På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser pekar på köpsignaler i ett teknikbolag och i ett läkemedelsbolag.

Under måndagen steg Stockholmsbörsens OMXSPI-index med 0.72 procent och stängde på knappt 744 punkter och har därmed stigit sex dagar i rad och återigen noterat ett nytt all-time-high. Investerarna har därmed aldrig tidigare betalt ett högre pris för att köpa in sig på marknaden. Kombinerat med utveckling i stigande trend på hela skalan från kort- till lång sikt indikeras ökande optimism på marknaden. I takt med att nya toppnivåer tagits har det sista motståndet vid 730-733 punkter brutits. Denna nivå utgör numer stöd vid reaktion tillbaka. Köpsignal är utlöst, närheten till stödnivån gör dock att signalvärdet av brottet kan anses begränsat. Eventuellt brott ned genom stödet gör att köpsignalen släcks, och det kan därmed bli ändring i rekommendation från en dag till en annan.

Investtechs hausseindex som förenklat är en optimismindikator visar andelen av aktierna som har gett köpsignal som sista signal. Det korta och långa hausseindexet står i 62 respektive 73, och det är därmed en övervikt av de kortsiktiga- och långsiktiga investerarna som är optimister.

Börsens insiders verkar positiva och har mestadels köpt aktier den senaste tiden. Den senaste veckan och månaden ligger köpandelen av alla insidertransaktioner Investtech har registrerat, på 64 respektive 70 procent. Köpandelen det senaste året ligger på 76 procent. Aktier med insiderköp har statistiskt presterat bättre än aktier med insiderförsäljningar, och anses vara ett tryggare köp än andra aktier.

Sammantaget har vi rekommendationen Köp för OMXSPI-indexet på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktiekursen till läkemedelsbolaget Oncopeptides reagerade kraftigt upp under måndagen då bolaget kom med ny information till marknaden. Kursen bröt därmed upp ur en stigande trendkanal på kursdiagrammet för kort och medellång sikt medan kursen på det långsiktiga kursdiagrammet med 6 års historik även bröt upp ur en trend, men en fallande trendkanal.

Dessa brott öppnar upp för en starkare stigningstakt och det saknas nu motstånd på medellång sikt men kikar vi längre tillbaka så finns det en historisk motståndsnivå runt 177 kronor på kursdiagrammet för lång sikt. Aktien har stöd runt 140 kronor. En starkt positiv volymbalans bekräftar den positiva trenden som signalerar optimistiska investerare och innebär att det varit en högre omsättning i aktien på dagar med uppgång och lägre omsättning på dagar med nedgång. Enligt Investtechs volym-forskning har aktier med positiv volymbalans i genomsnitt presterat 3.9 procentenheter bättre än marknaden det kommande året.

Enligt Investtechs forskningsresultat på kurs ovanför stöd har Oncopeptides statistiskt goda utsikter för vidare uppgång. Kursen har även stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation (REC) där målkursen vid 147 kronor är nådd, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning.

Aktien är positiv på Investtechs Insideranalys där bland annat bolagets VD för knappt en månad sedan gjorde ett förvärv av 8000 aktier. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investerare har valt att betala högre och högre kurser för att köpa sig in i teknikbolaget Mycronic. Aktiekursen har därmed utvecklats positivt i stigande trendkanaler på kursdiagrammen för kort- medellång och lång sikt. Stigande trender indikerar att köpintresset bland investerare är ökande, vilket är en teknisk köpsignal som statistiskt ger goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender.

I slutet av september bröt kursen upp genom motståndet runt 200 kronor som därmed ombildades till en ny stödnivå. Vidare uppgång är signalerad vilket även stöds av Investtechs forskningsresultat på mer än 43000 liknande signaler från nordiska aktier. Volymbalansen är också positiv och bekräftar den stigande trenden.

Aktien är neutral på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). OBS: Mycronic förväntas presentera delårsrapport den 22 oktober 2020.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Pandemin har slagit hårt mot vissa branscher och inte minst hotellnäringen. Aktiekursen till hotellkoncernen Scandic Hotels Group har har varit präglad av en hög volatilt under det senaste halvåret. Under de senaste månaderna har dock investerare valt att sälja sig ur bolaget till allt lägre kurser vilket signalerar en pessimism om framtiden som har resulterat i fallande trendkanaler på kort och medellång sikt. Enligt Investtechs trendforskning på fallande trender har aktier med den här typen av säljsignal i genomsnitt presterat 5.1 procentenheter (%e) svagare än marknaden/referensindex det kommande året.

Aktien har marginellt brutit ned genom stödet vid cirka 27.00 kronor. Ett fullt etablerat brott ett par procent nedanför denna nivå indikerar vidare nedgång. Volymbalansen är den enda tekniska signalen som är positiv och försvagar säljsignalerna som t.ex. trendbilden något.

Aktien är annars neutral på insideranalysen men de senaste transaktionerna var försäljning av aktier från personer med insiderstatus. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

 

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -