Många möjligheter på obligationsmarknaden

ANNONS Det har varit turbulent på börsen under detta år, framförallt på obligationsmarknaden. Förvaltarteamet bakom den prisbelönade hedgefonden Atlant Opportunity agerade med facit i hand helt korrekt när man köpte rabatterade tillgångar när coronapandemin var som mest intensiv, och ser fortsatt många investeringsmöjligheter på marknaden.

Medförvaltarna Nikos Georgelis (till vänster) och Taner Pikdöken (till höger)

En obligationsfond med fritt investeringsmandat

Atlant Opportunity ska skapa avkastning oavsett utveckling på finansiella marknader. Avkastning skapas primärt genom företagsobligationer, men där kupongen används för att finansiera derivat som ska skydda portföljen mot både marknadsrisk, valutarisk och kreditrisk. Avkastningen är dessutom okorrelerad mot marknaden.

Som namnet på fonden antyder agerar man opportunistiskt inom i stort sett alla tillgångsslag, vilket möjliggörs genom ett fritt investeringsmandat. I praktiken innebär det att hedgefonden kan identifiera och utnyttja investeringsmöjligheter som är utom räckhåll för andra fonder.

"Det är väldigt sällan vi ser en investeringsmöjlighet som mandatet förbjuder. Vi kan nästan göra allting, om vi vill", förklarar förvaltarteamet bestående av Anders Kullberg, Nikos Georgelis och Taner Pikdöken.

Fonden kan dessutom hålla en mycket hög andel likvida medel och ändå vara fullt investerad i marknaden, vilket uppnås genom derivat. Målsättningen är att ha full exponering mot marknaden, eftersom det har över tid visat sig vara den bästa strategin.

"Det är en försvinnande liten del av fondmarknaden som har ett lika flexibelt mandat som oss - även bland hedgefonderna.”

Prisbelönade förvaltare

Facit är tydligt. De senaste tre åren har fonden gått avsevärt mycket bättre än de bästa företagsobligationsfonderna, de bästa obligationsfonderna och de bästa korträntefonderna. Mest nyligen erhöll fonden det prestigefyllda priset Årets Hedgefond 2019 av Privata Affärer. Fonden har presterat starkt även i år, trots coronapandemin.

Samtidigt påpekas det att risken i fonden är låg. Förvaltarteamet jobbar väldigt riskmedvetet, vilket reflekteras i den låga volatiliteten.

"Vid varje investeringsbeslut vi fattar, så är den första frågan vi ställer oss själva: vad händer om vi har fel? Poängen med vår förvaltning är att när vi eventuellt gör felaktiga investeringar, får det inte göra för ont. Det gör att sannolikheten för större tapp i fonden är väldigt begränsad.”

När coronapandemin utbröt i slutet av mars sattes obligationsmarknaden i gungning. I samband med den kraftiga nedgången valde förvaltarteamet att vara stora nettoköpare i marknaden.

"Vi vill kunna köpa när alla säljer, och sälja när alla köper. För att ta ett exempel föll obligationer i Volvo nästan 20 procent när coronapandemin utbröt, vilket vi utnyttjade. Vi hade konkurrenter som behövde sälja, och då sålde de till rabatterade priser - ofta till oss.”

Köp Atlant Opportunity här

Hittar möjligheter på en undermålig obligationsmarknad

Förvaltarteamet noterade flera brister som synliggjordes när coronapandemin var som värst, framförallt den låga likviditeten i marknaden. Den blev särskilt tydligt när många större obligationsfonder var tvungna att avyttra innehav som en konsekvens av utflöden. Vissa fonder stängdes till och med för uttag.

Man lägger dock ingen vikt vid hur den nordiska obligationsmarknaden ser ut eller hur man kan förbättra likviditeten i marknaden. Man konstaterar endast att det är så marknaden ser ut just nu, och försöker se möjligheterna istället.

"Förutom att vara en köpare när alla andra är säljare slipper vi dessutom att vara en forcerad säljare, då vi kan hålla mycket kassa. Andra företagsobligationsfonder måste vara fullinvesterade, vilket är en enorm nackdel i perioder av turbulens", konstaterar förvaltarteamet.

Undviker ränterisk samt fastigheter

Dagens låga ränteläge är ett ständigt aktuellt ämne för obligationsmarknaden, då förändringar har stor påverkan på avkastningen. När räntan fallit under väldigt lång tid har det gynnat obligationsfonder, eftersom deras obligationer uppvärderats när räntan sjunkit.

Atlant Opportunity kan aktivt välja att inte ha exponering mot denna ränterisk, något som andra obligationsfonder måste leva med. Det åstadkommer fonden genom derivat. Fondens duration, vilket är ett mått på ränterisk, kan således vara negativ. Även om värdet på företagsobligationer i fonden skulle falla, går fonden som helhet upp.

"Vi har ingen aning om räntor ska upp eller ned på kort eller lång sikt. Konsensus idag är att räntan ska stå där den står idag för evigt. Det är inget vi vill spekulera i, utan vi fokuserar på att få betalt för den kreditrisk vi tar”, förklarar fondens förvaltningsteam.

Fonden har länge varit en tongivande aktör på företagsobligationsmarknaden och fokuserar på att investera selektivt i bolag med stabila kassaflöden och låg konkursrisk. Kassaflödena ska vara så pass robusta att bolaget kan klara sig en längre tid även om samhället skulle stänga ned.

"Det ska vara bolag med sunda finanser. I grunden handlar kreditförvaltning om sunt förnuft. Det kommer man väldigt långt med”, resonerar förvaltarna som fortsatt ser många investeringsmöjligheter i marknaden.

Förvaltarteamet lägger även vikt vid sektorer – vissa ratas exempelvis av hållbarhetsskäl. En egenskap hos fonden som gör att den sticker ut i branschen är att exponeringen mot fastighetssektorn är mindre än en procent. Det är ovanligt, då obligationsmarknaden består till största del av fastighetsbolag som emitterat obligationer.

"Det betyder inte nödvändigtvis att vi har en negativ syn på fastighetssektorn. När en sektor utgör mer än 50 procent av hela den nordiska obligationsmarknaden är det ett tecken på en osund marknadsstruktur”, säger förvaltarteamet och fortsätter:

”Går ett större fastighetsbolag i konkurs eller hamnar på obestånd skulle det nästan inte spela någon roll vilket fastighetsbolag man äger. Det kommer bli en sådan panik i marknaden.”

Köp Atlant Opportunity här

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -