Epiroc: Fint bolag, rättvis värdering

Aktieanalys Epiroc-aktien har haft en bra kursutveckling i år, men framåtblickande tycker vi uppsidepotentialen är för liten - även om vi gillar bolaget i sig.

Det är ingen stor överraskning att bolag som har en stor eftermarknadsaffär klarat sig ganska väl på börsen i år.

Ett bra exempel är Epiroc som utvecklar och producerar borriggar samt bergbrytnings- och anläggningsutrustning. Ifjol stod eftermarknaden för 66 procent av omsättningen och idag arbetar över 11 000 personer med eftermarknaden, vilket motsvarar mer än 70 procent av Epirocs totala arbetskraft.

Källa: Epiroc - årsredovisning 2019

Epirocs stora konkurrensfördel är bolagets breda erbjudande kombinerat med att man har ett globalt servicenätverk med erfarna tekniker. Det gör att svarstiderna är korta och som är oerhört viktigt då utrustningen ofta används dygnet runt.

I år så har eftermarknadssegmentet visat på motståndskraft i den pandemi som uppstått med restriktioner. Enligt den relativt nytillträdde vdn Helena Hedblom, så minskade serviceverksamhetens intäkter endast något organiskt p.g.a. pandemin, och bidrog till att Epirocs lönsamhetsnedgång begränsades med en justerad rörelsemarginal på 18,7 procent (21,7) under det andra kvartalet.

I sitt vd-ord skriver Helena Hedblom att man förväntar sig att efterfrågan på kort sikt, både på utrustning och bolagets eftermarknad, kommer att fortsätta påverkas negativt av pandemin.

Men det finns också ljuspunkter. Under det andra kvartalet vann Epiroc flertalet order för automationslösningar. I Chile har bolaget till exempel fått en stor order för “6th Sense”-lösningar för automation, uppkoppling och informationshantering. Dessa nya teknikområden har mötts av ett allt större intresse från kunderna.

Ledningen ser också besparingar från effektivitetsåtgärder där de långsiktiga åtgärderna förväntas spara mer än 500 miljoner kr årligen från det tredje kvartalet i år. Ytterligare besparingar kan också komma från slutet av året i och med organisationsförändringar.

Epiroc har dessutom en stark balansräkning. Bolaget hade vid utgången av det andra kvartalet en nettokassa på drygt 1,8 miljarder kronor. Det är framför allt ett minskat rörelsekapital som medfört till att det operativa kassaflödet förbättrats under året.

Ovan innebär att Epiroc har en stor affärsmässig flexibilitet framöver där man kan satsa både på den interna innovationsutvecklingen men också kompletterande förvärv. Marknaderna är redan relativt konsoliderade med ett begränsat antal stora konkurrenter globalt som Sandvik, Caterpillar, Furukawa, Komatsu och Boart Longyear. Men kompletterande förvärv inom automatisering och digitalisering kan vara en möjlighet.

De långsiktiga marknadstrenderna är i övrigt positiva för Epiroc. I en värld där populationen växer så innebär det att underliggande behovet av infrastruktur och mineraler ökar. När den strukturella efterfrågan ökar stiger även komplexiteten och kostnaderna för bergbrytning i hårt berg. Kunderna söker efter högre produktivitet och lägre driftskostnader, och Epirocs tekniska innovationer ger lösningar för dessa utmaningar.

Ser man till ledningens finansiella målsättningar så vill man att Epiroc över en konjunkturcykel ska uppnå en årlig omsättningstillväxt på 8 procent. Historiskt, under perioden 2015-2019, så har man legat på 9 procent varav 7 procent under 2019. När det gäller lönsamheten så har man inte angett någon specifik siffra, men ambitionen är att bolaget ska “ha en branschledande rörelsemarginal med stark motståndskraft över konjunkturcykeln”. Mellan 2015-2019 så låg rörelsemarginalen på 18,6 procent i snitt, och 2019 blev ett rekordår med en marginal på hela 19,9 procent.

De analytiker som täcker Epiroc förväntar sig att omsättningstillväxten under innevarande år sjunker med 13 procent till cirka 35,5 miljarder kr tillsammans med en rörelsemarginal på 19,7 procent. För nästa år skissar man på en återhämtning med en tillväxt på 6 procent och en marginal på 20,9 procent.

Vi tycker antagandena är rimliga beaktat var vi är i pandemin, troligen med det värsta bakom oss, och att ledningen sjösatt ett besparingsprogram som redan förväntas ge en synlig resultateffekt under det andra halvåret i år.

I skrivande stund är aktien upp cirka 10 procent hittills i år, vilket är betydligt bättre än för Stockholmsbörsen i sin helhet som ligger på närmare 4 procent. Aktien har sprungit lite i förväg när det gäller konjunkturförbättringen men kan också förklaras av att eftermarknadsaffären och kostnadsbesparingarna ger en relativt god vinstvisibilitet framöver. Det premieras av investerare i tider av allmän osäkerhet.

Justerat för skuldsättningen, ev/ebit, så har Epiroc under perioden 2018 och 2019 handlats i snitt kring 15 gånger rörelseresultatet varav 17 gånger under rekordåret ifjol. Till nästa års rörelseresultat så handlas aktien just nu till en ev/ebit-multipel på 18 gånger. Det är en ganska hög värdering även om bolaget har en stor förvärvsbuffert och lönsamheten ses förbättras. Tillväxten i rörelseresultatet antas ligga på cirka 12 procent i snitt för prognosperioden 2021-2022. Med andra ord så tycker vi värderingen är något ansträngd på dagens kursnivåer.

Ledningen skulle kunna överraska med attraktiva kompletterande förvärv och därmed en betydande avkastning på förvärvsbufferten i balansräkningen. Under 2019 slutfördes tre förvärv som bidrog med totala årsintäkter om mer än 1,3 miljarder kr. I dagsläget så framstår det dock som något spekulativt då det inte finns någon uttalad ambition om stora förvärv i närtid.

Vi har tidigare haft ett köpråd för Epiroc där vi uppskattat bolagets defensiva kvalieter och aktien har sedan dess utvecklats positivt. Men på dagens kursnivåer så anser vi att värderingen är ganska rättvis och ser ett läge att ta hem vinsten. Summerat, så tar vi ned det tidigare köprådet och lämnar en neutral rekommendation denna gång.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Epiroc B Neutral 124,65 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -