Det våras för guldet

ANNONS Guld och ädelmetaller har kommit i ropet under de senaste åren. Förvaltaren av Atlant Precious tror att denna investeringstrend på marknaden kommer att fortsätta i många år framöver, samt ser flera viktiga faktorer som talar för högre ädelmetallspriser.

Mattias Gromark och fysiska guldtackor.   

Skapar avkastning och ger portföljskydd

Den aktivt förvaltade fonden Atlant Precious har sitt huvudsakliga fokus på guld och guldbolag, vilka tillsammans utgör närmare 70 procent av fonden. Förvaltaren allokerar även en mindre del av fonden åt andra ädelmetaller såsom silver, platina och palladium. De ytterligare benen ger exponering mot andra intressanta marknadstrender och drivkrafter.

"Silver, platina och palladium har en industriell användning som är högintressant. Det kommer finnas perioder där det är mer intressant att öka i dessa", berättar förvaltaren som också ser att fondens bredare mandat ger en förbättrad riskspridning.

Fonden ger ett portföljskydd i tider då det råder börsoro, tack vare sin låga korrelation mot marknaden. Guldet ses och har alltid setts som en trygg hamn med oöverträffbara värdebevarande egenskaper. Fonden investerar endast i så kallade ETC-produkter med säkerhet i fysiska metaller. Tryggheten med detta är att man får den fysiska prisutvecklingen samt ingen motpartsrisk.

Samtidigt går det inte att förneka att fonden har gått väldigt bra i år, och historiskt. Avkastningen i år lyder närmare 15 procent, medan avkastningen på tre år lyder över 42 procent. Det kan jämföras med utvecklingen för OMXS30 som är upp 2,7 procent i år, eller 11,9 procent de senaste tre åren.  

Många faktorer talar för guldet

Efterfrågan på guld har skjutit i höjden under de senaste åren, vilket fondens förvaltningsteam bedömer kommer fortsätta. Dels är vanliga privatsparare mer intresserade av guldet som tillgång jämfört med tidigare, dels har intresset för guldet bland institutionella investerare ökat kraftigt.

Ett tecken i tiden: den kända finansprofilen Warren Buffet köpte nyligen in sig i guldjätten Barrick Gold via sitt investmentbolag Berkshire Hathaway. Investeringen markerade deras första inom denna sektor.

Gromark tror att guldet kommer fortsätta öka i popularitet hos investerare. Det beror framförallt på centralbankernas expansiva penningpolitik. Även om kraftiga stimulanser kan bidra till att förbättra de ekonomiska utsikterna i dessa coronatyngda tider, sker det på bekostnad av en ökad skuldsättning.

"Marknaden har inte skänkt detta någon tanke på jättelänge. På sikt kan vi också få se en förtroendekris där man allt mer ifrågasätter centralbankernas och staters förmåga att reducera sina balansräkningar och skulder. Vi har hamnat i ett evigt flöde där allt mer stimulanser krävs för att hålla hjulen igång", säger förvaltaren.

Därutöver finns det faktorer på både efterfrågesidan och utbudssidan som talar för fortsatta uppgångar i ädelmetallspriser. Fysiskt guld kan inte replikeras, vilket naturligt begränsar utbudet. Antalet guldfyndigheter i världen är fallande och produktionen minskar.

”Det krävs dessutom väldigt små förändringar i efterfrågan för att orsaka stora uppgångar i guldpriset. Skulle efterfrågan öka med en procentenhet talas det om ett guldpris på 3 000 till 5 000 dollar per uns (cirka 31 gram), jämfört med dagens 1 900 dollar”, säger Gromark som själv är av uppfattningen att guldet kan nå 3 000 dollar per uns på två års sikt.

Köp Atlant Precious här

Gedigen förvaltarbakgrund

Gromark har en gedigen bakgrund i finansbranschen som bland annat aktieförvaltare, vilket reflekteras i förvaltningen. Utöver fysiska metaller investerar fonden även i ädelmetallsbolag. Fokus ligger på bolag med hållbara affärsmodeller, bra ägare och intressanta tillgångar. Dessa bolag ska i huvudsak vara verksamma i länder med låg politisk risk.

I topplistan över fondens innehav återfinns Newmont och Barrick Gold, som är de klart största bolagen i guldindustrin. Aktierna är trots god kursutveckling under de senaste åren fortsatt lågt värderade.

"Förutom de mest mogna bolagen vill jag även ha lite exponering mot kryddor i portföljen som erbjuder intressant uppsida", tillägger förvaltaren.

Förvaltaren konstaterar att guldpriset ligger idag klart över nivån som krävs för att portföljbolagen ska gå med vinst. Således finns det goda säkerhetsmarginaler med dagens guldpris, vilket illustreras i starka vinstmarginaler.

"Portföljbolagen genererar väldigt goda kassaflöden, vilket jag tror kommer fortsätta i flera år framöver. Vidare kommer ytterligare guldprisökningar resultera i att bolagsvinsterna ökar exponentiellt från nuvarande nivåer. Vi har redan börjat se tecken på detta under de senaste kvartalen”, berättar förvaltaren.

Även hållbarhet är en viktig parameter i förvaltningen. Där har han Peter Beckman till hjälp, som är hållbarhetsansvarig på Atlant Fonder. Hållbarhetsområdet har länge varit en utmaning för ädelmetallsbolagen. Detta då man både verkar inom områden som är politiskt och affärsmässigt utsatta samt bedriver sin verksamhet inom en bransch, gruvverksamhet, som ofta har stor klimatpåverkan.

”Det har dock skett markanta förbättringar inom ädelmetallsbranscherna, mycket tack vare investerares och industriorganisationernas hållbarhetsarbete. Atlant Precious har sedan fondens start undvikit investeringar i politiskt osäkra områden eftersom detta kan påverka fondens värde starkt”, säger Gromark.

Förvaltarteamet utnyttjar även den spetskompetens som existerar inom Atlant kring optioner och derivatprodukter, vilket bidrar till ökade möjligheter att både minska fondens totala risk eller öka exponeringen mot underliggande ädelmetaller.

Köp Atlant Precious här

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -