På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Kär och pensionär? Tänk på det här

Pension Om man lägger romantiken åt sidan brukar samboskap och giftermål vara ett sätt att skapa mer trygghet i ett hushåll – men det kan också minska din pension. Oavsett är det bra om du som pensionär är medveten om vilken betydelse det har för din ekonomi.

Att vara sambos är i vardagslivet och den dagliga ekonomin snarlikt livet som gift. Ändå kan det sammanboende paret som väljer att gifta sig få flera tusen kronor mindre att leva på.

Det gäller främst de som är födda 1953 och tidigare. Ju äldre du är desto större är effekten, eftersom det beror på hur stor del av din allmänna pension som utgörs av det gamla pensionssystemet.

Är du född 1937 och tidigare har du hela din pension från det gamla systemet och påverkas alltså maximalt. Skillnaden är att när din pension ska räknas fram så används 78,5 procent av prisbasbeloppet om du är gift och 96 procent om du är ogift. Här kan du läsa mer exakt om hur din pension räknas ut.

”Det går inte att säga något exakt belopp på hur stor minskningen blir varje månad, eftersom det beror på vilket år du är född, typ av pension och på vilken nivå den är, men det blir oftast en ganska marginell påverkan för de födda 1953 och de närmaste åren dessförinnan”, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.


Agneta Claesson

Räkneexempel, person född 1953  räknar med 1/20-dels tilläggspension (den som är född 1952 räknar med 2/20-delar och så vidare till födelseår 1938 då man räknar med 16/20-delar) med 5,8 i medelpoäng, 30 år med pensionspoäng, som gått i pension vid 65 års ålder:

Gift: 1/20 (60 % × 5,8 × 45 500 + 78,5 % × 45 500) = 9 703 kr

Ogift: 1/20 (60 % × 5,8 × 45 500 + 96 % × 45 500) = 10 101 kr

Skillnad per år: 398 kr före skatt

Räkneexempel med samma förutsättningar som ovan, men född 1938:

Gift: 16/20 (60 % × 5,8 × 45 500 + 78,5 % × 45 500) = 155 248 kr

Ogift: 1/20 (60 % × 5,8 × 45 500 + 96 % × 45 500) = 161 616 kr

Skillnad per år: 6 368 kr före skatt

Är du född 1954 eller senare har du det nya pensionssystemet till hundra procent och din intjänade pension är alltså oberoende av ditt civilstånd. Däremot kvarstår skillnaden om du får garantipension.

Garantipensionen påverkas oavsett ålder

Garantipension får den som har haft låg eller ingen arbetsinkomst i sitt liv. Det är förhållandevis få vars hela allmänna pension består av garantipension. Det vanliga är snarare att den ”toppar upp” den intjänande pensionen.

Ditt civilstånd påverkar garantipensionen på två sätt, dels genom maxbeloppet du kan få, dels för att den nivå du kan ha i egen intjänad pension för att ändå kunna beviljas garantipension ligger högre för ensamstående eller sambo (12 530 kronor) än för gifta (11 153 kronor).

Som gifta räknas, precis som för tilläggspensionen, även de som är sammanboende och tidigare varit gifta eller har eller haft barn tillsammans. Beloppen förutsätter att du bott minst 40 år i Sverige.

Här kan du läsa mer om garantipensionen.

Med andra ord; två personer med full garantipension och ingen egen intjänad pension som är sammanboende, men som väljer att gifta sig, kan som mest få 21 768 kronor mindre per år i pension före skatt. En avsevärd summa om man har en så låg pension.

Trots det kan plånbokseffekten i slutändan ändå utebli, eftersom det gäller att se till helheten.

”Det man skulle kunna tänka sig är att om två personer som har garantipension och får denna sänkt för att de gifter sig kan, i alla fall till viss del, bli kompenserade av ett bostadstillägg. Det förutsätter dock att förutsättningarna i övrigt gör att de har rätt till bostadstillägg”, säger Agneta Claesson.

Bostadstillägget – kan handla om tusenlappar varje månad

Om skillnaden uppstår vid giftermål gällande tilläggspension och garantipension, är det snarare steget från särbo till sambo som har betydelse för bostadstillägget.

Ett bostadstillägg kan uppgå till så mycket som 6 540 kronor i månaden. Som sambo kan du aldrig få mer än hälften av detta, 3 270 kronor. Det torde kännas i de flestas plånböcker om det försvinner på ett bräde i och med att du går från särbo till sambo.

Om den nya sambon har tillräckligt hög pension försvinner alltså hela bostadstillägget, eftersom det är hushållets gemensamma ekonomi som tas i beaktan.

”Här gäller det att tänka på att bostadstillägget också påverkas av alla som bor i bostaden, även ett inneboende barn eller barnbarn”, säger Kristina Kamp, pensionsexpert på Min Pension.

Kristina Kamp

”Det är viktigt att komma ihåg att anmäla om någon mer flyttar in i bostaden då beräkningen av bostadstillägget blir annorlunda. Oavsett om det är en partner, ett barnbarn eller någon helt utomstående ska förändringen anmälas och det gäller även om den inneboende har någon inkomst eller inte”, säger Agneta Claesson.

Även försörjningsstödet påverkas om du är gift eller ogift. 

 

  Ensamstående Sambo Gift
Bostadstillägg max 6 540 kr 3 270 kr 3 270 kr*
Garantipension max 8 597 kr 8 597 kr** 7 690 kr
Äldreförsörjningsstöd max

Toppar upp till skälig levnadsnivå:

5 857 kr utöver boendekostnad

Toppar upp till skälig levnadsnivå:

4 771 kr utöver boendekostnad

Toppar upp till skälig levnadsnivå:

4 771 kr utöver boendekostnad

       
*Givet att du bor med makan    
** Givet att du inte har eller haft barn med sambon      

 

Glöm inte anmälningsplikten

Värt att veta är att den som är gift, men inte bor ihop, också räknas som ogift i Pensionsmyndighetens ögon. Det är du som måste anmäla om ditt civilstånd ändras, men också din boendesituation, om du exempelvis fortsätter vara gift och din maka flyttar till äldreboende (då räknas du som ogift) eller om makan flyttar tillbaka från äldreboendet (då räknas du som gift igen).

Oavsett hur ditt civilstånd eller boendesituation ändras ska det anmälas till Pensionsmyndigheten. Uppgifterna behövs för att rätt pension eller bostadstillägg ska kunna betalas ut och så att du slipper bli återbetalningsskyldig. 

Stor skillnad för änkan med änkepension

En grupp som verkligen har mycket att förlora på att gifta sig är de som gifte sig före 1990 och sedan blev änkor, men ännu inte har fyllt 65 år. Där kan valet att gifta sig innebära flera tusen kronor mindre i plånboken varje månad, eftersom de då förlorar det som kallas änkepension.

För de som förlorar en maka och inte uppfyller villkoren för änkepension, till exempel genom att vara man eller att giftermålet skedde efter 1990, finns omställningspension. Den kan du även få om du är sambo med gemensamma barn, men alltså inte om du är sambo och ni inte har barn tillsammans.

Till skillnad från änkepensionen, som fås fram tills den dagen du gifter om dig, får man oftast bara omställningspension i ett år. Änkepensionen påverkas av vid vilken ålder du väljer att ta ut din egen intjänade pension. 

Här kan du läsa mer om änkepension och omställningspension på Pensionsmyndighetens sida.

Den som vill ge bort premiepension

En person som kommer att få betydligt mer i pension än sin partner kan under tiden han eller hon tjänar in till pension anmäla att premiepensionen ska tillfalla partnern istället för en själv. Denna möjlighet finns bara för gifta makar eller registrerade partners.

Gift och ITP2? Då kan du få familjepension

För den som tillhör kollektivavtalsområdet ITP2, det vill säga privatanställda tjänstemän födda före 1979, och dessutom tjänar över 41 066 kronor i månaden, finns något som heter familjepension.

Den innebär att den efterlevande maken, makan eller registrerade partnern får familjepension livet ut.

”Det är det bästa efterlevandeskyddet what so ever, men den kan man bara få om man är gift”, säger Kristina Kamp.

Familjepension gäller…

- Under förutsättning att ni har gift er innan du fyllde 60 år eller

- Gifte er efter du fyllde 60 år och har varit gifta i minst fem år eller har gemensamma barn.

- Familjepensionen går också till dina barn fram till den månad de fyller 20 år.

Om din efterlevande make, maka eller registrerade partner gifter om sig före 60 års ålder upphör pensionsutbetalningarna.

Ifall någon gifter sig med ITP2:s familjepension som en av de främsta anledningarna till giftermålet bör denne vara medveten om att familjepensionen går att välja bort och att detta inte går att ångra – ett val som man kanske glömt bort att man gjort under livets gång.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -