Telia är given i utdelningsportföljen

Aktieanalys Allison Kirkby har tagit över vd-rodret i Telia och kommer att vända på alla stenar för att ta fram värden till aktieägarna. Med en relativt hög direktavkastning, och intern förbättringspotential i bolaget, är aktien köpvärd.

Att köpa aktier i bolag där ledningen internt vill ta fram förbättringar är positivt i tider av allmän osäkerhet. Det gör att man inte behöver förlita sig enbart på efterfrågan som extern faktor för värdeskapandet till aktieägarna.

Ett bra exempel är Telia som nyligen fick en ny vd i form av Allison Kirkby med erfarenhet från bland annat TDC, Tele2 och Virgin. Hon kan därmed kopiera konkurrenternas framgångsrecept till Telia på ett enkelt sätt.

Vd Allison Kirkby

Kirkby har identifierat att Telias styrkor ligger i ledarskapet inom nätverkskvalitet, bolagets erbjudande inom uppkoppling och underhållning samt värdet av kundbasen.

Förbättringspotentialen finns framför allt inom kundupplevelsen och intäktstillväxten, men också i ineffektiviteter som ledningen identifierat i förhållande till konkurrenterna. I sitt vd-ord, i den senaste delårsrapporten, skriver Kirkby att man kommer att granska kostnadsbasen mer framöver i syfte att ta fram effektiviseringar.

Men även i balansräkningen och kassaflödet finns förbättringspotential där ledningen kommer att applicera en omfattande struktur för kapitalallokeringen och investera i kunderbjudandet och räckvidd utifrån en “ändamålsenlig avkastning”. Att hållbart kunna växa det operativa kassaflödet är centralt i sammanhanget, vilket är positivt för aktieägarnas möjlighet till växande utdelningar.

Med breda penseldrag kan man alltså sammanfatta ovan med att Telia nu försöker lägga en ny långsiktig kurs i ett mer fokuserat och aktieägarvänligt Telia. Den utlandsexpansion som tidigare utgjorde en viktig del i den gamla strategin har övergetts där Telia i juni tillkännagav att man kommer att avyttra innehavet i Turkcell. 

Utgångspunkten är att Telia ska bli en mer fokuserad aktör inom Norden och Baltikum med lägre risk, bättre likviditet och starkare balansräkning. Som marknadsledande operatör kan bolaget dra en stor fördel av det snabba teknikskifte som sker kopplat till 5G, fiber, digitalisering samt viktiga kundtrender som till exempel en ökad efterfrågan för mer konvergenta och molnbaserade tjänster.

I delårsrapporten anger Kirkby att man kommer att uppdatera investerare om bolagets strategiska prioriteringar innan helårsrapporten som preliminärt släpps i slutet av januari. Detta kan bli en viktig “trigger”, katalysator, för aktien med positiva aktiepåverkande nyheter.

En annan potential i Telia är infrastrukturtillgångarna. I maj 2018 bildade Telia ett bolag, Telia Towers Sweden AB, som ska äga och förvalta master, torn och teknikbyggnader. Presschefen för Telia, Irene Krohn, uttryckte då i kommentar till media att syftet inte var att sälja dessa torn i och med bolagiseringen. Men med en ökad transparens i sig kring värdet för dessa tillgångar så kan det vara positivt för Telia-aktien. Vi tror detta kan bli en viktig fråga vid nästa kapitalmarknadsdag.

Utvecklingen under 2020 blir givetvis mer sekundär för investerare då Telia går in i en ny tillväxtfas med en ny vd som också ändrat om i ledningsgruppen.

Men ser man till utvecklingen i år så har Telia klarat sig ganska väl. Trots en påverkan från coronapandemin så var resultatet för det andra kvartalet bättre än vad ledningen hade förväntat sig, enligt vd Kirkby, där man proaktivt adresserat Telias kostnadsbas. De totala tjänsteintäkterna, på jämförbar bas, sjönk med 5,6 procent men den traditionella telekomverksamheten var exkluderat effekterna från corona stabil. Exkluderat Tv och media-enheten samt påverkan från corona, så växte den traditionella telekom-affärens justerade ebitda-resultat (rörelseresultat före avskrivningar) med 5 procent på jämförbar bas.

I ledningens utsikter för resterande del av 2020 så förväntas den justerade ebitda-genereringen för andra halvåret att vara i nivå med den första utifrån en stabil valutasituation.

Analytikerkåren som bevakar Telia bedömer att omsättningen för innevarande år ökar med 4 procent till 89,4 miljarder kronor. Givet en svag utveckling för Tv och media-enheten, likväl påverkan från coronapandemin och försäljning av Turkcell, så antas rörelseresultatet att bli negativt för 2020. I historieboken blir det ett mellanår för Telia.

Till nästa år så ses omsättningen växa med cirka 2 procent till 91,2 miljarder kronor, tillsammans med en rörelsemarginal om 14,1 procent. Det är en betydligt lägre lönsamhet än under de senaste tre åren, 2017-2019, då Telia uppvisade en rörelsemarginal i snitt om 17 procent. Att den nya ledningen med vd Kirkby proaktivt börjat adressera kostnadsbasen gör att bolaget kan överraska med en bättre lönsamhet under de kommande åren än vad analytikerkåren antagit.

Viktigaste skälet till att köpa Telia-aktien är som alltid de relativt stabila utdelningarna. Det gäller särskilt i år när många börsbolag fått dra tillbaka sina utdelningar helt. Då framstår telekombolagen generellt som relativt stabila aktieval.

För 2019 års resultat så delar Telia ut 1,8 kronor totalt per aktie varav den andra utdelningen på 0,9 kronor per aktie utbetalas i slutet av oktober. För räkenskapsåren 2020 och 2021 så förväntar sig analytikerkåren en total utdelning på cirka 2,0 respektive 2,2 kronor per aktie. I skrivande stund utmynnar det en direktavkastning på ungefär 5,5 respektive 6,2 procent. Det kan ställas mot direktavkastningen för Stockholmsbörsen i sin helhet som på 2020 års förväntade utdelning ger en direktavkastning på 2,7 procent i dagsläget (med indexfonden Avanza Zero som proxy för Stockholmsbörsen).

Summerat, så är Telia-aktien ingen kursraket men väl en stabil pjäs i en långsiktig utdelningsportfölj. Det blir köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Telia Company Köp 36,45 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -