Swedbank: En bank som står starkt

Aktieanalys Med stöd av såväl stigande volymer som stigande marginaler lyckades Swedbank överträffa marknadens förväntningar i Q2. Kreditförlusterna är fortfarande betydande, men trenden är positiv.

Swedbank har slagit konkurrenterna på börsen med en förvisso modest, men ändock uppgång i år och rapporten för det andra kvartalet är ett kvitto på att optimismen de senaste månaderna kring banken var befogad. Sedan bottennivån kring 100 kr i mars har aktien avancerat nästan 50 procent.

Till skillnad från de andra bankerna lyckades Swedbank också överraska positivt när det gäller kärnintäkterna – räntenettot. Dessa landade på 6886 Mkr under Q2, vilket var 4 procent högre än motsvarande period i fjol och 3 procent högre än förväntat. Den positiva avvikelsen var än mer anmärkningsvärt då det gått åt andra hållet för övriga storbanker.

Det är samma generella trender som råder i sektorn där det är press på inlåningsmarginalerna, men Swedbank lyckades höja dessa trots detta. De senaste rtänteutspelen från Federal Reserve och därfter även Riksbanken indikerar också att det låga ränteläget kommer att bestå. Därtill bidrog lägre finansieringskostnader till ett bra räntenetto i senaste kvartalet. Bra tradingintäkter och bra kostnadskontroll var två andra positiva inslag i rapporten, och det enda som var lite svagare var provisionsintäkterna som var ett par procent sämre än väntat, och svagheten beror på lägre kundaktivitet under covidpandemin med färre korttransaktioner, kapitalutflöden, osv.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 38 den 14 september.

Läs mer om Börsveckan.

Kreditkvaliteten uppges som god med lägre reserveringar under Q2 kring 1,2 miljarder att jämföra med knappt 2,2 miljarder under Q1. Reserveringarna under Q2 ligger kring 29 punkter, att jämföra med 51 punkter under Q1 och toppen under finanskrisen 2008 var 193 punkter.

Andelen krediter i den totala utlåningen som bedöms som ”mycket påverkade sektorer” är 7 procent (115 Mdr) och inkluderar tillverkning, handel, transport, shipping samt hotell & restaurang. Reserveringarna för den svenska verksamheten ligger på samma nivå som Q1, men reserveringarna inom stora företag och institutioner mer än halverades. Vd Jens Henriksson gör dock en bra poäng när han menar att kreditförlusterna kan dra iväg igen när de statliga krisstöden minskar, och det är något man bör vara vaksam med för hela banksektorn.

Swedbank uppger att kreditindikatorer som antal korttransaktioner minskat markant, med hela 35 procent om man undantar livsmedelshandeln, och arbetslösheten har stigit till en nivå kring 9 procent. Samtidigt har antalet företagskonkurser faktiskt minskat sedan Q1, så kanske har de mest utsatta företagen redan förlist? Det skulle, med en lite optimistisk tolkning, kunna tala för att det inte blir så mycket värre. Men osvuret är bäst, och Swedbank ger inga prognoser för kreditförlusterna med hänvisning just till den stora osäkerheten. Så det är något som även investerarna får leva med.

Värdering av Swedbank är låg, de senaste månadernas kursrally till trots. Banken värderas till 1,0 gånger bokfört värde eller omkring p/e 9,5 baserat på 2021 års prognoser. Det är lägre än sektorn i stort vilket får anses vara obefogat givet en god underliggande operativ trend med ett stabilt räntenetto och en god kreditkvalitet. Vidare har banken en tung sverigeexponering jämfört med övriga storbanker vilket vi också ser som en konkurrensfördel i nuläget.

Så rådet blir att köpa Swedbank, hoppas på att kreditförlusterna inte skenar iväg och från och med nästa år åter kunna njuta av en en direktavkastning kring 5,5 procent.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -