På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Håll SKF-aktien under bevakning

Aktieanalys SKF har stärkt lönsamheten under de senaste åren där man avyttrat verksamheter och fokuserat allt mer på kärnverksamheten och tjänsteerbjudandet. Frågan är hur potentialen ser ut framöver i en mer digitaliserad kundmiljö.

Kullagertillverkaren SKF har under åren 2015 till 2019 gjort stora strukturförändringar i koncernen där flera avyttringar gjorts för att fokusera på kärnverksamheten och det digitala tjänsteerbjudandet. Som exempel så avyttrade SKF sin L&AT-verksamhet (linjär rörelse- och aktuationsverksamhet) under 2018, vilket resulterade i en nettovinst om 1,2 miljarder kronor.

Istället så har ett allt större fokus förflyttats till automatiserad och miljövänligare produktion av kullager samt kompletterande förvärv inom cleantech (RecondOil Sweden AB), artificiell intelligens (Presenso Ltd.) och mjukvaruutveckling (Form Automation Solutions).

De tre förvärven är en viktig del i SKFs strategi för att säkra den framtida utvecklingen som är digital, elektrisk och ren. I centrum för bolagets strategi finns den roterande axeln och till denna två värdeerbjudande i form av produkter och ett digitalt tjänsteerbjudande (Rotating Equipment Performance - REP). Produktförsäljning av kullager är fortfarande grunden för erbjudandet, men prestationsbaserade avtal kommer enligt bolaget att utgöra en allt större andel av försäljningen med fler uppkopplade lager och flera strategiska OEM- och eftermarknadssamarbeten.

Med ett REP-avtal betalar kunden en fast avgift för t.ex. service och utrustning och kan ha en extra del kopplad till överenskomna mål för t.ex. maskinens prestanda, produktionsresultat eller andra nyckeltal. Incitamentet för kunden att teckna ett REP-avtal är driftssäkerheten, att minska CO2-utsläppen och en bättre översikt kring kostnaderna.

Enligt SKF så havererar 90 procent av industrilagren antingen på grund av kundens felaktiga kravspecifikation eller felaktig installation, smörjning eller användning. Det är här bolagets expertkunskap finns där man kan upptäcka fel innan de orsakar skada och vidta förebyggande åtgärder.

Smarta sensorer som är uppkopplade kan förutsäga underhållsbehovet baserat på artificiell intelligens (AI). Förvärvet av Presenso ifjol har stärkt SKFs konkurrensförmåga på detta område. Vid ett gruvföretag så har SKF som ett exempel installerat 8 000 sensorer på produktionslinjerna och som övervakar 2 400 kritiska utrustningar - t.ex. pumpar, fläktar, växellådor och stora roterande kvarnar. Med ett löpande avtal som omfattat SKFs digitala lösningar så har vidtagna åtgärder för förutsägbart underhåll gjort att kunden sparar nästan 8 miljoner euro varje år.

För investerare så är givetvis den stora frågan vad detta har för betydelse för SKFs intjäningsförmåga. Vd Alrik Danielson skriver i sitt vd-ord, i årsredovisningen för 2019, att han i presentation för flera viktiga kunder blivit övertygad om hur stor efterfrågan är på dessa nya lösningar. Danielson anger också att man kommer att fortsätta att leta efter teknik och företag som stärker SKFs erbjudanden, vilket talar för fler förvärv framöver.

Med fler serviceavtal, som ger återkommande intäkter, så gynnar det SKFs intäktsgenerering som blir stabilare. Genom att man binder upp kunden i långa avtal så skyddar man också lönsamheten då man kan undvika prispressen som finns på produktsidan.

SKFs finansiella mål har än så länge inte förändrats utan kvarstår sedan kapitalmarknadsdagen år 2016. I årsredovisningen för 2019 återupprepas ett mål för omsättningstillväxten på 5 procent organiskt och vidare en rörelsemarginal på 12 procent under en konjunkturcykel.

De analytiker som bevakar SKF förväntar sig att omsättningen faller under 2020 med 15 procent i snitt till drygt 73 miljarder kronor där coronapandemin har en stor påverkan för utvecklingen. SKF har under året dock visat på en god kostnadsflexibilitet och man kommer att fortsätta att minska kostnaderna och anpassa storleken på verksamheten framöver.

Justerat för omstruktureringskostnader så förväntar sig analytikerkåren att rörelsemarginalen endast sjunker till 10,6 procent i år mot fjolårets 11,8 procent.

Eftersom SKF nyligen påbörjat resan mot ökad digitalisering med fokus på serviceavtal så är det möjligt att det kan förändra lönsamhetsprofilen för bolaget. Analytikerkåren prognostiserar också att SKF till 2022 kommer att ligga på en rörelsemarginal på 13 procent, vilket är över dagens mål om 12 procent. Fler förvärv kan dessutom bli aktuellt under de kommande åren och som ytterligare stärker lönsamheten.

I SKFs fall blir det därför svårt att relatera till den historiska vinstförmågan och värderingen då man dels har avyttrat främmande verksamhet under de senaste åren och dels är på väg att förändra affärsmodellen. Kostnadsflexibiliteten som man också uppvisat under året talar för att lönsamheten borde återhämta sig snabbt efter coronapandemin.

Till 2021 så förväntar sig analytikerkåren att omsättningen ökar med cirka 9 procent till närmare 80 miljarder kr och att rörelsemarginalen expanderar till 12,2 procent. Det ger en skuldjusterad multipel, ev/ebit, i skrivande stund om 10,4 gånger för nästa års rörelseresultat.

Värderingen är visserligen högre än den tyska kullagertillverkaren Schaeffler som för samma period värderas till ev/ebit 6,2 gånger. Men det beror på att SKF har en mycket högre lönsamhet än den tyska rivalen. Under de senaste tre åren så har Schaefflers rörelsemarginal minskat och låg ifjol på 8 procent.

Sammantaget så tycker vi att SKF har en spännande framtid för sig där man kan binda upp kunden i långsiktiga serviceavtal vilket ger bolaget stabilare intäkter. Men ledningen har ännu inte indikerat att man kommer att uppdatera sina finansiella mål  och det blir därför alltför spekulativt att anta en strukturellt högre lönsamhet under prognosperioden.

Vi väljer därför åter att ge en neutral rekommendation, på dagens kursnivåer, men tycker man ska hålla SKF-aktien i bevakning givet bolagets nya affärsinriktning.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SKF B Neutral 190,25 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -