På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en hotellaktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) föll kraftigt under måndagen. Det blev en nedgång 3.26 procent och indexet stängde på 705 punkter. Senaste gången indexet var ned lika mycket var 11 juni i år, då nedgången var hela 4.58 procent. Kursen har marginellt brutit ned genom golvet i den stigande trendkanalen på medellång sikt. Det indikerar i första skedet att man kan förvänta en svagare stigningstakt. På kort- och lång sikt fortsätter indexet att utvecklas i stigande trender. Motstånd återfinns intill all-time-high runt 733 punkter. Eventuellt brott upp genom denna nivå är positivt för indexet. 692-700 punkter utgör en stödnivå.

Investtechs hausseindex visar andelen av aktierna som har gett köpsignal som sista signal, och används som en indikation på andelen av investerarna som är optimister. Det korta och långa hausseindexet står i 57 respektive 74, och det är därmed en övervikt av de kortsiktiga- och långsiktiga investerarna som är optimister.

Börsens insiders har både köpt och sålt aktier den senaste tiden. Den senaste veckan och månaden ligger köpandelen av insidertransaktionerna på 65 respektive 70 procent. Detta är något lägre än snittet det senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Aktier med insiderköp har statistiskt presterat bättre än aktier med insiderförsäljningar, och anses vara ett tryggare köp än andra aktier.

Sammantaget har vi rekommendationen Svagt köp för OMXSPI-indexet på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktiekursen till läkemedelsbolag Ascelia Pharma har nyligen brutit upp över tidigare toppnivåer runt 30.00 kronor. Aktien som har en hög likviditetsrisk med dagar med låg omsättning på börsen handlas nu på all-time-high nivåer, vilket är en teknisk köpsignal. Kursen återfinns i en stigande trendkanal på diagrammet för medellång sikt och det är ett resultat av att investerare har betalat mer för att köpa in sig i bolaget. Det saknas motstånd i kursdiagrammet då kursen för ett par veckor sedan bröt upp genom den tidigare motståndsnivån runt 24.00 kronor som ombildats till en ny stödnivå. Avsaknaden av nya motståndsnivåer indikerar ytterligare uppgång.

Stigande trender och kurser ovanför stöd ger statistiskt goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd. Den stigande trenden bekräftas av en starkt positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång. Det stärker aktien på kort sikt.

RSI21-värdet för Ascelia Pharma är över 70 efter en stark kursuppgång de senaste veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och enligt Investtechs forskningsresultat på RSI har aktier med den här typen av tekniska signaler i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna.

Aktien är även maximalt positiv på insideranalysen där bland annat bolagets VD köpte 11000 aktier i mitten av september. Ascelia Pharma är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till teknikbolaget ZetaDisplay utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trender indikerar att köpintresset bland investerare ökar, vilket är en köpsignal som statistiskt ger goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i stigande trender.

Det har även kommit en köpsignal från en rektangelformation (REC) där kursen under en period har konsoliderat sidledes för att bryta upp genom den övre blå linjen som visas i kursdiagrammet. Brott upp genom den övre blå linjen och tillika tidigare motståndsnivå runt 16.70 kronor signalerar om en vidare uppgång. Skulle kursen bryta ned genom närmaste stödnivån runt 16.70 kronor kommer dock signalvärdet från REC-formationen att neutraliseras. Aktiekursen befinner sig nu marginellt ovanför denna nivån.

En starkt positiv volymbalans indikerar att omsättning har varit högre på dagar med uppgång än på dagar med nedgång. Det stärker aktien på kort sikt. Aktien har dock en hög likviditetsrisk vilket innebär att den har dagar med relativt låg omsättning på börsen.

ZetaDisplay är svagt positiv på insideranalysen och aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till hotellfastighetsägaren Pandox återfinns i en fallande trendkanal på medellång sikt. En fallande trend signalerar pessimism bland investerare och återspeglar hur dessa över tid har sålt sig ur aktien till lägre kurser. Enligt Investtechs trendforskning på fallande trender baserad på 26943 signaler från nordiska aktier under perioden 1996-2018 har aktier med denna typ av säljsignal i genomsnitt presterat 5.1 procentenheter (%e) svagare än marknaden/referensindex det kommande året.

Kursen har brutit ned genom stödet vid cirka 114 kronor och saknar nu stödnivåer på medellång sikt. På kort sikt testas nu en stöd/motståndsnivå runt 104 kronor där det även finns en sista stödnivå runt 98.00 kronor. Ett brott på en av dessa nivåer kommer signalera vidare utveckling.

Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -