På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

SHB-rapporten i sammanfattning

Q3 Handelsbanken levererade ett 22 procent högre justerat rörelseresultat än förväntningarna. En tidigarelagd avsättning på 1.470 miljoner kronor för omstruktureringskostnader gav dock ett lägre rörelseresultat före eo-poster än analytiker räknat med. Detta sedan arbetet med att bedöma behov av en omstruktureringsreserv gått snabbare än väntat. Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Tidigarelagd avsättning. Handelsbankens rörelseresultat blev 4.227 miljoner kronor i tredje kvartalet efter att redan i tredje kvartalet ha gjort en avsättning på 1.470 miljoner kronor sedan arbetet med att i detalj bedöma behovet av en omstruktureringsreserv gått snabbare än förväntat. I september meddelade banken att den under fjärde kvartalet skulle reservera en kostnad på cirka 1,5 miljarder kronor. Om man justerar resultatutfallet för reserveringen uppgår rörelseresultatet till 5.697 miljoner kronor, vilket är 22 procent högre än analytikernas genomsnittliga förväntan.

Räntenettot +4%. Handelsbankens räntenetto steg med 4 procent i tredje kvartalet, jämfört med närmast föregående kvartal, till 7.893 miljoner kronor. Väntat enligt Infronts prognossammanställning var 7.938 miljoner. Provisionsnettot ökade med 6 procent från kvartalet innan till 2.672 miljoner kronor. Här väntades 2.617 miljoner. Nettot av finansiella transaktioner var 358 miljoner kronor, väntat var här 277 miljoner.

Lägre kreditförluster än väntat. Kreditförlusterna uppgick till 49 miljoner kronor. Enligt genomsnittsprognosen i Infronts sammanställning väntades kreditförluster på 793 miljoner kronor.

Hushållsutlåningen steg marginellt. I tredje kvartalet minskade medelvolymen utlåning till allmänheten med 1 procent jämfört med närmast föregående kvartal och uppgick till 2.303 miljarder kronor. Förstärkningen av den svenska kronan hade enligt Handelsbanken en negativ påverkan på medelvolymen med -21 miljarder kronor och justerad för valuta var volymen i stort oförändrad. Hushållsutlåningen steg marginellt till 1.226 miljarder kronor medan företagsutlåningen minskade med 3 procent till 1.076 miljarder kronor.

Stängde fem kontor i kvartalet. Den process inom Handelsbanken Sverige som påbörjades 2016 med att koncentrera verksamheten till färre kontor fortsatte, och under det tredje kvartalet stängdes fem kontor. De senaste fem åren har därmed banken gått från 475 till 376 kontor i Sverige. Handelsbanken anger också att den kommer att kraftigt utöka sitt erbjudande för kvalificerad private banking-rådgivning till ett 20-tal städer i Sverige mot fem städer i dag.

Uppehåll med amortering. Handelsbanken har beviljat cirka 37.000 kunder i Sverige ett tillfälligt uppehåll av amortering på sina bolån, till följd av pandemin covid-19. Vid utgången av andra kvartalet var antalet 33.000.

.........................................................................................................................................

Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat på 4.227 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 efter att redan i tredje kvartalet ha gjort en avsättning på 1.470 miljoner kronor sedan arbetet med att i detalj bedöma behovet av en omstruktureringsreserv gått snabbare än förväntat.

I september meddelade Handelsbanken att banken under fjärde kvartalet skulle reservera en kostnad på cirka 1,5 miljarder kronor.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat i det tredje kvartalet på 4.684 miljoner kronor, enligt en sammanställning av analytikerprognoser gjord av Infront. Om man justerar utfallet för kreditförlustreserveringen uppgår rörelseresultatet till 5.697 miljoner kronor, vilket är 22 procent högre än analytikernas genomsnittliga förväntan.

Rörelseresultatet innehåller samtidigt en IT-nedskrivning på 38 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 7.893 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt om 7.938 miljoner. Provisionsnettot blev 2.672 miljoner. Där låg snittprognosen på 2.617 miljoner.

Kreditförlusterna uppgick till 49 miljoner kronor. Kreditförluster på 793 miljoner kronor väntades.

andelsbanken pekar i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt på att bankens resultat för tredje kvartalet belastas av omstruktureringskostnader, som tidigare väntades komma först i det fjärde kvartalet.

"Analytikerna har utgått från att nedskrivningarna kommer i fjärde kvartalet medan vi tar dem redan i tredje kvartalet. Tar man med den effekten är resultatet för tredje kvartalet betydligt bättre än analytikernas förväntningar", säger Handelsbankens kommunikationsdirektör Jan Larsson i en kommentar.

Handelsbankens vd Carina Åkerström säger att resultatet innehåller många bra delar, "inte minst på intäktssidan". Framför allt lyfter hon fram att banken tagit kontroll över kostnaderna.

"Det är viktigt. De underliggande kostnaderna minskar nu. Vi har tagit oss ur den period då kostnadsökningar var större än intäktsökningarna", kommenterar hon.

I september meddelade Handelsbanken att banken under fjärde kvartalet skulle reservera en kostnad på cirka 1,5 miljarder kronor.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat i det tredje kvartalet på 4.684 miljoner kronor, enligt en sammanställning av analytikerprognoser gjord av Infront. Om man justerar utfallet för kreditförlustreserveringen uppgår rörelseresultatet till 5.697 miljoner kronor, vilket är 22 procent högre än analytikernas genomsnittliga förväntan.

 

Handelsbankens räntenetto steg med 4 procent under det tredje kvartalet, jämfört med närmast föregående kvartal, och uppgick till 7.893 miljoner kronor. Väntat enligt Infronts prognossammanställning var 7.938 miljoner kronor.

Samtliga jämförelser i denna text avser årets tredje kvartal mot det andra kvartalet 2020, samt mot Infronts prognossammanställning.

Provisionsnettot ökade med 6 procent till 2.672 miljoner kronor. Här låg analytikerprognossnittet på 2.617 miljoner kronor.

Nettot av finansiella transaktioner var 358 miljoner kronor. Väntat var här 277 miljoner kronor.

Den process inom Handelsbanken Sverige som påbörjades 2016 med att koncentrera verksamheten till färre antal kontor fortsatte, och under det tredje kvartalet stängdes fem kontor.

Det skriver Handelsbanken i sin delårsrapport under avsnittet Handelsbanken Sverige. Under de senaste fem åren har därmed banken gått från 475 till 376 kontor i Sverige.

Handelsbanken skriver vidare att den kommer att kraftigt utöka sitt erbjudande vad gäller kvalificerad private banking-rådgivning till ett 20-tal städer i Sverige mot fem städer i dag. Affärsvolymen inom private banking uppgick under kvartalet till 141 miljarder kronor, en ökning med 13 procent sedan motsvarande kvartal året före.

Handelsbanken skriver också att cirka 37.000 kunder i Sverige beviljats ett tillfälligt uppehåll av amortering på sina bolån, till följd av pandemin covid-19. Vid utgången av andra kvartalet var antalet 33.000.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -