar ett resultat efter skatt på 13,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (6,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:62 kronor (0:29).

Nettoomsättningen uppgick till 133 miljoner kronor (128). Resultatet före skatt uppgick till 16,6 miljoner kronor (7,7).

Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar ett justerat rörelseresultat om 5.021 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Ett genomsnitt av 23 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 4.760 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 24.849 miljoner kronor. Här låg analytikersnittet på 24.032 miljoner kronor. Orderingången var 24.246 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 24.152 miljoner kronor.

Atlas Copco förväntar sig att den kortsiktiga efterfrågan på gruppens produkter och service kommer att kvarstå på nuvarande nivå, "trots att den globala ekonomiska utvecklingen fortsatt är osäker". Prognosen inför det nyss gångna kvartalet var att kundefterfrågan på kort sikt skulle förbättras något.

Koncernens orderingång på 24.246 miljoner kronor i kvartalet var i linje med analytikernas snittestimat på 24.152 miljoner kronor enligt en sammanställning gjord av Infront. Orderingången sjönk organiskt med 6 procent i tredje kvartalet, vilket kan jämföras med ett analytikerprognossnitt på -7,5 procent.

Atlas Copco har nu beslutat om en andra utdelning för verksamhetsåret 2019 om 3:50 kronor per aktie som ska betalas ut under det fjärde kvartalet 2020. I våras beslutade bolaget att skjuta upp sitt ställningstagande om en andra utdelning och gick i stället vidare med ett utdelningsförslag på 3:50 kronor för utbetalning i april, vilket var hälften av den ursprungligen föreslagna utdelningen.

Med det nu aktuella beslutet är alltså Atlas Copco tillbaka där man var i bokslutet, det vill säga en total utdelning för 2019 på 7:00 kronor per aktie.

Specialfettsbolaget AAK redovisar ett rörelseresultat på 602 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (563). Analytikers snittestimat i Infront Datas sammanställning låg på 576 miljoner kronor.

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 7.064 miljoner kronor. Här snittestimatet på 6.895 miljoner kronor.

Bolaget levererade 565.000 ton (571.000). Här var 555.000 ton väntat för det tredje kvartalet. Rörelseresultatet per kilo uppgick till 1:07 kronor (0:99). Snittestimatet på denna punkt var 1:03 kronor per kilo.

3D-bioskrivarbolaget Cellink redovisar ett rörelseresultat före avsktigningar på -14,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (-2,4). Cellinks rörelseresultat uppgick till -22,1 miljoner kronor (-5,0). Nettoomsättningen uppgick till 51,5 miljoner kronor (32). Försäljningstillväxten var 61 procent (94).

Bioteknikbolaget Hansa Biopharma hade en nettoomsättning under tredje kvartalet 2020 uppgående till 0,8 miljoner kronor (0,7).

Forsknings- och utvecklingskostnader för tredje kvartalet uppgick till 71,2 miljoner kronor (47,2). Rörelseresultatet blev -123 miljoner kronor (-93,2) och periodens resultat uppgick till -122 miljoner kronor (-94,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten för tredje kvartalet 2020 uppgick till 4,8 miljoner kronor (-80,2).

Fastighetsbolaget Wallenstams hyresintäkter för fastigheter uppgick till 536 miljoner kronor i det tredje kvartalet (510).

Driftöverskottet blev 424 miljoner kronor (403) och förvaltningsresultatet uppgick till 310 miljoner (304). De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 187 miljoner (460). Efter skatt blev resultatet 344 miljoner kronor (463).

Konfektyr- och snacksbolaget Cloetta redovisar ett justerat rörelseresultat på 130 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Ett genomsnitt av tre analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 121 miljoner kronor.

Engångsposterna uppgick till -43 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på -25 miljoner kronor.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 87 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 97 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 1.474 miljoner kronor, vilket var ungefär i linje med snittprognosen på 1.472 miljoner kronor. Resultatet före skatt var 63 miljoner kronor, jämfört med väntade 88,5 miljoner kronor. Resultatet efter skatt landade på 46 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 67,8 miljoner kronor.

Engångsposterna i kvartalet utgjordes huvudsakligen av kostnader relaterade till nedskrivning av tillgångar i samband med outsourcing av nöttillverkningen samt avsättningar för omorganisation för outsourcing av nöttillverkningen och omorganisation i Sverige.

Verkstadsbolaget AQ Groups nettoomsättning under tredje kvartalet minskade med 11,4 procent till 1.104 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 12,4 procent till 97 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 139 miljoner kronor (132). Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 4:30 kronor (3:77).

"AQ Group förbättrar EBT-marginalen till 8,4 procent i tredje kvartalet trots att nettoomsättningen minskade 11,4 procent. Förklaringen till detta är bra arbete under det senaste året med att sänka våra kostnader samtidigt som volymerna återhämtade sig mot slutet av perioden. Vi har även god tillväxt i kvartalet inom medicinsk teknik, marin infrastruktur, järnväg samt maskinbearbetning av komponenter till gasturbiner", skriver vd Anders Carlsson i delårsrapporten.

Forskningsbolaget Alligator Bioscience redovisar ett resultat efter skatt på -30,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-56,6). Resultatet per aktie uppgick till -0:43 kronor (-0:79). Rörelseresultatet blev -30,6 miljoner kronor (-58,5). Nettoomsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (4,3). Likvida medel, inklusive värdepapper, anges till 137 miljoner kronor (302).

Magnolia Bostad redovisar ett resultat efter skatt på 119 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (73). Resultatet per aktie uppgick till 3:00 kronor (1:64).

Rörelseresultatet blev 187 miljoner kronor (148), varav 126 miljoner kronor (183) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter. Nettoomsättningen uppgick till 281 miljoner kronor (119).

Hälsovårdsföretaget Midsona redovisar ett resultat efter skatt på 34 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (35). Nettoomsättningen uppgick till 821 miljoner kronor (765). Det justerade ebitda-resultatet landade på 72 miljoner kronor (77).

Bygghissbolaget Alimak redovisar ett resultat efter skatt på 40,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Ett genomsnitt av tre analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett resultat efter skatt på 46,1 miljoner kronor.

Resultatet per aktie uppgick till 0:75 kronor, mot analytikersnittet på 0:85 kronor. Nettoomsättningen uppgick till 916 miljoner kronor, vilket kan jämföras med prognossnittet på 973 miljoner. Rörelseresultatet (ebit) blev -14 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 70,3 miljoner kronor.

I rörelseresultatet ingår engångskostnader på 35 miljoner kronor. Alimak hade aviserat engångskostnader på just 35 miljoner kronor relaterat till de besparingsåtgärder som bolaget aviserade den 7 oktober.

Teknikkonsulten Semcon redovisar ett resultat efter skatt på 21 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (24). Resultatet per aktie uppgick till 1:21 kronor (1:34).

Nettoomsättningen uppgick till 335 miljoner kronor (410). Organisk tillväxt var -17 procent. Rörelseresultatet blev 28 miljoner kronor (32) och rörelsemarginalen var 8,5 procent (7,8).

Kundhanteringsaktören Lime Technologies redovisar ett resultat efter skatt på 15 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (12,1). Resultatet per aktie uppgick till 1:13 kronor (0:91).

Rörelseresultatet blev 20,4 miljoner kronor (15,6) och det justerade ebita-resultatet var 24,7 miljoner kronor (19,2). Ebita-marginalen blev 33 procent (28). Nettoomsättningen uppgick till 75,6 miljoner kronor (68). Försäljningstillväxten var 11 procent (23).

Teknikföretaget Mycronic redovisar ett rörelseresultat på 348 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Enligt Infronts sammanställning av tre analytikers estimat låg snittförväntningarna på ett rörelseresultat på 290 miljoner kronor.

Det underliggande rörelseresultat uppgick till 400 (202) miljoner kronor, med en underliggande rörelsemarginal på 37 (22) procent. Nettoomsättningen uppgick till 1.068 miljoner kronor, mot väntade 1.056 miljoner kronor, enligt Infront. Orderingången blev 739 miljoner kronor (1.238), en minskning med 40 procent.

Mycronic sänker sin prognos vad gäller koncernens nettoomsättning för 2020 och räknar nu med att den kommer att hamna i nivån 3,9 miljarder kronor, exklusive förvärv. Den tidigare bedömningen var att den skulle vara i nivån 4,1 miljarder kronor.

"Justeringen från tidigare meddelade 4,1 miljarder kronor förklaras till största delen av valutaeffekter men även av pandemins påverkan på verksamheten", skriver Mycronic i delårsrapporten.

Specialistläkemedelsbolaget Sobi redovisar ett ebita-resultat på 933 miljoner kronor. Snittestimatet låg på 918 miljoner i Infronts sammanställning. Nettoomsättningen uppgick till 2.970 miljoner kronor. Snittestimatet var 3.061 miljoner.

Sobi preciserar sina prognoser för helåret 2020 inom tidigare angivna intervall. Ebita-resultatet väntas komma in i intervallet 5,7 till 6,2 miljarder kronor jämfört med tidigare prognos om 5,5-6,3 miljarder kronor.

Analytikerna förväntade sig att ebita-resultatet skulle uppgå till 6,1 miljarder kronor, enligt Infronts konsensus. Under 2019 var ebita-resultatet 5,9 miljarder kronor och det justerade ebita-resultatet 6,1 miljarder kronor.

Intäktsprognosen för helåret justeras in till den nedre delen av tidigare intervall vid 15,0 till 15,5 miljarder kronor. Tidigare prognosintervall för intäkterna låg på 15-16 miljarder kronor. Analytikernas snittestimat för försäljningen låg på 15,6 miljarder kronor.

GHP Specialty Care redovisar ett resultat efter skatt på 6,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (2,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:09 kronor (0:02). Nettoomsättningen uppgick till 278 miljoner kronor (274). Organiska tillväxten blev 2,1 procent. Ebitda ökade till 34,6 miljoner kronor (28,9) och ebitda-marginalen uppgick till 12,4 procent (10,5).

Byggbolaget Peabs rörelseresultat blev 844 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Väntat var ett rörelseresultat på 839 miljoner, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Nettoomsättningen blev 14.837 miljoner, mot väntade 14.076 miljoner. Orderingången uppgick till 11.718 miljoner kronor under kvartalet, mot väntade 10.395 miljoner.

Fukthanteringsbolaget Munters redovisar ett justerat ebita-resultat på 271 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (248). Ett genomsnitt av sex analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 250 miljoner kronor väntat.

Omsättningen uppgick till 1.833 miljoner kronor (1.813), mot ett analytikersnitt på 1.749 miljoner. Orderingången landade på 1.919 miljoner kronor (1.680), mot ett konsensussnitt på 1.675 miljoner.

Bostadsutvecklingsbolaget JM:s rörelseresultat blev 399 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2020. Väntat var 372 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Intäkterna uppgick till 3.382 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.525 miljoner. Intäkter och rörelseresultat är enligt JM:s segmentsredovisning.

JM föreslår nu en ytterligare aktieutdelning om 6:25 kronor per aktie, framgår det av delårsrapporten.

JM ändrade sitt ursprungliga förslag om en utdelning på 12:50 kronor till 6:25 kronor. Den nu föreslagna ytterligare utdelningen innebär att bolaget som helhet kommer att dela ut lika mycket som sitt ursprungliga förslag.

Industrigruppen Volati redovisar ett resultat efter skatt på 97 miljoner kronor (-225) motsvarande ett resultat per stamaktie om 1:00 kronor (-2:00).Omsättningen ökade med sju procent till 1.828 miljoner kronor (1.711). Ebita-resultatet låg på 157 miljoner kronor (153).

Konsumentproduktföretaget Duni redovisar ett resultat före skatt på 69 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (106). Nettoomsättningen uppgick till 1.251 miljoner kronor (1.377).

Rörelseresultatet blev 82 miljoner kronor (113) och det som bolaget betecknar som operativt resultat uppgick till 110 miljoner (130). Operativ rörelsemarginal 8,8 procent (9,5).

Duni meddelade preliminära siffror för det tredje kvartalet den 7 oktober och sade då att återhämtningen successivt fortsatte under det tredje kvartalet.

Knowits nettoomsättning uppgick till 661 miljoner kronor under det tredje kvartalet (709). Ebita-resultateet ökade till 58,5 miljoner kronor (56,3). Resultat efter skatt blev 46,6 miljoner kronor (39,7), motsvarande en vinst per aktie om 2:34 kronor (1:99).

Nischbanken Collectors resultat för det tredje kvartalet uppgick till 89 miljoner kronor (164). Rörelseresultatet blev 117 miljoner kronor (217) och de totala rörelseintäkterna 525 miljoner (528). Låneportföljen uppgick till 30,1 miljarder kronor, vilket var en minskning med 1 procent från tredje kvartalet i fjol men en sekventiell ökning om 4 procent.

Följderna av pandemin är märkbar och bolaget uppger att de noga följer utvecklingen. Vissa ljuspunkter syns.

"Riskbilden är fortsatt förhöjd men kvartalet har sett en ökad kundaktivitet, framför allt inom Företagssegmentet, och högre lånevolymer till attraktiv risk", skriver bolaget i rapporten.

Vd Martin Nossman skriver i rapporten att bolaget har fortsatt fokus på att lyfta lönsamheten i verksamheten.

"Lönsamhetsnivån är fortsatt för låg för att vi ska vara nöjda men det är glädjande att avkastningen på eget kapital ökar under kvartalet. Vårt arbete med att fokusera på ökad lönsamhet fortsätter på alla fronter", skriver Collectors vd.

Gränges, som tillverkar produkter av valsad aluminium, redovisar ett justerat rörelseresultat på 203 miljoner kronor för det tredje kvartalet, vilket var något högre än preliminära siffror från bolaget. Under kvartalet levererades 86,7 kiloton aluminiumprodukter, vilket var helt i linje med preliminära siffror.

Omsättningen kom in på 2.575 miljoner kronor. Analytikerna i Infronts sammanställning av fem analytikers estimat hade räknat med en omsättning på 2.768 miljoner kronor. Här fanns inga preliminära siffror. Gränges meddelade de preliminära siffrorna för det tredje kvartalet den 8 oktober.

Bolaget spår högre försäljningsvolym om låga ensiffriga tal i det fjärde kvartalet, enligt delårsrapporten.

"För det fjärde kvartalet förutspår Gränges för närvarande en organisk tillväxt i försäljningsvolym med låga ensiffriga tal jämfört med föregående år. Detta inkluderar en stabil utveckling inom fordonsindustrin och en medelhög ensiffrig tillväxt för HVAC och övrigt", säger vd Johan Menckel.

Ratoskoncernen redovisar ett resultat före skatt på 188 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (676).

Rörelseresultatet för Ratoskoncernen uppgick till 419 miljoner kronor (832). Föregående års resultat för perioden inkluderar reavinst om 487 miljoner kronor från försäljning av Ratos fastighet.

Nettoomsättning för Ratoskoncernen låg på 5.732 miljoner (5.996). Nettoomsättningen för Ratos bolagsgrupp ökade 1 procent organiskt men minskade totalt med 6 procent i huvudsak på grund av negativa valutaeffekter, enligt rapporten.

Påverkan av covid-19 varierar mellan Ratosgruppens bolag men sammantaget har effekterna minskat något under tredje kvartalet, skriver Ratos vd Jonas Wiström i delårsrapporten.

Ebita-resultatet i Ratos bolagsgrupp ökade med 28 procent i tredje kvartalet till 426 miljoner kronor (332). Organisk tillväxt var 1 procent. Den lägre tillväxttakten härrör i huvudsak från lägre omsättning från Hent och Aibel. Vidare hade valutaförändringar en negativ inverkan på ebita-resultat och omsättning i kvartalet.

Construction & Services minskade omsättningen och organisk tillväxt uppgick till -3 procent. Ebita-resultatet backade till 123 miljoner kronor (145) på grund av lägre redovisat resultat i Aibel. Aibels omsättning minskade i kvartalet då fasningen i projektportföljen befinner sig i ett tidigare skede än den dåvarande projektportföljen gjorde för ett år sedan, vilket innebär att bolaget redovisar ett lägre resultat än föregående år.

Lifco redovisar ett resultat efter skatt på 425 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (355). Resultatet per aktie uppgick till 4:61 kronor (3:86). Nettoomsättningen uppgick till 3.311 miljoner kronor (3.211). Ebita-resultatet blev 699 miljoner kronor (596) motsvarande en marginal på 21,1 procent (18,6).

Fastighetsbolaget Nyfosa, som knoppats av från Hemfosa, hade hyresintäkter för fastigheter på 546 miljoner kronor i det tredje kvartalet (329). Driftöverskottet blev 410 miljoner kronor (225) och förvaltningsresultatet uppgick till 377 miljoner (262).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 450 miljoner (215), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var -1 miljoner kronor (0). Efter skatt blev resultatet 819 miljoner kronor (369), vilket motsvarade 4:44 kronor per aktie (2:20).

Bolaget uppger att det fortsatt pågår en dialog med vissa hyresgäster 

Tv- och streamingbolaget Nent redovisar ett rörelseresultat om 256 miljoner kronor (265). Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat om 153 miljoner kronor i snitt.

Nettoomsättningen uppgick till 2.828 miljoner kronor (3.383), motsvarande en organisk tillväxt om 9,1 procent. Analytikerna hade i snitt väntat sig 2.920 miljoner kronor på omsättningsraden.

Spelbolagsunderleverantören Net Ent redovisar ett ebitda-resultat på 310 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Väntat var 313 miljoner, enligt Infronts konsensussammanställning av 4 analytikers estimat.

Ebitda-marginalen uppgick därmed till 59,4 procent, mot väntade 56,9 procent. Exklusive jämförelsestörande poster var ebitda-resultatet 313 miljoner kronor (221). Intäkterna uppgick till 521 miljoner krono, mot väntade 550 miljoner.

Verkstadskoncernen Alfa Laval redovisar ett justerat ebita-resultat om 1.710 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Ett genomsnitt av 14 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett justerat ebita-resultat på 1.708 miljoner kronor.

Den justerade ebita-marginalen blev 17,6 procent, jämfört med ett prognossnitt på 16,4 procent. Försäljningen uppgick till 9.728 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt på 10.408 miljoner kronor. Orderingången var 8.935 miljoner kronor, att jämföra med ett snitt på 9.250 miljoner kronor.

Alfa Laval förväntar sig att efterfrågan under det fjärde kvartalet 2020 kommer att bli något högre än i det tredje kvartalet 2020. I förra delårsrapporten spådde Alfa Laval att efterfrågan i det tredje kvartalet skulle bli något lägre än i det andra kvartalet.

Alfa Lavals orderingång uppgick till 8.935 miljoner kronor i det tredje kvartalet, en organisk minskning med 8,5 procent från motsvarande kvartal året innan. Utfallet var 3 procent svagare än analytikernas genomsnittliga förväntan om 9.250 miljoner kronor, enligt en estimatsammanställning gjord av Infront.

Livekasinounderleverantören Evolution Gaming, som ska byta namn till Evolution, redovisar ett ebitda-resultat på 90,7 miljoner euro för det tredje kvartalet 2020. Väntat var 83,9 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av nio analytikers estimat.

Ebitda-marginalen var 64,8 procent. Här hade analytikerna räknat med en marginal på 61,9 procent. Nettoomsättningen uppgick till 140 miljoner euro mot väntade 136 miljoner euro.

Ståltillverkaren SSAB:s justerade ebitda-resultat uppgick till -66 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020.Väntat var enligt Infronts sammanställning av 14 analytikers prognoser -68,5 miljoner kronor. Försäljningen uppgick till 14.481 miljoner kronor för perioden. Här låg Infronts snittprognos på 14.205 miljoner kronor.

SSAB:s kostnadsbesparingar fortsatte att ge god effekt under det tredje kvartalet och de fasta kostnaderna minskade med drygt 600 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period i fjol. Det skriver Martin Lindqvist i vd-ordet.

"Jämfört med de första nio månaderna i fjol var de fasta kostnaderna 1,5 miljarder lägre. En del av åtgärderna fortsätter in i fjärde kvartalet. Under slutet av perioden förbättrades efterfrågan, främst i Europa och vi bedömer att aktiviteten blir något högre under fjärde kvartalet", skriver SSAB-chefen vidare.

Omsättningen och det justerade rörelseresultatet kom in något högre än väntat under kvartalet, men båda resultatmåtten blev klart lägre än jämfört med motsvarande period i fjol.

"Stålmarknaden påverkades fortsatt negativt av minskad ekonomisk aktivitet efter utbrottet av covid-19. Jämfört med andra kvartalet 2020 sjönk resultatet med 722 miljoner kronor, främst beroende på kostnader för planerat underhåll om 670 miljoner kronor. Kassaflödet var positivt vilket befäster vår starka finansiella position", skriver Martin Lindqvist.

För affärsområdet Special Steel blev rörelseresultatet 73 miljoner kronor, vilket var högre än väntade 47,6 miljoner kronor. Jämfört med föregående kvartal och det tredje kvartalet i fjol var resultat dock lägre – hänförligt till det planerade underhållsstoppet samt anpassning av produktionsvolymen till den lägre efterfrågan, skriver vd.

Affärsområdet Europe redovisade ett högre rörelseresultat om -631 miljoner kronor, väntat var 709 miljoner. Jämfört med i fjol minskade dock rörelseresultatet med 151 miljoner kronor.

"Lägre stålpriser påverkade negativt, vilket delvis kompenserades av lägre rörliga kostnader (främst råmaterial). Även valutaeffekter, lägre volymer och ett sämre kapacitetsutnyttjande belastade resultatet", noterar SSAB-chefen, och tillägger att kostnadsbesparingar bidrog positivt.

Rörelseresultatet för SSAB Americas minskade till -435 miljoner kronor för det tredje kvartalet (522). Det var även lägre än väntade -227 miljoner kronor. Svag efterfrågan och låga marginaler samt kostnader för planerat underhåll belastade resultatet, förklarar vd.

Norska Tomra, som tillverkar automater för återvinning av dryckesförpackningar, redovisar ett resultat före skatt på 403 miljoner norska kronor för det tredje kvartalet (338). Analytikernas förväntningar låg på ett resultat före skatt om 373 miljoner kronor, enligt Infronts konsensus. Ebita uppgick till 501 miljoner (414), där 442 miljoner kronor i genomsnitt var förväntat bland analytiker.

Omsättningen uppgick till 2.578 miljoner kronor (2.378). Analytikernas förväntningar var en omsättning på 2.543 miljoner kronor, enligt Infront.

Collecting Solutions överträffade förväntningarna resultatmässigt, men inte vad gäller omsättning. Ebita skrevs till 316 miljoner mot konsensus på 288 miljoner, medan omsättningen blev 1.287 miljoner mot 1.325 miljoner enligt Infronts konsensus.

Sorting Solutions överträffade både resultat- och omsättningsmässigt. Ebita 221 miljoner kronor mot 190 miljoner i konsensus och omsättningen 1.291 miljoner kronor, mot 1.218 miljoner i analytikernas snittförväntan.

Fordonsunderleverantören Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 58 miljoner kronor i det tredje kvartalet (85). Den justerade rörelsemarginalen blev 6,0 procent (6,6).

Engångsposterna uppgick till -81 miljoner kronor, varav 70 miljoner är hänförliga till nedskrivning av kapitaliserade investeringar för utveckling av FABV. Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev -23 miljoner kronor (68). Nettoomsättningen uppgick till 964 miljoner kronor (1.283).

Hygien- och hälsobolaget Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 4.119 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Enligt Infronts sammanställning av 17 analytikers prognoser väntades i genomsnitt ett justerat ebita-resultat om 4.216 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 28.677 miljoner kronor mot väntade 29.606. Den justerade ebita-marginalen blev 14,4 procent. Snittestimatet löd här på en marginal om 14,2 procent.

Essitys organiska försäljningstillväxt uppgick till -5,1 procent i det tredje kvartalet, framgår det av delårsrapporten.

Väntat var enligt Infronts sammanställning av 17 analytikers prognoser en organisk tillväxt om -3,6 procent.

Försäljningen har påverkats negativt av covid-19-pandemin och relaterade nedstängningar. Den organiska nettoomsättningen minskade med 7,7 procent på mogna marknader och minskade med 0,8 procent på tillväxtmarknader. Tillväxtmarknader svarade för 36 procent av nettoomsättningen.

För affärsområdet Personal Care, personliga hygienprodukter, minskade tillväxten 1,5 procent organiskt. Analytikersnittet låg på -2,7 procent.

Affärsområdet Consumer Tissue, mjukpapper för konsumenter, visade en organisk tillväxt om 2,0 procent. Här låg snittestimatet på +2,9 procent.

För Professional Hygiene, mjukpapper för storförbrukare, föll försäljningen organiskt med 21,4 procent. Här låg snittprognosen på -15,4 procent.

SEB redovisar ett rörelseresultat på 5.916 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Ett genomsnitt av 19 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 5.638 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 6.336 miljoner kronor, att jämföra med analytikersnittet på 6.224 miljoner. Provisionsnettot blev 4.301 miljoner. Där låg snittprognosen på 4.434 miljoner. Kreditförlusterna uppgick till 1.098 miljoner kronor, att jämföra med snittprognosen på 1.031 miljoner kronor.

SEB:s rörelsekostnader minskade under det tredje kvartalet med 3 procent jämfört med närmast föregående kvartal, men var i princip oförändrade mot motsvarande kvartal i fjol. Kostnaderna fortsatte enligt SEB att utvecklas enligt förväntningarna och målet för 2021, om kostnader på cirka 23 miljarder kronor i 2018 års valutakurser, kvarstår oförändrat.

Förväntade kreditförluster minskade under kvartalet till 1,1 miljarder kronor, vilket motsvarar 19 baspunkter.

Läs mer om SEB-raporten här

Axfood, som bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige, redovisar ett rörelseresultat på 796 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020. Genomsnittet av åtta analytikers estimat låg på ett rörelseresultat på 762 miljoner, enligt Infronts prognossammanställning.

Axfoods försäljning uppgick till 13.426 miljoner kronor under kvartalet. Analytikernas snittestimat var en försäljning på 13.446 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 5,9 procent för kvartalet, mot väntade 5,7 procent.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -