På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

En FO-fond som klarade kaosveckorna

Fondanalys Placera har hittat en företagsobligationsfond som lyckades navigera väl under de mest oroliga och stökiga veckorna i våras. Jag har tittat närmare på Nordic Cross Total Return R Fund, som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer.

När en fond blir tre år så har den kommit igenom nålsögat och blir då intressant för många fondutvärderare och större investerare. Med tre års historik kan man se om investeringsstrategin fungera som det var tänkt. Det går att jämföra med andra liknande fonder. Placera har valt att titta närmare på Nordic Cross Total Return R Fund som nyss fyllt tre år och genomgått en period av handelskrig, politisk instabilitet och coronapandemi.

I mars var utförsäljningarna brutala och tuffa för aktiemarknaden, men den var snäppet värre för företagsobligationer. Företagsobligationsmarknaden fick uppleva i det närmaste en total härdsmälta när marknaden översvämmades av säljordrar och i princip slutade fungera. Många räntefonder med fokus på företagsobligationer stängde för handel och kunderna kunde inte köpa eller sälja sina fondandelar.

Att företagsobligationsmarknaden är systemviktig är tydligt.

Federal Reserve fattade ett viktigt beslut mitt under krisen om att utöka penningpolitiken genom att börja köpa företagsobligationer.

Även den europeiska centralbanken ECB och Riksbanken följde efter och beslutade om att köpa företagsobligationer för att stabilisera marknaden som slutat att fungera.

Några aktörer på företagsobligationsmarknaden stack ut hakan före coronapandemin och hävdade att risken mätt som standardavvikelse inte visar den verkliga risken i företagsobligationsfonder. Och att marknaden inte är tillräckligt effektiv med för dålig likviditet om det blir en större kris och bitvis dysfunktionell.

Precis det hände i slutet på februari och i mars när fondernas nettoutflöden var enorma och köparna var få. Konsekvensen blev en prissättning som var helt fel när likviditeten försvann. Det rådde i det närmaste panik. Många fondbolag valde att stänga fonderna för handel på grund av marknadsoro och en osäker prisbild vid värderingar av fondernas andelskurser så kallade NAV.

Nordic Cross Total Return R Fund lyckades navigera väl under de mest oroliga och stökiga veckorna. 

Fonden placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer.

Investeringsfokuset är så kallat cross-over, vilket innebär den investerar minst 50 procent i företagsobligationer med mycket god kreditkvalitet (AAA) och god kreditkvalitet (Investment Grade).

En viss del är investerat mot den lägre risk delen inom ”High Yield”, som är mer riskfyllda företagsobligationer.

Förvalteamet Magnus Nilsson, Fredrik Tauson och Emil Nordström har gjort ett mycket bra jobb sedan de lanserade fonden sommaren 2017. Fonden har precis fyllt tre år och hör till de bäst presterande i klassen under den tidsperioden. Och som sagt det har varit en stökig period om inte en av de stökigaste någonsin för företagsobligationsfonder.

Emil Nordström, Magnus Nilsson och Fredrik Tauson

Vad ligger då bakom förvaltarteamets goda resultat?

Förvaltningen sker med en strukturerad investeringsprocess. Fokus ligger på fundamental kreditanalys, samt en tydlig riskhantering. ESG (Environmental, Social and Governance) är en integrerad del av investeringsprocessen. Det görs inga investeringar i millitär utrustning, kontroversiella vapen, alkohol, tobak, pornografi, spel med inriktning på vadslagning samt fossila bränslen.

Investeringsstrategin bygger på att man kombinerar direktinvesteringar i företagsobligationer med indirekta investeringar med hjälp av olika derivatstrategier. Det möjliggör en högre andel likvida medel.

Fonden består av en kärninvestering i nordiska kreditvärdiga innehav som ger fonden en långsiktigt stabil avkastning. På toppen av det har man ett flexibelt mandat där man både kan gasa och bromsa. Det är en kreditexponering som varierar över tiden beroende på underliggande marknadsförutsättningar och volatiliteten i marknaden. Stigande volatilitet ger lägre exponering och vise versa. Den delen sköts med derivat.

Fondens tredje ben är kassan. Genom att använda derivat möjliggör det en stor exponering till ett lågt kapitalutnyttjande. Med andra ord ger det fonden en stor andel likvida medel. Kassan ger torrt krut som möjliggör för förvaltarna att investera taktiskt och opportunistiskt när marknaden är turbulent. Och man behöver inte tvingas till försäljningar.

Investeringsstrategin möjliggör en koncentrerad portfölj med runt 40 innehav. Det är färre innehav än normalt, men en bra sektordiversifieringen, och andelen innehav med låg risk är stor. Ambitionen i nuvarande marknadsklimat är att skapa en avkastning på 3 procent över Stibor med en standardavvikelse på 0,5 - 2 procent.

De tre senaste åren har fonden avkastat 5,1 procent, vilket är bättre än kategorisnittet av likande fonder som enligt Morningstar avkastat 2,1 procent. Risken mätt som standardavvikelsen i Nordic Cross Total Return R Fund de tre senaste åren är 5 procent, vilket är lite högre än kategorisnittet och det ger fonden en risknivå på 2. Men fonden var öppen för handel under hela den extremt turbulenta perioden vilket är ett stort plus. För den goda riskjusterade avkastningen har fonden belönats med fyra stjärnor av Morningstar på tre år.

Den årliga avgiften består av både en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften är 0,6 procent per år och det tillkommer vissa transaktionsavgifter till fonden som kan variera över tid. Den rörliga avgiften utgår med 15 procent av fondens överavkastning mot OMRX T-bill index. Den totala årliga avgiften i fjol landade på 0,9 procent.

Placera rekommenderar köp på spetsfonden Nordic Cross Total Return R Fund för den stabila avkastningen som fonden levererat under sina tre första år i en ovanligt turbulent miljö.

Placeras rekommendation av företagsobligationsfonder riktar sig till fondsparare som vill ha låg risk i sitt sparande och sprida riskerna i sin portfölj.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

 Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på FacebookLinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Nordic Cross Total Return R SEK Köp 105,23 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -