Klimatsmart sparande behöver inte vara dyrt

ANNONS Nu kommer fyra nya Swedbank Robur Access Edge – fonder som oavsett marknad ger dig en bred investering till en av marknadens lägsta avgifter samtidigt som de tar hänsyn till klimatfrågor. Så nu kan du bygga en hel portfölj av klimatsmarta och prisvärda fonder.

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Sedan tidigare finns Access Edge Sweden och Emerging Markets, nu kommer även USA, Global, Japan och Europa. Oavsett vilken eller vilka marknader du väljer att placera på får du en bred och prisvärd exponering. Fonderna kombinerar ambitiösa hållbarhetskriterier med en systematiskt och disciplinerad förvaltning. Du får investeringar i stora och medelstora bolag men också i bolag som vi bedömer har lösningar på klimatproblemen. Målet är att uppnå en avkastning liknande den för jämförelseindex före avgifter.

- Det känns jättekul att nu starta fyra ytterligare fonder på olika marknader. Vi tror att fondernas klimatinriktning kommer att leda till ett bättre långsiktigt värdeskapande, säger Johan Andreasson, en av förvaltarna till Acess Edge.

Hur är Access Edge fonderna klimatsmarta?

Förvaltningen premierar bolag med låga utsläpp av växthusgaser och fonderna strävar efter att ha cirka 50 procent lägre koldioxidavtryck än ett relevant jämförelseindex*. Sedan investerar fonderna cirka 10 procent av innehaven i bolag som vi bedömer medverkar till att lösa klimatkrisen. Det kan handla om att bidra till omställningen till förnybar energi eller till en cirkulär ekonomi där målet är att avfall ses som en råvara och produkterna till så stor del som möjligt ska gå att återvinna.

- Några exempel är bolag inom förnybar energi och bolag som tar fram energieffektiva och energibesparande lösningar som elfordon och energibesparande byggnader. Dessutom utesluter fonderna tillverkare av fossila bränslen samt producenter vars omsättning från framställning av el från olja, gas eller kol överstiger 5 procent, säger Linnéa Zanetti, förvaltare Access Edge.

Läs mer om fonderna

Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets

Swedbank Robur Access Edge Japan

*Fonderna strävar efter att ha ca 50 procent lägre koldioxidavtryck än ett relevant referensindex (fondensjämförelseindex). Observera, koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle. Mer om måttet går att läsa på vår webb: swedbankrobur.se/hallbarhet

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -