På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en oljeaktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) gick starkt uppåt under måndagen. Efter en uppgång på hela 2.47 procent så stängde indexet på knappt 729 punkter. Förra gången indexet steg lika mycket var 16 juni, då det steg 3.20 procent. Gårdagens uppgång innebar att kursen åter har brutit upp genom golvet i en brant stigande trend på kursdiagrammet för medellång sikt. Överlag är trendbilden positiv på tidsskalan från kort- till lång sikt. Motstånd vid all-time-high nivån intill 733 punkter testas nu och stöd återfinns vid 706 punkter. Ett brott upp genom motståndet kommer stärka den tekniska bilden.

Investtechs hausseindex visar andelen av aktierna som har gett köpsignal som sista signal, och används som en indikation på andelen av investerarna som är optimister. Det korta och långa hausseindexet står i 57 respektive 72, och det är därmed en övervikt av de kortsiktiga- och långsiktiga investerarna som är optimister.

Börsens insiders har både köpt och sålt aktier den senaste tiden. Den senaste veckan och månaden ligger köpandelen av insidertransaktionerna på 76 respektive 70 procent. Köpandelen det senaste året ligger också på 76 procent. Aktier med insiderköp har statistiskt presterat bättre än aktier med insiderförsäljningar, och anses vara ett tryggare köp än andra aktier.

Sammantaget har vi rekommendationen Svagt köp för OMXSPI-indexet på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd- och motstånd gör att rekommendationen för index kan ändras från en dag till en annan.

 

Investmentbolaget Angler Gaming som investerar i spelbolag och är noterat på Spotlight Stock Market har haft en kraftig utveckling på börsen med en uppgång på runt 155 procent bara i år. Aktiekursen handlas nu till all-time-high nivåer, vilket är en teknisk köpsignal. Kursen återfinns i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har betalat högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Avsaknaden av motstånd är också en teknisk köpsignal som indikerar ytterligare uppgång. Den senaste veckan bröt kursen upp genom den tidigare motståndsnivån runt 18:30 kronor, som därmed ombildades till en ny stödnivå.

Enligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd och kurs ovanför stödhar aktien goda statistiska utsikter för vidare uppgång. Den stigande trenden som återfinns i kursdiagrammet bekräftas av en starkt positiv volymbalans som stärker aktien på kort sikt. En starkt positiv volymbalans innebär att det har varit en högre omsättning i aktien under dagar med kursuppgång och lägre omsättning under dagar med kursnedgång. Många investerare är alltså optimister.

RSI21-värdet är över 70 och aktien har ett starkt positivt momentum. Enligt Investtechs forskningsresultat på RSI har aktier med den här typen av tekniska signaler i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

 

Aktiekursen till Volvo B utvecklas i stigande trendkanaler på kursdiagrammen för kort- medellång- och lång sikt. Stigande trender indikerar att köpintresset bland investerare ökar, vilket är en köpsignal som statistiskt ger goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender. Volvo B handlas nu till all-time-high nivåer, vilket är en teknisk köpsignal.

 

Kursen har brutit upp genom motståndet runt tidigare toppnivå vid 173 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad. 173 kronor utgör nu en ny stödnivå vid reaktioner tillbaka.

En positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt, och indikerar att omsättning har varit högre på dagar med uppgång än på dagar med nedgång.

Aktien är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen prospekteringsbolaget EnQuest har negativa trendkanaler på kursdiagrammen för kort- så väl som medellång- och lång sikt. I början av september i år bröt kursen ned genom golvet i den fallande trendkanalen på medellång sikt. Det signalerar att pessimism bland investerare tilltar och vi kan förvänta en starkare nedgångstakt. Enligt Investtechs trendforskning på trendbrott ur fallande trender baserad på 5797 signaler från nordiska aktier under perioden 1996-2018 har aktier med den här typen av säljsignal i genomsnitt presterat 10.8 procentenheter (%e) svagare än marknaden/referensindex det kommande året.

Kursen återfinns mellan stödnivån runt 0.96 kronor och motståndsnivån vid cirka 1.83 kronor.

Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

 

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -